Drept penal. Partea specială I. Infracţiuni contra persoanei şi infracţiuni contra patrimoniului. Ediția 6

Cuvintele autorului despre lucrare

Aspiraţia spre exactitatea formulei matematice, în permanentă confruntare cu incertitudinea dată de complexitatea oricărei fapte penale, reprezintă, deopotrivă, dificultatea şi atractivitatea acestei discipline juridice, pe care o numim Drept penal – partea specială. Prezenta lucrare, structurată în două părţi, analizează primele două titluri din partea specială a Codului penal: Infracţiuni contra persoanei şi Infracţiuni contra patrimoniului.

Strădania de a introduce în analiza infracţiunilor numeroase exemple din practica judiciară penală, mai veche sau mai recentă, exemple însoţite de comentarii, poartă speranţa ca lucrarea să prezinte interes şi pentru practicienii dreptului penal.