Constituția României. Comentariu pe articole. Ediția 3

Despre Ediţia 3

Ediţia 3 actualizează şi îmbogăţeşte informația prezentată publicului larg în ediția anterioară prin introducerea evoluțiilor normative, instituționale și jurisprudențiale. Lucrarea constituie un reper esenţial care îndeplineşte sarcina de a explica şi clarifica aspectele de natură teoretică şi practică din domeniul dreptului constituţional.

Această ediție a comentariului pe articole al Constituției României a beneficiat de supervizarea profesorului Ioan Muraru, care ar fi dorit să realizeze și o aducere la zi a unora din comentariile pe care le-a semnat, dar care a avut mereu încredere în autorii pe care i-a asociat acestui demers, cărora le-a delegat treptat tot mai multe activități.

Rod al colaborării unui colectiv de prestigiu, coordonat de profesorii Ioan Muraru şi Elena-Simina Tănăsescu, noua ediţie reprezintă un aport substanţial la domeniul dreptului constituţional, subsumând într-o abordare coerentă, sistematică şi cuprinzătoare elementele definitorii pentru înţelegerea Constituţiei.