Cele mai recente apariţii editoriale în Beckshop

Buletinul Curţilor de Apel nr. 12/2019

Despre numărul 12/2019

În această revistă este realizată o selecţie a deciziilor primite de la Curţile de Apel structurate pe următoarele domenii de drept: drept civil, asigurări sociale, dreptul muncii, procedura insolvenţei, contencios fiscal, drept administrativ, contencios administrativ, litigii cu profesioniştii, dreptul comerţului internaţional, drept penal, drept procesual penal.

În Legalis.ro găsiţi atât textul deciziilor publicate în revista Buletinul Curţilor de Apel, cât şi multe alte decizii de speţă.

Acest număr a fost publicat în colaborare cu următoarele Curţi de Apel: Cluj, Constanţa, Craiova, Oradea, Galaţi, Ploieşti, Timişoara.

Pe lângă Cuprins, revista Buletinul Curţilor de Apel pune la dispoziţia cititorilor următoarele instrumente de căutare:

Index alfabetic – cu trimitere la numerele marginale ale deciziilor;

Lista deciziilor pe secţii – cu trimitere la numărul de pagină.

Preț: 36,90 RON

Preț special: 31,37 RON


Drept în afaceri. Volumul III. Ediția 2

Despre lucrare

Lucrarea reprezintă o abordare a domeniului dreptului Uniunii Europene, aplicată sferei afacerilor, incluzând și aspectele sociale caracteristice domeniului responsabilității sociale. Responsabilitatea socială corporatistă a primit în prezent diverse forme de reglementare juridică atât la nivelul Uniunii Europene, cât și la nivel intern în România, stat membru al Uniunii Europene.
Astfel, lucrarea constituie un instrument util pentru specialiștii din domeniul economic în relație cu specialiștii din domeniul juridic, pentru o mai bună elaborare și coordonare a strategiilor de management din cadrul operatorilor economici care își desfășoară activitatea pe piața din România, parte a pieței unice a Uniunii Europene.

Despre Ediția 2

 • Lucrarea prezintă evoluția din punct de vedere istoric a instituțiilor juridice aparținând acestei ramuri de drept, de la dreptul comunitar la dreptul Uniunii Europene. Aspectele de teorie juridică aplicate domeniului dreptului Uniunii Europene urmăresc o mai profundă cunoaștere a instituțiilor ce funcționează la nivelul Uniunii Europene și a instrumentelor juridice adoptate de aceste instituții publice, instrumente utilizate în domeniul afacerilor în contextul pieței unice europene.
 • Abordarea interdisciplinară, prin îmbinarea elementelor de drept al Uniunii Europene, drept al afacerilor, drept comercial, drept al muncii și drept al mediului, cu elemente de marketing, management ori responsabilitate socială corporatistă oferă o viziune complexă a domeniului dreptului afacerilor, în special a aspectelor de drept al Uniunii Europene integrate acestuia.

Recomandare

Din cuprins

 • elementele definitorii ale dreptului Uniunii Europene;
 • izvoarele (sursele) dreptului Uniunii Europene;
 • instituții ale Uniunii Europene;
 • instituții europene exterioare Uniunii Europene;
 • instrumentele juridice ale Uniunii Europene;
 • responsabilitatea socială a operatorilor economici din Uniunea Europeană.

Puncte forte

 • reprezintă un instrument util atât studenților, cât și specialiștilor din domeniul economic, nefiind necesare cunoștințe suplimentare anterioare din domeniul juridic;
 • bogate referiri la jurisprudența europeană;
 • prezentarea elementelor de drept european al mediului, al consumului sau al muncii, integrate responsabilității sociale a operatorilor economici din Uniunea Europeană;
 • armonizarea legislativă în domeniul protecției mediului, a consumatorului și a angajatului;
 • abordare accesibilă și riguros structurată;
 • valorificarea reglementărilor europene actuale;
 • cuprinde teste de evaluare pentru verificarea cunoștințelor asimilate.

Despre autori

 • Laura Poțincu este doctor în drept și marketing, fiind în prezent lector universitar în cadrul Facultății de Științe Economice și Administrarea Afacerilor, Universitatea „Transilvania” din Brașov.
 • Cristian-Romeo Poțincu este doctor în marketing, fiind în prezent lector universitar în cadrul Facultății de Științe Economice și Administrarea Afacerilor, Universitatea „Transilvania” din Brașov.

Preț: 49,90 RON

Preț special: 42,42 RON


Legislaţia privind cadastrul și publicitatea imobiliară. Cod 709. Actualizat la 13.01.2020

Context legislativ

Tudor Braticevici: „Pe lângă alte cauze (lipsa personalului de specialitate, lipsa unei minime protecții legale a funcționarilor oficiilor teritoriale, numărul și complexitatea cererilor, aplicațiile informatice, sediile improprii, cât și organizarea deficitară a oficiilor teritoriale), unul dintre motivele pentru care cadastrarea și înscrierea în cartea funciară se desfășoară cu dificultate îl constituie, evident, și legislația. (…) Lipsa de predictibilitate legislativă în acest domeniu deosebit de important pentru Statul Român și reglementarea pe criterii de oportunitate este evidentă (…) O evocare problemelor legislative nu poate decât să conducă la rezolvarea lor, iar adoptarea unei legislații coerente nu este decât un prim pas pentru ca această activitate să fie desfășurată în bune condiții”.

Din cuprins

 • Efectuarea lucrărilor de cadastru și a operațiunilor de Carte funciară
 • Organizarea activității de publicitate imobiliară
 • Tarifele de publicitate imobiliară
 • Onorariile percepute de persoanele fizice sau juridice autorizate în cadastru
 • Protocolul de colaborare ANCPI – UNNPR
 • Protocolul de colaborare ANCPI – UNEJR
 • Programul naţional de cadastru şi carte funciară 2015-2023

Puncte forte

 • selecţia riguroasă a principalelor acte normative în materie
 • reglementări actualizate la zi conform ultimelor modificări
 • istoricul actelor normative
 • numeroase note utile și corelaţii legislative
 • note privind modificări terminologice

Despre coordonator

Tudor Braticevici este registrator coordonator în cadrul Biroului de Cadastru și Publicitate Imobiliară Sector 3 – Oficiul de Cadastru și Publicitate Imobiliară București.

Public ţintă: registratori de cadastru, angajați ANCPI, persoane fizice sau juridice autorizate în cadastru, publicul larg.

Preț: 27,90 RON

Preț special: 23,72 RON


Istoria dreptului românesc. Vol. I. Dreptul cutumiar

Despre lucrare

Lucrarea de față reprezintă, înainte de toate, o lecție de istorie, întrucât a cunoaște istoria țării înseamnă a învăța să conservi valorile și tradițiile acesteia. Aspectele ce țin de dreptul cutumiar în spațiul carpato-danubiano-pontic oferă o perspectivă mai largă cititorului asupra dezvoltării dreptului românesc dat fiind faptul că, numai cunoscând originea și modul de formare a sistemului de drept român, fenomenul juridic poate fi înțeles mai bine, în ansamblul său.

Din cuprins

 • Dreptul cutumiar geto-dac
 • Aplicarea dreptului roman în Dacia
 • Formarea statelor medievale
 • Problema originilor și a influențelor dreptului cutumiar românesc
 • Procedura de judecată

Puncte forte

 • Referințe bibliografice numeroase
 • Documentare amănunțită
 • Prezentare sintetică

Despre autor

Tereza Danciu este doctor în drept și conferențiar universitar la Facultatea de Drept din cadrul Universității din Craiova.

Preț: 39,90 RON

Preț special: 33,92 RON


Curierul Judiciar nr. 6/2019

Aşa cum v-am obişnuit în fiecare an, vă punem la dispoziție o revistă cu tradiție în actualitatea juridică, realizată la standarde înalte după modelul revistelor de specialitate din străinătate, coordonată de un colegiu ştiințific şi redacțional de excepție, susținută de autori prestigioşi care provin atât din mediul academic, dar mai ales al practicii juridice, indexată în trei baze de date internaționale şi disponibilă şi în format online în Biblioteca juridico-economică online Legalis.ro.

Revista este indexată în baze de date internaționale (BDI)

    Numărul din luna iunie al Revistei Curierul Judiciar vă propune subiecte de maximă importanță juridică.

    Editorialul din acest număr Cine se teme de arbitraj? este semnat de dr. Beatrice Onica-Jarka, vice-Președinte al Institutului Arbitral Român, și aduce în prim plan o metodă de soluționare a disputelor între profesioniști cunoscută destul de puțin în peisajul autohton al litiganților și justițiabililor de naționalitate română. Subiectul ridică foarte multe semne de întrebare la care autoarea încearcă să ofere posibile răspunsuri. Dintre acestea, cea ca răsună cel mai puternic este Cine se teme de arbitraj ca metodă de soluționare a disputelor arbitrabile, în Romania mileniului 3? Răspunsul oferit face referire la cei care nu știu ce este arbitrajul și cum poate fi arbitrajul metoda de soluționare a disputelor cea mai potrivită pentru disputele clienților lor sau cele generate de afacerea lor sau condusă de către ei și de cei care au auzit ce este arbitrajul, dar preferă să nu vorbească prea mult despre această metodă, dintr-o lipsă de înțelegere a beneficiilor aduse de arbitraj și mai ales dintr-o greșită asociere a arbitrajului instituționalizat desfășurat în România cu cele câteva incidente de corupție sau cu formule de arbitraj ad-hoc deceptiv intitulate tribunal de arbitraj instituționalizat. Nu doar răspunsurile constituie esența acestui articol, ci și soluția oferită – Institutul Arbitral Român.

    În cadrul rubricii Curier legislativ realizată de dr. Oana Dimitriu sunt prezentate selectiv cele mai importante acte normative din perioada 1 aprilie - 31 mai 2019, inclusiv decizii de admitere ale Curții Constituționale, Înaltei Curți de Casație şi Justiție şi ale Curții Europene a Drepturilor Omului publicate în Monitorul Oficial al României.

    Rubricile de Actualitate europeană şi Actualitate internațională corespunzătoare lunilor aprilie-mai 2019 aduc în prim plan principalele activități de la nivelul instituțiilor Uniunii Europene, dar şi evenimentele de interes internațional. Cele două rubrici sunt semnate de dr. Oana Dimitriu, respectiv de prof.dr. Bogdan Aurescu.

    Practică judiciară neunitară

    Rubrica este dedicată practicii judiciare neunitare cuprinde soluții ce ilustrează apariția unei jurisprudențe neunitare cu privire la o problemă de drept de actualitate fie prin aceea că priveşte interpretarea unor norme juridice foarte importante, cu aplicabilitate de durată, ceea ce face ca practica neunitară să se manifeste într-o perioadă mai mare de timp, fie pentru că priveşte o normă cu implicații imediate asupra unui număr mare de raporturi juridice, chiar dacă într-o perioadă limitată de timp. În acest număr judecător Georgiana Anghel-Tudor și procuror Georgina Bodoroncea analizează Calculul restului rămas neexecutat din măsura educativă privativă de libertate la data săvârşirii infracţiunii comise după majorat, în aplicarea dispoziţiilor art. 129 alin. (2) lit. b) C.pen.

    Dreptul afacerilor

    Comentariul Deciziei nr. 1750/26.09.2018 a Curții de Apel București, Secția a VI-a civilă, semnat de judecător dr. Csaba Bela Nász, privind procedura insolvenţei și confirmarea planului de reorganizare. Speța rezumată aduce în discuție condiţiile în care instanţa de judecată poate să confirme planul de reorganizare al debitorului, cu privire specială asupra respectării cerinţei legale privind viabilitatea planului, verificarea acestei condiții de către judecătorul-sindic fiind stabilită în mod expres de dispozițiile art. 139 alin. (1) lit. F din Legea nr. 85/2014, modificată. Aceasta, întrucât verificarea condiției legale a viabilității planului impune analizarea, pe baza elementelor cuprinse în planul de reorganizare, a caracterului său sustenabil din perspectiva măsurilor propuse.

    Drept privat

    Articolul Revizuirea contractului în dreptul român. CONTRA revizuire, semnat de lect.dr. Doru Trăilă și avocat Bogdan Moroșan. Autorii pornesc în analiza lor de la ideea că orice societate se întemeiază pe relațiile dintre membrii acesteia, relații care, văzute prin prisma dreptului se transformă în raporturi juridice, iar în aceste condiții, angajarea în raporturi juridice nu este un scop în sine al părților, dreptul venind să sprijine desfășurarea relațiilor sociale. La fel se pune problema și cu privire la contract. Or, încheierea contractului nu este un scop în sine al părților, ci un mijloc prin care acestea își realizează un anumit interes pe care îl au la un moment dat. Acest interes se transpune în drept sub noțiunea de cauză a contractului: „de ce?” (art. 1235 Cod civil). Prin urmare, la baza încheierii contractului stă voința părților. Bineînțeles, voința părților nu poate să fie absolută, întrucât în orice societate modernă interesul individual, privat, trebuie conciliat cu interesul colectiv al întregii societăți. În ceea ce privește revizuirea contractelor, trebuie avut în vedere că aceasta se referă la modificarea configurării contractului pe care părțile i-au dat-o la momentul încheierii acestuia, fie în ceea ce privește elementele esențiale ale contractului, fie în ceea ce privește elementele secundare ale acestuia.

    Drept public

    Articolul Recuperarea trecutului în reforma românească a bicameralismului, semnat de Anthony Murphy, analizează principalele oportunități pentru reformarea structurii bicamerale a legislativului român. Un asemenea efort începe cu o privire asupra evoluției bicameralismului de-a lungul istoriei constituționale a României. Înțelegând evoluția bicameralismului românesc, pot fi determinate anumite coordonate pentru o viitoare reformă constituțională în această materie. Deși unicameralismul aprobat în referendumul din 2009 poate constitui un nod gordian pentru o viitoare revizuire, nu acesta constituie obiectul acestui articol. O reformă a bicameralismului românesc trebuie să aibă o finalitate. Astfel, argumentele autorului se bazează pe taxonomia lui Lijphart și comentariile lui Sartori privind identificarea unui bicameralism care să genereze atât stabilitate, cât și eficiență. Fixând ca țel principal un bicameralism mediu raționalizat, caracterizat de asimetrie și incongruență, analiza s-a îndreptat spre valorificarea tradiției constituționale în analiza alternativelor pentru recrutarea senatorilor și diferențierea puterilor încredințate acestei camere. Astfel, prezentul studiu constituie o pledoarie în favoarea îmbinării, la o eventuală regândire a menirii Senatului României, a opțiunilor de reformă prezentate.

    Drept penal

    Articolul Asistarea la efectuarea actelor de urmărire penală de către avocatul suspectului sau al inculpatului. Neajunsuri teoretice materializate în practică, semnat de avocat Paul Ghiban, tratează problematica instituției asistării avocatului suspectului sau inculpatului la efectuarea activităților de urmărire penală, prevăzută cu titlu de noutate în actualul Cod de procedură penală. Sunt analizate atât obligațiile născute în sarcina organului de urmărire penală, cât și drepturile recunoscute explicit sau implicit avocatului părții sau al subiectului procesual principal, încă din momentul incipient, al înregistrării cererii de încunoștințare. Articolul își propune totodată expunerea consecințelor practice determinate de caracterul superficial al reglementării acestei instituții esențiale în economia procesului penal precum și evidențierea unor propuneri de lege ferenda.

    Rubrica de Sinteze de jurisprudență îşi păstrează structura, dar şi actualitatea: CC, CEDO, CJUE – martie 2019.

    Instrumente

    Articolul Problematica începerii mandatului europarlamentarilor. Proceduri specifice, semnat de drd. Teodora-Elena Zaldea, constituie o analiză întreprinsă asupra reprezentanților Parlamentului European care vine să releve golul informațional pe care cetățenii europeni se pare că îl posedă cu privire la rolul și activitățile Uniunii Europene. Din punct de vedere teoretic, se presupune că electoratul poate influența activitatea Uniunii atât direct – prin alegeri europene, cât și indirect – prin alegeri naționale. Practica, în schimb, vine să dovedească faptul că electorii europeni, în lipsa unei conștiințe reale asupra importanței instituțiilor europene combinată cu necunoașterea rolului reprezentanților săi în aceste instituții, îi determină să nu reușească să se implice în procesul decizional de la nivel european ce vine să le afecteze tot mai mult existența cotidiană. Prezentând specificitățile ce caracterizează exercitarea unui mandat la nivel european, acest studiu a dorit să contribuie la „reconectarea electorală” a reprezentanților din Parlamentul European cu cetățenii europeni. În această direcție, atenția autorului s-a îndreptat înspre identificarea tuturor acelor „pârghii” aflate la îndemâna europarlamentarilor pentru modelarea politicilor UE în avantajul cetățenilor europeni. Concluzia unui astfel de demers este o consecință firesc – rațională a tuturor celor prezentate pe parcursul analizei: pentru a putea vorbi în Uniunea Europeană de o politică democratică, în adevăratul sens al cuvântului este necesar ca între cetățeni și corpul legislativ, respectiv Parlamentul European să existe o relație bazată pe o negociere permanentă între alegător și ales care să poată fi sancționată atunci când electorii apreciază că interesele lor nu mai sunt reprezentate de acel corp politic.

    Ca în fiecare număr, revista cuprinde un Index alfabetic şi un Index legislativ care constituie veritabile instrumente de lucru pentru cititor.

    Preț: 44,90 RON

    Preț special: 38,16 RON


    Codul civil. Cod 706. Actualizat la 6.01.2020

    Despre lucrare
    Apariția unei noi ediții a lucrării a fost determinată de pronunțarea unor decizii ale Înaltei Curți de Casație și Justiție referitoare la:
    •    interpretarea şi aplicarea unitară a dispoziţiilor art. 268 alin. (1) lit. c) din Legea nr. 53/2003 privind Codul muncii, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, raportat la art. 8 şi 12 din Decretul nr. 167/1958 privitor la prescripţia extinctivă, republicat, şi a dispoziţiilor art. 211 lit. c) din Legea dialogului social nr. 62/2011, republicată, cu modificările ulterioare, respectiv a art. 2526 C.civ.;
    •    interpretarea şi aplicarea dispoziţiilor art. 226 din Legea nr. 71/2011, raportat la art. 95 pct. 2 C.proc.civ.;
    •    interpretarea şi aplicarea art. 492 C.civ. din 1864, art. 579 alin. (1), art. 577 alin. (2) C.civ., art. 37 alin. (5) din Legea nr. 50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcţii, republicată, cu modificările şi completările ulterioare şi art. 37 alin. (1) din Legea cadastrului şi a publicităţii imobiliare nr. 7/1996, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
    •    interpretarea şi aplicarea unitară a dispoziţiilor art. 1.616-1.618 lit. c) raportat la art. 499, art. 514 alin. (1) şi (3), art. 515, art. 525 alin. (1), art. 529-531 C.civ. şi art. 729 alin. (3) şi (7) C.proc.civ.


    Din cuprins

    • Noul Cod civil
    • Extras din Legea nr. 71/2011, incluzând dispoziții tranzitorii, de punere în aplicare și finale
    • Index alfabetic

    Puncte forte

    • dispoziții de punere în aplicare și tranzitorii inserate direct sub articolele din Cod la care se referă recursurile în interesul legii și hotărârile prealabile pronunțate de ICCJ
    • index alfabetic detaliat
    • istoricul actelor normative


    Despre coordonator
    Prof. univ. dr. Flavius-Antoniu Baias este decanul Facultății de Drept, Universitatea din București și titular al cursurilor de Drept civil. Drepturile reale, Drept civil. Teoria obligațiilor și Dreptul familiei. Este cadru didactic asociat al Colegiului juridic franco-român, Universitatea din București și profesor invitat la mai multe universități, printre care: Universitatea Paris I „Panthéon - Sorbonne”, Universitatea din Poitiers, Universitatea Bordeaux IV „Montesquieu”, Universtitatea Sao Paulo, Universitatea Louvain-La-Neuve, Belgia.

    Preț: 35,00 RON

    Preț special: 29,75 RON