Partajul potrivit Noului Cod civil

Partajul este operatiunea juridica prin care se pune capăt proprietatii comune si este reglementat in Noul Codul civil (Legea 287/2009) in art. 669-686, iar sub aspectul etapelor si modalitatii concrete de realizare este reglementat in Codul de procedura civila. Alte informaţii relevante:
  1. Actiunea in revendicare in Noul Cod Civil
  2. Contractul de locatiune in Noul Cod Civil
  3. Răspunderea pentru fapta altuia în Noul Cod civil

Contractul de locatiune in Noul Cod Civil

Sediul materiei al institutiei in Noul Cod civil (Legea 287/2009) este Titlul IX „Diferite contracte speciale”, Cap. V „Contractul de locatiune”, art. 1777-1823 contin dispozitiile generale, iar art. 1824 – 1835 contin regulile particulare in materia inchirierii locuintelor. Alte informaţii relevante:
  1. Actiunea in revendicare in Noul Cod Civil
  2. Partajul potrivit Noului Cod civil
  3. Fiducia in Noul Cod Civil