Domeniile in care Guvernul poate emite ordonanate de urgenta in vacanta parlamentara din 2014

Senatul a aprobat, marti, proiectul de lege pentru abilitarea Guvernului de a emite ordonante in vacanta parlamentara, in domeniile Finante, Economie, Dezvoltare regionala, Administratie, Aparare, Sanatate, Munca, Agricultura, Mediu, Fonduri Europene, Justitie, Educatie, Transporturi, Infrastructura.

Proiectul Legii privind abilitarea Guvernului de a emite ordonante

Potrivit expunerii de motive al actului normativ, Parlamentul Romaniei poate adopta o lege speciala de abilitare a Guvernului pentru a emite ordonante in domenii care nu fac obiectul legilor organice.

Abilitarea Guvernului de a emite ordonante pe perioada vacantei parlamentare

In M. Of. nr. 452 din 28 iunie 2011 a fost publicata Legea nr. 131/2011 privind abilitarea Guvernului de a emite ordonante.

Din cuprins:

    ART. 1

    In temeiul art. 115 alin. (1) din Constitutia Romaniei, republicata, Guvernul este abilitat ca, de la data intrarii in vigoare a prezentei legi, dar nu inainte de incheierea primei sesiuni ordinare a anului 2011, si pana la reluarea lucrarilor Parlamentului in cea de-a doua sesiune ordinara a anului 2011, sa emita ordonante in domenii care nu fac obiectul legilor organice, dupa cum urmeaza:

    I. finante publice si economie:

    1. rectificarea bugetului de stat pe anul 2011, aprobat prin Legea nr. 286/2010;

    2. rectificarea bugetului asigurarilor sociale de stat pe anul 2011, aprobat prin Legea nr. 287/2010;

    3. modificarea si completarea Legii nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificarile si completarile ulterioare, precum si reglementarea unor masuri financiar-fiscale;

    4. modificarea si completarea Ordonantei Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de procedura fiscala, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare;

    5. modificarea si completarea Legii nr. 30/1991 privind organizarea si functionarea controlului financiar si a Garzii financiare, cu modificarile ulterioare, precum si a altor acte normative incidente in vederea realizarii unor corelari;

    6. modificarea si completarea Ordonantei Guvernului nr. 75/2001 privind organizarea si functionarea cazierului fiscal, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare;

    7. masuri economico-financiare in vederea implementarii disciplinei financiare la unii operatori economici cu capital majoritar de stat si a disciplinei fiscal-bugetare;

    8. modificarea si completarea Legii nr. 36/2008 privind unele masuri pentru privatizarea Societatii Comerciale “Automobile Craiova” – S.A.;

    9. masuri privind diminuarea arieratelor bugetare ale unor operatori economici din industria de aparare;

    10. masuri cu privire la vanzarea unor pachete de actiuni detinute de Societatea Comerciala de Distributie si Furnizare a Energiei Electrice “Electrica” – S.A.;

    11. modificarea si completarea Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 54/2002 privind constituirea si mentinerea stocurilor minime de siguranta pentru titei si produse petroliere, aprobata cu modificari si completari prin Legea nr. 677/2002, cu modificarile si completarile ulterioare;

    12. modificarea si completarea Ordonantei Guvernului nr. 23/2009 privind activitatea de acreditare a organismelor de evaluare a conformitatii, precum si unele masuri in domeniul evaluarii bunurilor;

    13. modificarea si completarea Ordonantei Guvernului nr. 9/1996 privind imbunatatirea sistemului de finantare a institutiilor publice de cultura finantate din venituri extrabugetare si alocatii de la bugetul de stat sau de la bugetele locale, a sistemului de salarizare a personalului din aceste institutii, precum si imbunatatirea salarizarii personalului din institutiile si activitatile cu profil cultural, aprobata cu modificari si completari prin Legea nr. 86/1996, cu modificarile si completarile ulterioare;

    14. modificarea si completarea Ordonantei Guvernului nr. 41/1994 privind autorizarea platii cotizatiilor la organizatiile internationale interguvernamentale la care Romania este parte, aprobata prin Legea nr. 126/1994, cu modificarile si completarile ulterioare;

    15. modificarea si completarea Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 29/2010 privind valorificarea surplusului de unitati ale cantitatii atribuite Romaniei prin Protocolul de la Kyoto, aprobata cu modificari prin Legea nr. 145/2010;

    16. modificarea si completarea Legii nr. 220/2008 pentru stabilirea sistemului de promovare a producerii energiei din surse regenerabile de energie, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare;

    II. constructii:

    1. modificarea si completarea Legii nr. 372/2005 privind performanta energetica a cladirilor, cu modificarile ulterioare;

    2. modificarea si completarea Ordonantei Guvernului nr. 20/1994 privind masuri pentru reducerea riscului seismic al constructiilor existente, republicata;

    3. modificarea Legii nr. 152/1998 privind infiintarea Agentiei Nationale pentru Locuinte, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare;

    III. transporturi:

    1. reglementari privind transporturile rutiere;

    2. reglementari privind controlul calitatii in securitatea aviatiei civile;

    3. reglementarea unor aspecte legate de efectuarea de lucrari de modernizare si reabilitare la infrastructura feroviara publica;

    4. modificarea si completarea Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 28/1999 privind obligatia operatorilor economici de a utiliza aparate de marcat electronice fiscale, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare;

    5. modificarea si completarea Ordonantei Guvernului nr. 29/1997 privind Codul aerian civil, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare;

    6. infiintarea Inspectoratului de Stat pentru Controlul in Transportul Rutier;

    7. infiintarea Autoritatii Metropolitane de Transport Bucuresti;

    8. masuri pentru reglementarea obligatiilor bugetare ale Societatii Comerciale “Telecomunicatii C.F.R.” – S.A.;

    IV. agricultura:

    – modificarea si completarea art. 3 din Legea nr. 491/2003 privind plantele medicinale si aromatice, precum si produsele stupului, republicata;

    V. comunicatii:

    1. modificarea si completarea Ordonantei Guvernului nr. 31/2002 privind serviciile postale, aprobata cu modificari si completari prin Legea nr. 642/2002, cu modificarile si completarile ulterioare;

    2. constituirea Infrastructurii comune de comunicatii electronice a statului roman;

    3. modificarea si completarea Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 18/2008 privind stabilirea unor masuri pentru reorganizarea utilizarii spectrului radio in banda de frecvente 3600 – 3800 MHz, aprobata cu modificari prin Legea nr. 259/2008;

    VI. educatie si cercetare:

    1. modificarea si completarea Legii nr. 206/2004 privind buna conduita in cercetarea stiintifica, dezvoltarea tehnologica si inovare, cu modificarile si completarile ulterioare;

    2. modificarea si completarea Legii consortiilor universitare nr. 287/2004;

    3. modificarea si completarea Legii nr. 132/1999 privind infiintarea, organizarea si functionarea Consiliului National al Calificarilor si al Formarii Profesionale a Adultilor, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare;

    4. modificarea si completarea Ordonantei Guvernului nr. 129/2000 privind formarea profesionala a adultilor, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare;

    5. modificarea si completarea Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 75/2005 privind asigurarea calitatii educatiei, aprobata cu modificari prin Legea nr. 87/2006, cu modificarile ulterioare;

    VII. sanatate:

    1. reglementari privind preluarea personalului calificat in domeniul evaluarii conformitatii dispozitivelor medicale si a sistemelor de management de la Agentia Nationala a Medicamentului si a Dispozitivelor Medicale la Oficiul Tehnic de Dispozitive Medicale Certificare;

    2. masuri privind verificarea si controlul unitatilor sanitare cu paturi de catre Ministerul Sanatatii si institutiile din subordinea acestuia;

    VIII. administratie publica si interne:

    – reglementari privind masurile de ridicare a autovehiculelor stationate neregulamentar.

    ART. 2

    In conformitate cu dispozitiile art. 115 alin. (3) din Constitutia Romaniei, republicata, ordonantele emise de Guvern in temeiul art. 1 vor fi inaintate spre aprobare Parlamentului, potrivit procedurii legislative, pana la reluarea lucrarilor Parlamentului in cea de-a doua sesiune ordinara a anului 2011. Nerespectarea termenului atrage incetarea efectelor ordonantei.

Articole din aceeasi categorie:

  1. Legea privind abilitarea Guvernului de a emite ordonante
  2. Legea nr. 274/2010 privind abilitarea Guvernului de a emite ordonante
  3. Abilitarea Guvernului de a emite ordonante