Din Revista Buletinul Curţilor de Apel nr. 3/2013 – Condiţii privind acceptarea tacită a unei succesiuni potrivit Noului Cod civil

Pentru a avea valoare de acceptare tacită a unei moşteniri, actul săvârşit de către succesibil trebuie să fie unul dintre acelea pe care nu le-ar putea îndeplini decât un moştenitor, lăsând astfel să se înţeleagă intenţia neîndoielnică de acceptare a succesiunii.