Curierul Judiciar nr. 1/2020

Numărul 1 al Curierului Judiciar conține articole care tratează, printre altele: pensiile de serviciu ale magistraților, anularea actelor de executare silită fiscală, arbitrajul domestic și instituționalizat, adunările speciale ale acționarilor, concedierea pentru necorespundere profesională, protecția datelor cu caracter personal în procesul de achiziție publică, dezlegarea unor chestiuni de drept în materie penală, precum și acțiunile privind răspunderea părintească.

RIL admis. Taxa pentru plângerea formulată împotriva deciziei CNSC

În interpretarea şi aplicarea dispoziţiilor art. 285^1 raportat la art. 287^17 alin. (2) din O.U.G. nr. 34/2006, plângerea formulată împotriva deciziei pronunţate de Consiliul Naţional de Soluţionare a Contestaţiilor se taxează cu 50% din suma prevăzută la art. 287^17 alin. (2).

A fost aprobata OUG privind modificarea cadrului normativ in domeniul atribuirii contractelor de achizitie publica

Autoritatea contractanta achizitioneaza direct produse, servicii sau lucrari, in masura in care valoarea achizitiei, estimata conform prevederilor sectiunii a 2-a a prezentului capitol, nu depaseste echivalentul in lei a 30.000 euro exclusiv T.V.A. pentru fiecare achizitie de produse ori servicii.

A fost aprobata OUG privind modificarea cadrului normativ in domeniul atribuirii contractelor de achizitie publica

Autoritatea contractanta achizitioneaza direct produse, servicii sau lucrari, in masura in care valoarea achizitiei, estimata conform prevederilor sectiunii a 2-a a prezentului capitol, nu depaseste echivalentul in lei a 30.000 euro exclusiv T.V.A. pentru fiecare achizitie de produse ori servicii.

Atribuirea contractelor de achizitie publica

Atunci cand stabileste cerintele de calificare autoritatea contractanta are obligatia sa respecte principiul proportionalitatii si sa nu formuleze cerinte care ajung sa se dubleze, respectiv care nu pot fi justificate in raport cu ceea ce urmeaza a fi prestat/executat asa cum este prevazut la nivelul caietului de sarcini sau al documentatiei descriptive.

Bostina si Asociatii obtine la CNSC modificarea conditiilor de participare la o licitatie

Bostina si Asociatii a obtinut la Consiliul National de Solutionare a Contestatiilor (CNSC) modificarea conditiilor de participare la licitatia pentru serviciile de asistenta juridica in litigiile CNADNR referitoare la constructia tronsonului de autostrada Cernavoda-Medgidia.

 1. Bostina si Asociatii a contestat documentatia emisa de CNADNR
 2. Bostina si Asociatii contesta documentatia emisa de CNADNR privind concesionarea autostrazii Bucuresti – Brasov
 3. Casa de Avocatura Bostina si Asociatii lanseaza “Bursele Bostina – 2011”
 4. Bostina si Asociatii va asigura serviciile de expropriere a proprietatilor de pe tronsonul VI al Autostrazii Soarelui

Bostina si Asociatii a contestat documentatia emisa de CNADNR

Bostina si Asociatii a contestat documentatia emisa de CNADNR pentru atribuirea contractului de achizitie publica privind asistenta juridica a societatii in executarea tronsonului de autostrada Cernavoda-Medgidia.

 1. Bostina si Asociatii contesta documentatia emisa de CNADNR privind concesionarea autostrazii Bucuresti – Brasov
 2. Bostina si Asociatii a contestat documentatia CNADN pentru atribuirea contractului de achizitie publica privind autostrada Bucuresti–Brasov
 3. Casa de Avocatura Bostina si Asociatii lanseaza “Bursele Bostina – 2011”
 4. Bostina Accounting & Fiscal Consulting S.R.L. – o noua firma de audit creata de Bostina & Asociatii

Bostina si Asociatii contesta documentatia emisa de CNADNR privind concesionarea autostrazii Bucuresti – Brasov

Bostina si Asociatii a contestat pentru a doua oara documentatia emisa de CNADNR S.A. pentru atribuirea contractului de achizitie publica in procesul de atribuire a contractului de concesiune pentru obiectivul autostrada Bucuresti – Brasov, tronsonul Comarnic – Brasov”.

 1. Bostina si Asociatii a contestat documentatia CNADN pentru atribuirea contractului de achizitie publica privind autostrada Bucuresti–Brasov
 2. Bostina si Asociatii au oferit cel mai mic pret pentru contractual de cadastrarea a drumurilor din Teleorman
 3. Casa de Avocatura Bostina si Asociatii lanseaza “Bursele Bostina – 2011”
 4. Bostina si Asociatii va asigura serviciile de expropriere a proprietatilor de pe tronsonul VI al Autostrazii Soarelui

Tuca Zbarcea & Asociatii a obtinut anularea deciziei privind procedura de achizitie publica organizata de Compania Judeteana Apa Serv SA Neamt

Tuca Zbarcea & Asociatii a castigat in instanta pentru Passavant Roediger GmbH actiunea privind rezultatul procedurii de achizitie publica organizate de Compania Judeteana Apa Serv SA Neamt pentru atribuirea contractului de lucrari de reabilitare a statiei de epurare Roman.

 1. Tuca Zbarcea & Asociatii a obtinut cele mai multe voturi in cadrul Best Lawyers in Romania
 2. Noua divizie de consultanta fiscala a casei de avocatura Tuca Zbarcea & Asociatii
 3. Consultanta privind implementarea noilor coduri va fi oferita de catre Tuca, Zbarcea si Asociatii
 4. Tuca Zbarcea & Asociatii a reusit anularea clauzei de forta majora invocata de Hidroelectrica in disputa cu Energy Holding