Presedintele Romaniei cere reexaminarea legii privind vanzarea terenurilor agricole din extravilan

Presedintele Romaniei a cerut marti, 7 ianuarie, reexaminarea Legii privind unele masuri de reglementare a vanzarii – cumpararii terenurilor agricole situate in extravilan de catre persoane fizice si de infiintare a Autoritatii pentru Administrarea si Reglementarea Pietei Funciare.

Proiectul de lege privind vanzare–cumpararea terenurilor agricole situate in extravilan de catre persoane fizice a fost modificat

Ministerul Agriculturii si Dezvoltarii Rurale a publicat pe 17 septembrie o noua versiune a proiectului de lege privind vanzare-cumpararea terenurilor agricole situate in extravilan de catre persoane fizice, precum si de infiintare a Autoritatii pentru Administrarea si Reglementarea Pietei Funciare.

„Neindeplinirea obligatiilor de catre un stat membru – Articolele 12 CE, 18 CE, 39 CE si 43 CE – Articolele 4, 28 si 31 din Acordul privind Spatiul Economic European – Legislatie fiscala – Conditii de scutire de impozitul pe transferuri la prima cumparare a unui bun imobil – Scutire rezervata numai rezidentilor pe teritoriul national, precum si resortisantilor de origine greaca care nu sunt rezidenti pe acest teritoriu la data cumpararii” HOTARAREA CURTII (Camera intai) 20 ianuarie 2011

In cauza C‑155/09, avand ca obiect o actiune in constatarea neindeplinirii obligatiilor formulata in temeiul articolului 226 CE, introdusa la 4 mai 2009, Comisia Europeana, reprezentata de domnii R. Lyal si D. Triantafyllou, in calitate de agenti, cu domiciliul ales in Luxemburg, reclamanta, impotriva Republicii Elene, reprezentata de domnul P. Mylonopoulos si de doamna V. Karra, in […]

  1. „A opta directiva TVA – Articolele 2 si 5 – Persoane impozabile care nu sunt stabilite pe teritoriul tarii – Taxa platita fara sa fie datorata – Modalitati de restituire” HOTARAREA CURTII DE JUSTITIE A COMUNITATII EUROPENE (Camera a doua) 15 martie 2007
  2. Deducerea fiscala a donatiilor efectuate in favoarea unor organizatii de interes general nu trebuie rezervata numai organizatiilor stabilite pe teritoriu national
  3. „Libera prestare a serviciilor – Libertatea de stabilire − Legislatie fiscala − Prima de investitii − Reglementare nationala care acorda un avantaj fiscal numai in privinta bunurilor utilizate intr un sediu permanent situat pe teritoriul national − Excluderea bunurilor puse la dispozitie cu titlu oneros si utilizate in principal in alte state membre − Leasing de autovehicule − Prevenirea practicilor abuzive”