Zoom IN: Acțiunile în răspundere civilă delictuală în domeniul concurenței

Prezentul articol își propune să facă în primul rând o trecere generală în revistă a domeniului răspunderii civile delictuale în domeniul concurenței, ulterior punând accent pe modificările aduse de Directivă și de modul în care aceasta ar urma să fie transpusă în dreptul intern.

Propunerea de regulament al Consiliului privind exercitarea dreptului de a desfasura actiuni colective in cadrul libertatii de stabilire si a libertatii de a presta servicii

In M. Of. nr. 384 din 7 iunie 2012 a fost publicata Hotararea Senatului nr. 9/2012 cu privire la propunerea de regulament al Consiliului privind exercitarea dreptului de a desfasura actiuni colective in cadrul libertatii de stabilire si a libertatii de a presta servicii – COM (2012) 130 final.
Nu exista articole asemanatoare.