Guvernul a adoptat OUG privind taxele judiciare de timbru

În Monitorul Oficial nr. 392 din 29 iunie 2013 a fost publicată O.U.G. nr. 80/2013 privind taxele judiciare de timbru.

Cum opereaza prezumtia de proprietate in Noul Cod civil

Dispozitiile art. 919 alin. (1) si (3) C.civ. [art. 1854 C.civ. din 1864] instituie nu numai o prezumtie privind existenta elementului animus al posesiei, ci si o prezumtie de proprietate in favoarea posesorului. Pe aceasta baza, s-a considerat ca posesia are o functie probatorie. Este insa necesar ca persoana care invoca prezumtia de proprietate sa faca dovada elementului corpus, indiferent daca acesta este exercitat direct sau corpore alieno.