CJUE: Italia poate acorda concesiuni pentru durata mai mica in materie de jocuri de noroc

In Hotararea in cauza C-463/13 Stanley International Betting Ltd si altii/Ministero dell’Economia e delle Finanze si altii din 22 ianuarie 2015, Curtea de Justitiei a Uniunii Europene a statuat ca dreptul Uniunii nu se opune organzarii, in Italia, a unei noi proceduri de cerere de oferta in vederea atribuirii, in materie de jocuri de noroc, a unor concesiuni pentru o o durata mai mica decat cea a concesiunilor atribuite anterior.