Protocol de colaborare incheiat intre ANAF si autoritatile administratiei publice locale

In Monitorul Oficial nr. 32/15.01.2013 a fost publicat Ordinul comun al ministrului Administratiei si Internelor si ministrului Finantelor Publice nr. 279/1736/2012 privind aprobarea modelului-cadru al protocolului de cooperare in vederea schimbului de informatii intre Agentia Nationala de Administrare Fiscala si autoritatile administratiei publice locale.

ANAF si autoritatile administratiei publice locale au incheiat un protocol de colaborare

In Monitorul Oficial nr. 32/15.01.2013 a fost publicat Ordinul comun al ministrului Administratiei si Internelor si ministrului Finantelor Publice nr. 279/1736/2012 privind aprobarea modelului-cadru al protocolului de cooperare in vederea schimbului de informatii intre Agentia Nationala de Administrare Fiscala si autoritatile administratiei publice locale.

ANAF si autoritatile administratiei publice locale au incheiat un protocol de colaborare

In Monitorul Oficial nr. 32/15.01.2013 a fost publicat Ordinul comun al ministrului Administratiei si Internelor si ministrului Finantelor Publice nr. 279/1736/2012 privind aprobarea modelului-cadru al protocolului de cooperare in vederea schimbului de informatii intre Agentia Nationala de Administrare Fiscala si autoritatile administratiei publice locale.

Dezvoltarea unui mecanism de monitorizare a implementarii actiunilor anticoruptie din cadrul SNA 2012-2015

MAI, prin Unitatea Centrala pentru Reforma Administratiei Publice, a inceput implementarea proiectului „Dezvoltarea unui mecanism de monitorizare a implementarii actiunilor anticoruptie din cadrul SNA 2012-2015 la nivelul administratiei publice locale, precum si promovarea acestuia in vederea cunoasterii de catre toate institutiile implicate”.
 1. Dezvoltarea Metodologiei Modelul Costului Standard pentru cetateni
 2. Principalele masuri in cadrul Strategiei nationale anticoruptie pe perioada 2012–2015
 3. Participarea minsitrului Administratiei si Internelor la lucrarile Comisiei de Transparenta si Monitorizare
 4. Metodologia de identificare a riscurilor si vulnerabilitatilor la coruptie in cadrul structurilor MAI

Principii si reguli de desfasurare, prin intermediul posturilor de radio si de televiziune, a campaniei electorale 2012

In M. Of. nr. 283 din 27 aprilie 2012 a fost publicata Decizia Consiliului National al Audiovizualului nr. 195/2012 privind principii si reguli de desfasurare, prin intermediul posturilor de radio si de televiziune, a campaniei electorale din anul 2012 pentru alegerea autoritatilor administratiei publice locale. Nu exista articole asemanatoare.

Diagnostic privind fenomenul de coruptie in administratia publica locala

Ministerul Administratiei si Internelor, prin Unitatea Centrala pentru Reforma Administratiei Publice si Directia Generala Anticoruptie implementeaza proiectul “Studiu diagnostic privind fenomenul de coruptie in administratia publica locala”, cofinantat din Fondul Social European prin Programul Operational Dezvoltarea Capacitatii Administrative 2007 - 2013. Alte articole pe aceeasi tema:
 1. In noiembrie au fost pronuntate 12 hotarari definitive in dosare de coruptie
 2. Doi ofiteri superiori americani sunt anchetati pentru coruptie
 3. Siemens va plati o amenda de 800 milioane dolari într-o ancheta privind acuzatii de coruptie
 4. Jurnalistii croati cer deschiderea unei anchete privind coruptia din televiziunea publica

Este neconstitutionala Legea privind organizarea si desfasurarea alegerilor pentru autoritatile administratiei publice locale si a alegerilor pentru Camera Deputatilor si Senat din anul 2012, precum si pentru modificarea si completarea titlului I al Legii nr. 35/2008 pentru alegerea Camerei Deputatilor si a Senatului si pentru modificarea si completarea Legii nr. 67/2004 pentru alegerea autoritatilor administratiei publice locale, a Legii administratiei publice locale nr. 215/2001 si a Legii nr. 393/2004 privind Statutul alesilor locali. Opinie separata. Opinie concurenta

In M. Of. nr. 90 din 3 februarie 2012 a fost publicata Decizia Curtii Constitutionale nr. 51/2012 referitoare la obiectia de neconstitutionalitate a dispozitiilor Legii privind organizarea si desfasurarea alegerilor pentru autoritatile administratiei publice locale si a alegerilor pentru Camera Deputatilor si Senat din anul 2012, precum si pentru modificarea si completarea titlului I al Legii nr. 35/2008 pentru alegerea Camerei Deputatilor si a Senatului si pentru modificarea si completarea Legii nr. 67/2004 pentru alegerea autoritatilor administratiei publice locale, a Legii administratiei publice locale nr. 215/2001 si a Legii nr. 393/2004 privind Statutul alesilor locali.
 1. Modificarea Legii nr. 67/2004 pentru alegerea autoritatilor administratiei publice locale
 2. Monitorizarea si controlul aplicarii prevederilor Legii-cadru nr. 330/2009 privind salarizarea unitara a personalului platit din fonduri publice la nivelul institutiilor si autoritatilor publice ale administratiei locale
 3. Constatarea contraventiilor si aplicarea amenzilor conform art. 78 din Legea nr. 273/2006 privind finantele publice locale si art. IV din O.U.G. nr. 63/2010 pentru modificarea si completarea Legii nr. 273/2006 privind finantele publice locale, precum si pentru stabilirea unor masuri financiare

Proiect de lege pentru modificarea Legii administratiei publice locale si Statutului alesilor locali

Ministerul Administratiei si Internelor a postat pe pagina de internet a institutiei un proiect de lege pentru modificarea si completarea Legii administratiei publice locale nr. 215/2001 si a Legii privind statutul alesilor locali nr. 393/2004.

Proiectul de act normativ urmareste sa modifice si sa completeze Legea administratiei publice locale nr. 215/2001, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, cu privire la urmatoarele aspecte:

1. Validarea mandatelor consilierilor si constituirea consiliilor locale si judetene
2. Conducerea sedintelor consiliilor locale si judetene
3. Adoptarea hotararilor in consiliile locale si judetene
4. Raspunderea autoritatilor locale in baza actelor administrative emise/adoptate de acestea

Proiectul de act normativ urmareste sa modifice si sa completeze Legea privind nr. 393/2004, cu modificarile si completarile ulterioare, cu privire la:

Incetarea inainte de termen a mandatelor consilierilor locali sau judeteni

Proiectul prevede ca propunerile sa intre in vigoare dupa data desfasurarii alegerilor locale din 2012.

Conform expunerii de motive, prin intermediul modificarilor si completarilor propuse se urmareste cresterea gradului de transparenta a activitatii autoritatilor administratiei publice locale, a gradului de implicare a cetatenilor in luarea deciziilor cu impact asupra comunitatii din care acestia fac parte, precum si cresterea calitatii serviciilor publice locale furnizate catre cetateni.

Sursa: Infolegal.ro

Nu exista articole pe aceeasi tema.