Hotararea CJUE privind clauzele abuzive in contractele de credit de consum

Directiva 93/13/CEE – Clauze abuzive in contractele incheiate intre un vanzator sau un furnizor si un consumator - Aprecierea caracterului abuziv al clauzelor contractuale - Contracte de credit de consum incheiate in moneda straina – Clauze referitoare la cursurile de schimb- – Competentele instantei nationale in cazul unei clauze calificate drept «abuziva» – Inlocuirea clauzei abuzive cu o dispozitie de drept national cu caracter supletiv – Admisibilitate
14 vizite

CEDO a condamnat Romania pentru durata excesiva a procedurilor in cauza Velcescu si altii impotriva Romaniei

In Monitorul Oficial nr. 149 din 20 martie 2013 a fost publicata Hotararea Curtii Europene a Drepturilor Omului, Sectia a treia din data de 5 iulie 2011 in Cauza Velcescu si altii impotriva Romaniei.

Cererea de liberare provizorie pe cautiune formulata in timpul urmaririi penale

Examinarea cererilor de liberare provizorie pe cautiune presupune parcurgerea a trei etape succesive anterior examinarii fondului- verificarea admisibilitatii prin raportare la conditiile prevazute de lege, stabilirea si achitarea cautiunii, pronuntarea asupra admisibilitatii in principiu.
 1. Infractiunea de fals in inscrisuri sub semnatura privata
 2. Legea 27/2012 a instituit imprescriptibilitatea raspunderii penale in cazul infractiunilor de omor
 3. Decizia Curtii Constitutionale referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a unor dispozitii din CP si CPP
 4. Kelemen Hunor cere inceperea urmaririi penale in cazul Iorga

Pronuntarea unei hotarari care sa tina loc de act autentic

Una dintre conditiile esentiale pentru admisibilitatea unei actiuni in executarea antecontractului, respectiv pentru actiunea in prestatie tabulara, este refuzul partii de a perfecta contractul in forma autentica, respectiv de a preda inscrisurile necesare intabularii.
 1. Cum poate fi evitata plata taxei auto la inmatricualrea unei masini
 2. Pronuntarea unei hotarari care sa tina loc de contract de vanzare-cumparare
 3. Consecintele nemotivarii hotararii
 4. Acordul de mediere cu privire la latura penala a cauzei in Mica reforma

„Trimitere preliminara – Admisibilitate – Drept vamal – Contingent tarifar – Codul vamal – Articolul 239 – Regulamentul (CEE) nr. 2454/93 – Articolele 308a, 308b si 905 – Regulamentul (CE) nr. 975/2003 – Ton – Epuizarea contingentului – Data deschiderii – Duminica”

In cauza C‑494/09,avand ca obiect o cerere de pronuntare a unei hotarari preliminare formulata in temeiul articolului 267 TFUE de Commissione tributaria provinciale di Alessandria (Italia), prin decizia din 18 noiembrie 2009.
 1. „Regulamentul (CEE) nr. 2913/92 de instituire a Codului vamal comunitar – Articolele 78 si 203 – Regulamentul (CEE) nr. 2454/93 – Articolul 865 – Regimul de perfectionare activa – Cod tarifar incorect – Nasterea unei datorii vamale – Revizuirea declaratiei vamale”
 2. Tariful vamal comun – Nomenclatura combinata – Clasificare tarifara – Bucati si organe congelate de cocosi si de gaini – Aderarea Estoniei – Masuri tranzitorii – Produse agricole – Stocuri excedentare – Regulamentul (CE) nr. 1972/2003
 3. Calcularea de accesorii fiscale dupa data deschiderii procedurii de reorganizare judiciara a unei societati comerciale. Nelegalitate

Jurisprudenta ICCJ – Buletinul Casatiei 6-7/2011 – Drept Procesual Civil

Hotarare arbitrala. Revizuire intemeiata pe art. 322 pct. 7 C.proc.civ. Admisibilitate Alte informaţii relevante:
 1. Începând cu 2010, Revista Buletinul Casaţiei apare lunar
 2. Codul de Procedura Civila – Decizia CCR nr. 233/2011 conform careia dispozitiile punctului 9 din Art. 322 sunt neconstitutionale

Admisibilitatea contestatiei la titlu in procedura fiscala

Dispozitiile art. 172 alin. (3) C.proc.fisc. permit, in anumite conditii, contestarea titlului executoriu in temeiul caruia a fost pornita executarea silita. Mijlocul procedural prin intermediul caruia pot fi formulate aparari de fond chiar impotriva titlului executoriu a fost denumit in mod traditional contestatie la titlu si nu constituie altceva decat un „imprumut” in procedura fiscala a dispozitiilor art. 399 alin. (3) C.proc.civ.