Curierul fiscal nr. 10/2018

Numărul 10 din 2018 prezintă aspecte practice din domeniul fiscalității în privința unor situații care încă necesită lămuriri în materie, incluzând și ultimele noutățile legislative în materie. Vă invităm să citiți un rezumat al conținutului revistei. Infocurier – Legislaţie naţională fiscal-contabilă publicată în Monitorul Oficial al României în perioada 28 septembrie 2018 – 31 octombrie […]

1 vizite

Guvernul a adoptat o hotărâre care prorogă termenul prevăzut la art. 7 alin. (1) din HG nr. 301/2012

Instituțiile și operatorii economici care dețin bunuri ori valori sunt obligate să realizeze analize de risc la securitatea fizică începând cu data de 1 iulie 2018.

The post Guvernul a adoptat o hotărâre care prorogă termenul prevăzut la art. 7 alin. (1) din HG nr. 301/2012 appeared first on Infolegal.ro.

Guvernul vrea să amâne data de la care firmele să fie obligate să aibă analize de risc la securitatea fizică

Statul nu vrea să renunţe la analiza de risc la securitate fizică impusă firmelor, contra cost, însă intenţionează să mai amâne încă un an această obligaţie pentru societăţile înfiinţate până în iunie 2012, potrivit unui proiect de hotărâre de guvern.

The post Guvernul vrea să amâne data de la care firmele să fie obligate să aibă analize de risc la securitatea fizică appeared first on Infolegal.ro.

Preşedintele Consiliului Director al Asociaţiei Române a Băncilor: 2016 a fost un an de profitabilitate autentică

Profitabilitatea băncilor în acest an a fost autentică, opera­ţională, câştigul bazându-se în principal pe o reducere semnificativă a costului riscului, iar pentru 2017 ne aşteptăm la o profi­tabilitate operaţională sănătoasă fiind create şi premisele pentru o creştere mai dinamică a creditului privat, spune Sergiu Oprescu, pre­şedin­tele Consiliului Director al Asociaţiei Române a Băncilor (ARB).

The post Preşedintele Consiliului Director al Asociaţiei Române a Băncilor: 2016 a fost un an de profitabilitate autentică appeared first on Infolegal.ro.

Dragoş Doroş: ANAF trebuie să-şi pună la punct o mai bună analiză de risc

Dragoş Doroş a precizat că Agenţia Naţională de Administrare Fiscală (ANAF) trebuie să-şi pună la punct o mai bună analiză de risc, astfel încât să identifice contribuabilii care îşi plătesc taxele corect şi la timp şi să nu se mai concentreze cu controale inutile pe aceştia.

The post Dragoş Doroş: ANAF trebuie să-şi pună la punct o mai bună analiză de risc appeared first on Infolegal.ro.

MFP a aprobat competenta de efectuare a activitatilor de analiza de risc

Directia verificari fiscale este structura competenta din cadrul Agentiei Nationale de Administrare Fiscala in efectuarea activitatilor de analiza de risc si selectare a persoanelor fizice care vor fi supuse verificarii fiscale prealabile documentare, pe intregul teritoriu al tarii.

Organele fiscale vor face o analiza de risc inaintea verificarii contribuabililor

In Monitorul Oficial 620 din 1 septembrie 2011 a fost publicata HG 773/2011 privind modificarea si completarea Procedurii de aplicare a metodelor indirecte pentru stabilirea bazei impozabile ajustate, aprobata prin HG 248/2011, prin care s-a introdus o noua sectiune in actul normativ modificat pentru reglementarea procedurii de analiza de risc.

Verificarea averilor suspecte

Ministerul Finantelor Publice a postat pe site spre dezbatere publica un Proiect de Hotarare de Guvern pentru aprobarea Normelor metodologice privind procedura analizei de risc in vederea verificarii fiscale prealabile a persoanelor fizice.

Anexa la acest proiect de HG prevede urmatoarele:

Art.1. – Pentru selectarea persoanelor fizice supuse verificarii fiscale prealabile documentare, organele  fiscale procedeaza la identificarea, evaluarea si gestionarea riscurilor de nedeclarare a veniturilor impozabile ale persoanelor fizice.

Art. 2. – Activitatea de identificare a riscurilor consta in efectuarea urmatoarelor operatiuni:

a) stabilirea surselor de date;

b) culegerea datelor detinute de alte entitati;

c) formalizarea datelor in structura necesara analizei;

d) definirea caracteristicilor persoanelor fizice cu potential risc de nedeclarare.

Art. 3. – Stabilirea surselor de date se realizeaza prin:

a) evaluarea datelor detinute de organele fiscale cu privire la persoanele fizice si stabilirea necesarului de date care trebuie obtinute in vederea identificarii diferentelor dintre situatia fiscala personala si veniturile declarate organelor fiscale;

b) identificarea surselor de date despre persoanele fizice, detinute de autoritati publice si alte entitati, necesare determinarii riscului de nedeclarare a veniturilor impozabile.

Art. 4. – Culegerea datelor prevazute la art. 3 lit. b) detinute de autoritati publice si alte entitati se realizeaza prin oricare din urmatoarele modalitati:

a) acces la bazele de date, pe baza protocoalelor sau acordurilor de colaborare si schimb de informatii incheiate, in conditiile legii, intre organele fiscale si entitatile detinatoare;

b) solicitarea datelor necesare pe baza unei cereri adresate de organul fiscal entitatii detinatoare;

c) informatii primite de la autoritati judiciare sau alte autoritati publice nationale sau internationale care detin informatii in legatura cu situatia fiscala personala a contribuabilului;

d) informatii obtinute de organele fiscale din surse deschise accesului public.

Art. 5. – Formalizarea datelor in structura necesara analizei se efectueaza asupra:

a) grupurilor masive de date, existente in bazele de date proprii ale organelor fiscale sau descarcate din bazele de date ale altor autoritati publice, interne si externe, la care Agentia Nationala de Administrare Fiscala are acces;

b) datelor si informatiilor punctuale, obtinute din oricare din sursele prevazute la art. 4.

Art. 6. – (1) In scopul definirii caracteristicilor persoanelor fizice cu potential risc de nedeclarare se vor avea in vedere, in principal, urmatorii indicatori fiscali si patrimoniali privind persoanele fizice:

a) veniturile declarate de persoana fizica precum si de platitorii de venit;

b) cresterea valorii patrimoniului persoanei fizice;

c) cheltuielile personale efectuate;

d) fluxurile de trezorerie.

(2) Datele si informatiile utilizate pentru indicatorii prevazuti la alin. (1) sunt cele obtinute conform art. 4.

Art. 7. – Activitatea de evaluare a riscurilor pe care persoanele fizice le prezinta din punct de vedere fiscal se realizeaza prin:

a) compararea valorii veniturilor declarate cu fluxurile de numerar precum si cu valoarea cresterii patrimoniale si a cheltuielilor personale efectuate;

b) evaluarea riscului de nedeclarare. Riscul de nedeclarare reprezinta diferenta dintre veniturile declarate de contribuabili sau de platitorii de venit, pe de o parte si, pe de alta parte, situatia fiscala personala;

c) stabilirea riscului minim acceptat de administratia fiscala prin verificarea incadrarii diferentelor stabilite in limita prevazuta de art.1091 alin.(4) din Ordonanta Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de procedura fiscala, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare.

Art. 8. – Activitatea de gestionare a riscurilor pe care persoanele fizice le prezinta pentru administratia fiscala se realizeaza prin:

a) procesarea si elaborarea listei persoanelor care depasesc riscul minim;

b) elaborarea propunerilor pentru efectuarea verificarii fiscale prealabile documentare, având in vedere valoarea riscului de nedeclarare, incepând cu valoarea negativa cea mai mare stabilita potrivit art. 7 lit. b), cu respectarea valorii riscului minim stabilit potrivit art. 7 lit. c). Daca din informatiile detinute, organul fiscal identifica existenta in lista prevazuta la lit. a) a unor persoane carea au calitatea de sot/sotie, rude sau afini pâna la gradul al III-lea inclusiv, elaborarea propunerilor se face concomitent pentru toate aceste persoane;

c) valorificarea rezultatelor verificarilor fiscale prealabile efectuate, prin actualizarea datelor si informatiilor detinute cu cele obtinute in cadrul verificarilor fiscale prealabile.

Articole din aceeasi categorie:

  1. Decizia Curtii Constitutionale nr. 415/2010 referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor cap. I "Dispozitii generale" (art. 1 – 9), ale art. 11 lit. e), f) si g), ale art. 12 alin. (2), ale art. 13, ale art. 14 lit. c), d), e) si f), ale art. 17, ale art. 38 alin. (2) lit. f), g) si h), ale art. 42 alin. (2), (3) si (4), ale cap. VI "Verificarea averilor, a conflictelor de interese si a incompatibilitatilor" (art. 45 – 50) si ale art. 57 din Legea nr. 144/2007 privind infiintarea, organizarea si functionarea Agentiei Nationale de Integritate
  2. Departament specializat in ANAF pentru verificarea situatiilor fiscale ale persoanelor fizice
  3. Regulile privind verificarea persoanelor fizice: aproximative si discutabile. Concluzia: liber la abuzuri!