A.N.R.M.A.P. a lansat „Pachetul informativ destinat consultantilor nationali care activeaza in domeniul achizitiilor publice pentru proiecte finantate din instrumente structurale”

A.N.R.M.A.P. a lansat „Pachetul informativ destinat consultantilor nationali care activeaza in domeniul achizitiilor publice pentru proiecte finantate din instrumente structurale”.
4 vizite

Pachetul legislativ de modernizare a normelor europene privind achizitiile publice publicat in Jurnalul Oficial al UE

Autoritatea Nationala pentru Reglementarea si Monitorizarea Achizitiilor Publice a anuntat recent publicarea in Jurnalul Oficial al Uniunii Europene nr. L94 din 28 martie 2014, a noului pachet legislativ de modernizare a normelor europene privind achizitiile publice.

Pachetul legislativ de modernizare a normelor europene privind achizitiile publice publicat in Jurnalul Oficial al UE

Autoritatea Nationala pentru Reglementarea si Monitorizarea Achizitiilor Publice a anuntat recent publicarea in Jurnalul Oficial al Uniunii Europene nr. L94 din 28 martie 2014, a noului pachet legislativ de modernizare a normelor europene privind achizitiile publice.

Legile de modernizare a normelor europene privind achizitiile publice, considerate oportune de ANRMAP

Autoritatea Nationala pentru Reglementarea si Monitorizarea Achizitiilor Publice considera oportuna adoptarea de catre Parlamentul European, in data de 15 ianuarie 2014 la Strasbourg, a noului pachet legislativ de modernizare a normelor privind achizitiile publice, informeaza institutia.

Noi reguli cu privire la impunerea criteriilor de calificare privind personalul ANRMAP

In M.Of. nr. 371 din data de 21 iunie 2013 au fost publicate Instructiunile presedintelui Autoritatii Nationale pentru Reglementarea si Monitorizarea Achizitiilor Publice nr. 1/2013 emise in aplicarea prevederilor art. 188 alin. (2) lit. d) si art. 188 alin. (3) lit. c) din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 34/2006 privind atribuirea contractelor de achizitie publica, a contractelor de concesiune de lucrari publice si a contractelor de concesiune de servicii.

Conferinta nationala – Achizitiile publice in Romania – 20 septembrie

ProiectContaPlus organizeaza pe data de 20 septembrie 2013, la Bucuresti, la Hotel Intercontinental (Sala Rapsodia), editia a VI-a a Conferintei Nationale - Achizitiile publice in Romania - aspecte concrete, probleme uzuale si solutii practice.

Propuneri de clauze speciale pentru contracte in domeniul constructiilor

Ministerul Fondurilor Europene a lansat in consultare publica propunerile de conditii speciale de contract agreate de FIDIC - Federatia Internationala a Inginerilor Consultanti in Domeniul Constructiilor.

ANRMAP stabileste modelul standard de documentatie de atribuire pentru serviciile de transport aerian

In M.Of. nr. 431 din 16 iulie 2013 a fost publicat Ordinul presedintelui Autoritatii Nationale pentru Reglementarea si Monitorizarea Achizitiilor Publice nr. 129/2013 pentru aprobarea modelului de documentatie de atribuire standard privind incheierea acordului-cadru pentru servicii de transport aerian.

ANRMAP stabileste modelul standard de documentatie de atribuire pentru serviciile de transport aerian

In M.Of. nr. 431 din 16 iulie 2013 a fost publicat Ordinul presedintelui Autoritatii Nationale pentru Reglementarea si Monitorizarea Achizitiilor Publice nr. 129/2013 pentru aprobarea modelului de documentatie de atribuire standard privind incheierea acordului-cadru pentru servicii de transport aerian.

Nivel scazut de pregatire a autoritatilor contractante in cadrul procedurilor de atribuire si implicatii relevante la nivelul ofertantilor

Conform art. 331 din OUG 34/2006, ANRMAP evalueaza, conformitatea cu legislatia aplicabila in domeniul achizitiilor publice a documentatiei de atribuire aferente contractelor de achizitie publica care intra sub incidenta prevederilor ordonantei de urgenta, fara ca aceasta evaluare sa aiba in vedere caietul de sarcini sau documentatia descriptiva, dupa caz.