Asigurarea calitatii in domeniul serviciilor sociale

Prin OUG nr. 49/2013 au fost aduse modificari Legii nr. 197/2012 privind asigurarea calitatii in domeniul serviciilor sociale.

Serviciile sociale – asigurarea calitatii prin Legea 197/2012 – de la 1 ianuarie 2013 modificari in L 272/2004, L 448/2006, OG 68/2003

Publicata in M. Of. 754/2012 Legea 197/2012 modifica si completeaza: LEGEA 272/2004 privind protectia si promovarea drepturilor copilului, LEGEA 448/2006 privind protectia si promovarea drepturilor persoanelor cu handicap, OG 68/2003 privind serviciile sociale, HG 11/2009 privind organizarea si functionarea Ministerului Muncii, Familiei si Protectiei Sociale. Tot de la 1 ianuarie 2013 si tot LEGEA 197/2012 abroga: HG 1.024/2004 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor OG 68/2003 privind serviciile sociale, precum si a Metodologiei de acreditare a furnizorilor de servicii sociale, HG 1.440/2004 privind conditiile si procedura de licentiere si de inspectie a serviciilor de prevenire a separarii copilului de familia sa, precum si a celor de protectie speciala a copilului lipsit temporar sau definitiv de ocrotirea parintilor sai.

  1. Mamele protesteaza din nou