Ion Ilie Iordachescu este noul coordonator al Departamentului de asistenta judiciara UNBR

DECIZIA nr. 05/2011
7 iulie 2011

Comisia Permanenta a UNBR, in sedinta din 7 iulie 2011;

– in baza art. 68 alin. (1) lit. a), f), alin. (3), art. 76 alin. (1) si (2) din Legea nr. 51/1995 pentru organizarea si exercitarea profesiei de avocat, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare (in continuare Lege), ale art. 86 alin. (1) – (3), art. 1557 din Statutul profesiei de avocat si ale art. 39 alin. (14) din “Regulamentul de organizare si functionare a Uniunii Nationale a Barourilor din Romania si de desfasurare a sedintelor Consiliului Uniunii Nationale a Barourilor din Romania” aprobat prin Hotararea nr. 05/2011 din 08 iulie 2011 a Consiliului UNBR (in continuare Regulament);

– in aplicarea art. 76 alin. (1) din Lege, conform art. 39 alin. (15) din Regulament, Comisia Permanenta a U.N.B.R.,

Se deleaga atributiile vicepresedintelui UNBR prevazute la art. 76 alin. (1) din Lege si se numeste domnul avocat Iordachescu-Ilie Ion, membru al Comisiei Permanente a UNBR in calitate de coordonator al Departamentului de coordonare a asistentei judiciare organizat in cadrul UNBR.

Sursa: UNBR

Alte articole pe aceeasi tema:

  1. Contractul de asistenta juridica conform propunerilor UNBR
  2. UNBR: De la 1 mai 2011 va fi pus in functiune Tribunalul Ilfov
  3. UNBR a anunţat procedura soluţionării cererilor de primire în profesia de avocat cu scutire de examen

Intalnirea SAJ cu avocatii inscrisi pe listele de acordare a asistentei judiciare, 20 iunie

Serviciul de Asistenta Judiciara organizeaza in ziua de luni 20 iunie 2011, ora 13:00 la sediul S.A.J. o intalnire cu avocatii inscrisi pe listele de acordare a asistentei judiciare, in vederea identificarii unor masuri de eficientizare a activitatii Serviciului de Asistenta Judiciara, de eliminare a disfunctionalitatilor si nemultumirilor .

Baroul Bucuresti: Art. 69 alin. (3) din Legea avocaturii este neconstitutional

Decanul si Consiliul Baroului Bucuresti solicita Avocatului Poporului sa invoce exceptia de neconstitutionalitate cu privire la dispozitiile art. 69 alin. (3) din Legea nr. 51/1995, modificata prin Legea nr. 270/2010.

Decanul Baroului Bucuresti considera ca acest text de lege contravine dispozitiilor art. 16 alin. (1), art. 20 alin. (1) si art. 41 alin. (2) din Constitutia Romaniei, precum si prevederilor din Carta Europeana a Drepturilor Omului (art. 21, art. 31 si art. 54).

Art. 69 alin. (3) din Legea nr. 51/1995, modificata prin Legea nr. 270/2010 stabileste: “Pentru cheltuielile curente necesare functionarii serviciilor de asistenta judiciara din cadrul barourilor, din sumele virate lunar pentru plata onorariilor cuvenite pentru asistenta judiciara, fiecare barou isi constituie un fond prin retinerea a 1% din valoarea acestor sume, aprobate si efectiv varsate. Retinerea procentului de 1% se face la achitarea efectiva a onorariului catre avocatul indreptatit”.

* Legea nr. 51/1995 a fost republicata in Monitorul Oficial nr. 98/2011. In urma republicarii articolele au fost renumerotate, astfel ca art. 69 alin. (3) a devenit art. 85 alin. (3).

Art. 16 alin. (1) din Constitutia Romaniei stabileste: “Cetatenii sunt egali in fata legii si a autoritatilor publice, fara privilegii si fara discriminari”.

Art. 20 alin. (1) din Constitutia Romaniei statueaza: “Dispozitiile constitutionale privind drepturile si libertatile cetatenilor vor fi interpretate si aplicate in concordanta cu Declaratia Universala a Drepturilor Omului, cu pactele si cu celelalte tratate la care Romania este parte”.

Art. 21 din Carta Europeana a Drepturilor Omului interzice discriminarea de orice fel.

Art. 31 din Carta Europeana a Drepturilor Omului stabileste pentru orice persoana dreptul la conditii de munca echitabile si corecte.

Art. 54 din Carta Europeana a Drepturilor Omului instituie interzicerea abuzului de drept.

Art. 38 din Codul muncii prevede la modul imperativ: “Salariatii nu pot renunta la drepturile ce le sunt recunoscute prin lege. Orice tranzactie prin care se urmareste renuntarea la drepturile recunoscute de lege salariatilor sau limitarea acestor drepturi este lovita de nulitate”.

Sursa: Baroul Bucuresti

Alte articole pe aceeasi tema:

  1. Legea avocaturii se afla din nou in discutii la Senat la Comisia de specialitate
  2. Decanul Baroului Bucuresti invoca neconstitutionalitatea art. 1 pct. 25 din Legea nr. 220/2010
  3. Guvernul a adoptat modificari la Legea avocaturii