Au fost publicate Normele privind autorizarea auditorilor financiari și a firmelor de audit în România, recunoașterea firmelor de audit din alte state membre, retragerea și redobândirea autorizării

În Monitorul Oficial, Partea I nr. 721 din 21 august 2018 au fost publicate Normele privind autorizarea auditorilor financiari și a firmelor de audit în România, recunoașterea firmelor de audit din alte state membre, retragerea și redobândirea autorizării, din 10.08.2018. Din cuprins: „Art 4. Autorizarea ca auditor financiar (1) În vederea autorizării, pentru persoanele care îndeplinesc condițiile […]

2 vizite

Hotararea CAFR nr. 62/2014 privind aprobarea auditorilor financiari care au fost autorizati in alt stat membru al Uniunii Europene sau apartinand SEE ori Confederatiei Elvetiene

In M.Of. nr. 193 din 23.03.2015 s-a publicat Hotararea CAFR nr. 62/2014 privind aprobarea auditorilor financiari care au fost autorizati in alt stat membru al Uniunii Europene sau apartinand Spatiului Economic European ori Confederatiei Elvetiene:

8 vizite

Au fost aduse modificari legislatiei privind organizarea activitatii practicienilor in insolventa

In Monitorul Oficial nr. 257 din 9 mai 2013 a fost publicata Legea nr. 149/2013 privind aprobarea Ordonantei Guvernului nr. 23/2012 pentru modificarea si completarea Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 90/2008 privind auditul statutar al situatiilor financiare anuale si al situatiilor financiare anuale consolidate si a Ordonantei Guvernului nr. 65/1994 privind organizarea activitatii de expertiza contabila si a contabililor autorizati si pentru modificarea altor acte normative.

HG 237/2011 – cotizatii si tarife pentru Camera Auditorilor Financiari

HOTARAREA Nr. 237/2011 privind aprobarea cotizatiilor si tarifelor pentru membrii Camerei Auditorilor Financiari din Romania si pentru stagiarii in activitatea de audit financiar, emisa de CAMERA AUDITORILOR FINANCIARI DIN ROMANIA, abroga mai vechea Hotarare Nr. 140/2009.

Alte informaţii relevante:

  1. Norme pentru stagiarii in activitatea de audit financiar
  2. HG 145/2011 – S-a aprobat bugetul de venituri si cheltuieli pentru 2011 al ROMSILVA
  3. In Anexa 3 din Ordinul 869/2011 sunt prezentate sectoarele de plaja libere propuse spre inchiriere pentru sezonul estival 2011

Norme pentru stagiarii in activitatea de audit financiar

S-a publicat in M. Of 341/2011 Norma privind perioada de pregatire profesionala practica a stagiarilor in activitatea de audit financiar. A fost abrogata Hotararea 115/2008

Alte informaţii relevante:

  1. Norme pentru incheierea exercitiului financiar 2010 pentru societatile din domeniul asigurarilor
  2. Ordinul 7/2011 modifica Normele privind sistemele de control intern si desfasurarea activitatii de audit intern la asiguratori/reasiguratori
  3. Catalin Predoiu: O activitate economica sanatoasa depinde in mare masura de o buna performanta a profesiei de auditor financiar