EURO APAVOL angajeaza Expert achizitii publice – autoritate contractanta

Candidatul ideal: – studii superioare economice, juridice sau tehnice, necesare exercitarii functiei, absolvite cu diploma de licenta; – certificat de absolvire curs “Expert achizitii publice” sau “Manager achizitii publice”; – vechimea in executarea functiei de expert achizitii publice – autoritate contractanta minim 2 ani; – cunoasterea in detaliu a pachetului Microsoft Office; – cunostiintele tehnice […]

Care sunt regulile aplicabile executarii obligatiilor in contractele incheiate intre profesionisti

In raporturile dintre profesionisti, creanta constand in pretul bunurilor livrate sau tariful serviciilor prestate produce dobanzi penalizatoare in cazul in care creditorul, inclusiv subcontractatii acestuia, si-au indeplinit obligatiile contractuale sau creditorul nu a primit suma datorata la scadenta, cu exceptia cazului in care debitorului nu ii este imputabila intarzierea.

Executarea obligaţiilor de plată rezultând din contracte încheiate între profesionişti

În Monitorul Oficial nr. 182 din 2 aprilie a fost publicată Legea nr. 72/2013 privind măsurile pentru combaterea întârzierii în executarea obligaţiilor de plată a unor sume de bani rezultând din contracte încheiate între profesionişti şi între aceştia şi autorităţi contractante.

Legislatia privind atribuirea contractelor de achizitie publica a fost modificata

In Monitorul Oficial nr. 827 din 10 decembrie 2012 a fost publicata O.U.G. nr. 77/2012 pentru modificarea si completarea O.U.G. nr. 34/2006 privind atribuirea contractelor de achizitie publica, a contractelor de concesiune de lucrari publice si a contractelor de concesiune de servicii.

 1. Ordonanta privind atribuirea contractelor de achizitie publica a fost modificata
 2. Verificarea procedurilor de achizitie publica a fost simplificata
 3. I.N.P.P.A. organizează Conferinţa cu tema „Procedura de achiziţie publică”

Au fost aduse modificari legislatiei privind atribuirea contractelor de achizitie publica

Prin O.U.G. nr. 77/2012 au fost aduse modificari legislatiei privind atribuirea contractelor de achizitie publica, a contractelor de concesiune de lucrari publice si a contractelor de concesiune de servicii.

 1. O.U.G. 34/2006 privind atribuirea contractelor de achizitie publica a fost modificata
 2. Verificarea procesului de atribuire a contractelor de achizitie publica
 3. Normele metodologice pentru verificarea atribuirii contractelor de achizitie publica au fost elaborate
 4. Verificarea procedurii de atribuire a contractelor de achizitie publica

Guvernul va modifica limita sub care un contract de achizitie publica este considerat ca “neobisnuit de scazut”

Limita sub care pretul ofertat pentru un contract de achizitie publica este considerat ca „neobisnuit de scazut”, neputand fi respectat de catre executant va fi redusa de catre Guvern, de la 85% la 70% din valoarea estimata a contractului.

 1. Guvernul a abrogat Hotararea care limita posibilitatea infiintarii supermarketurilor
 2. Guvernul francez a abrogat circulara care limita accesul absolventilor straini pe piata muncii
 3. O.U.G. 34/2006 privind atribuirea contractelor de achizitie publica a fost modificata
 4. Verificarea procedurii de atribuire a contractelor de achizitie publica

Ce contracte sunt supuse directivelor UE privind achizitiile publice?

In ultimul deceniu legea privind achizitiile publice a fost supusa unei evolutii semnificative cauzata in mare parte de noua legislatie si jurisprudenta europeana. Aceasta a dus la o mai mare transparenta si la un nivel mai echitabil pentru cei care doresc sa incheie contracte cu sectorul public si de utilitati in UE.