Aviz. Propunere de regulament. Utilizarile abuzive ale informatiilor privilegiate si manipularile pietei

Avizul Autoritatii Europene pentru Protectia Datelor referitor la propunerile Comisiei pentru un regulament al Parlamentului European si al Consiliului privind utilizarile abuzive ale informatiilor privilegiate si manipularile pietei si pentru o directiva a Parlamentului European si a Consiliului privind sanctiunile penale pentru utilizarile abuzive ale informatiilor privilegiate si manipularile pietei.
Nu exista articole asemanatoare.

Propunere de directiva. Accesul la activitatea institutiilor de credit si supravegherea prudentiala a institutiilor de credit si a societatilor de investitii

Pe 10 februarie 2012, a fost dat la Bruxelles Avizul Autoritatii Europene pentru Protectia Datelor referitor la propunerile Comisiei pentru o directiva privind accesul la activitatea institutiilor de credit si supravegherea prudentiala a institutiilor de credit si a societatilor de investitii si pentru un regulament privind cerintele prudentiale pentru institutiile de credit si societatile de investitii.
Nu exista articole asemanatoare.

Avizul Autoritatii Europene pentru Protectia Datelor privind propunerea de regulament al Consiliului privind cooperarea administrativa in domeniul accizelor

Pe 27 ianuarie 2012, la Bruxelles, Autoritatea Europeana pentru Protectia Datelor a adoptat un aviz privind propunerea de regulament al Consiliului privind cooperarea administrativa in domeniul accizelor.
Articole din aceeasi categorie:

  1. Avizul CESE privind propunerea de regulament al Consiliului privind cooperarea administrativa in domeniul accizelor
  2. Avizul Comitetului Economic si Social European privind propunerea de regulament al Consiliului privind cooperarea administrativa in domeniul accizelor
  3. Avizul Autoritatii Europene pentru Protectia Datelor privind neutralitatea retelei, gestionarea traficului si protectia confidentialitatii si a datelor cu caracter personal

Autoritatea Europeana pentru Protectia Datelor – Cooperarea administrativa prin intermediul Sistemului de informare al pietei interne

Pe 22 noiembrie 2011, Autoritatea Europeana pentru Protectia Datelor a dat un aviz privind propunerea Comisiei de regulament al Parlamentului European si al Consiliului privind cooperarea administrativa prin intermediul Sistemului de informare al pietei interne (“IMI”).
Articole din aceeasi categorie:

  1. Avizul Autoritatii Europene pentru Protectia Datelor privind neutralitatea retelei, gestionarea traficului si protectia confidentialitatii si a datelor cu caracter personal
  2. Modificarea si completarea Normelor privind prevenirea si combaterea spalarii banilor si a finantarii actelor de terorism prin intermediul pietei asigurarilor
  3. Regulamentul de punere in aplicare (UE) nr. 79/2012 al Comisiei din 31 ianuarie 2012 de stabilire a normelor de punere in aplicare a anumitor dispozitii ale Regulamentului (UE) nr. 904/2010 al Consiliului privind cooperarea administrativa si combaterea fraudei in domeniul taxei pe valoarea adaugata