Autoritatea Nationala pentru Turism a aprobat modelul si continutului legitimatiilor de control

Legitimatiile de control atesta imputernicirea speciala a titularului in fata operatorului economic, ce implica exercitiul autoritatii de stat, acordata pe timpul indeplinirii atributiilor ce ii revin.

Autoritatea Nationala pentru Turism a aprobat modelul si continutului legitimatiilor de control

Legitimatiile de control atesta imputernicirea speciala a titularului in fata operatorului economic, ce implica exercitiul autoritatii de stat, acordata pe timpul indeplinirii atributiilor ce ii revin.

Guvernul a reglementat atributiile Autoritatii Nationale pentru Turism

In Monitorul Oficial nr. 40 din 18 ianuarie 2013 a fost publicata H.G. nr. 9/2013 privind organizarea si functionarea Autoritatii Nationale pentru Turism.