De ce folosim formula “bun si aprobat pentru …” in cadrul obligatiilor de plata asumate prin inscrisuri sub semnatura privata?

Formalitatea “bun si aprobat pentru …” o regasim in dispozitiile art. 275 din Codul de procedura civila.

Potrivit dispozitiilor art. 275 din Codul de procedura civila:

“(1) Inscrisul sub semnatura privata, prin care o singura parte se obliga catre o alta sa-i plateasca o suma de bani sau o cantitate de bunuri fungibile, trebuie sa fie in intregime scris cu mana celui care il subscrie sau cel putin ca, in afara de semnatura, sa fie scris cu mana sa “bun si aprobat pentru …”, cu aratarea in litere a sumei sau a cantitatii datorate.

(2) Cand suma aratata in cuprinsul inscrisului este diferita de cea aratata in formula “bun si aprobat”, se prezuma ca obligatia nu exista decat pentru suma cea mai mica, chiar daca inscrisul si formula “bun si aprobat” sunt scrise in intregime cu mana sa de cel obligat, afara numai daca se dovedeste in care parte este greseala sau daca prin lege se prevede altfel.”

Din cele doua alineate ale art. 275 reiese ca formula “bun si aprobat pentru …” este ceruta in cazul acelor inscrisuri sub semnatura privata care constata obligatii unilaterale ce au ca obiect plata unei sume de bani sau predarea unor bunuri fungibile.

Astfel, aceste inscrisuri sub semnatura privata trebuie sa fie scrise in intregime olograf de catre cei care le subscriu. In situatia in care nu este posibila aceasta scriere olografa, trebuie ca, in afara de semnatura, sa fie scris olograf formula “bun si aprobat pentru …”, aratandu-se totodata, in litere (nu si doar in cifre) suma sau cantitatea datorata. Aceasta din urma mentiune are un caracter subsidiar intrucat cele doua formalitati nu sunt statuate de legiuitor in mod cumulativ (a se vedea M. Fodor in Noul Cod de procedura civila comentat si adnotat. Vol I. art. 1-526. Coordonator V.M. Ciobanu, M. Nicolae, Editura Universul Juridic 2013).

In cazul in care exista mai multi debitori, formalitatea va fi adusa la indeplinire prin adaugarea formulei „bun si aprobat pentru…” anterior semnaturii fiecarui debitor. Aceasta  formalitate se aplica nu numai obligatiilor principale, dar si celor accesorii, precum fideiusiunea. Formalitatea nu mai este necesara daca obligatia a fost voluntar executata  inainte sau concomitent redactarii inscrisului sub semnatura privata.

In situatia in care exista neconcordante intre suma mentionata in cadrul inscrisului sub semnatura privata si cea din cadrul formulei “bun si aprobat pentru … ‘’, textul legal analizat prezuma ca debitorul s-a obligat pentru suma cea mai mica. Aceasta prezumtie nu se aplica daca se indica si se dovedeste unde este mentionata in mod eronat suma (respectiv este mentionata eronat in cadrul tehnoredactarii inscrisului sau in cadrul formulei “bun si aprobat ‘’) sau daca prin lege se prevede altfel. Avand in vedere caracterul relativ al acestui text, creditorul trebuie sa probeze fara echivoc obligatia de plata.

Se pune intrebarea fireasca care sunt consecintele juridice ale omisiunii mentionarii formulei “bun si aprobat pentru…” in cadrul unui astfel de inscris sub semnatura privata sau daca respectiva formula nu este scrisa olograf, ci este tehnoredactata. Pentru a putea raspunde la aceasta intrebare, este necesar sa ne aplecam asupra dispozitiilor urmatorului articol, in speta art. 276 Cod procedura civila, dispozitii care prevad ca “inscrisurile sub semnatura privata pentru care nu s-au indeplinit cerintele prevazute la art. 274 si 275 vor putea fi socotite ca inceput de dovada scrisa”. Textul legal citat mentioneaza ca inscrisurile neconforme pot fi socotite ca un inceput de dovada scrisa iar omisiunea formulei “bun si aprobat pentru…” in cadrul unui astfel de inscris nu poate duce la nulitatea inscrisului si la efectele juridice pe care acesta le produce. Fiind un inceput de dovada scrisa, raportul juridic dintre parti va putea fi dovedit prin completarea cu alte mijloace probatorii (respectiv proba testimoniala sau marturisirea partii careia i se opune inscrisul respectiv).

Este de retinut ca formalitatea folosita de catre legiuitor in cuprinsul dispozitiilor art. 275 Cod de procedura civila “bun si probat pentru …” nu este o formula sacramentala.  Aceasta poate fi inlocuita prin orice alta formula sau prin orice alte expresii echivalente, din care sa rezulta insa fara dubiu intentia debitorului de a se obliga in cadrul raportului juridic respectiv. Important de retinut este ca, in toate cazurile in care se foloseste  formalitatea “bun si aprobat pentru ….” sau orice alta formula echivalenta, suma sau cantitatea de bunuri fungibile sa fie aratate in litere, sau si in litere si cifre, insa nu numai in cifre. (a se vedea V.M.Ciobanu, Drept procesual civil. Curs selectiv, pag. 260, I. Les, Tratat de drept procesual civil, pag. 569).

Indeplinirea insa a acestei formalitatii nu este necesara in cazul conventiilor care produc obligatii reciproce si interdependente intre parti, in cazul obligatiilor nedeterminate si al celor care au ca obiect prestatii de a face sau de a nu face, in cazul chitantelor liberatorii, in cazul inscrisului nul ca inscris autentic si valabil ca inscris sub semnatura privata, cu conditia sa constate obligatii unilaterale al caror obiect este cel determinat prin textul analizat. (a se vedea M. Fodor in Noul Cod de procedura civila comentat si adnotat. Vol I. art. 1-526. Coordonator V.M. Ciobanu, M. Nicolae, Editura Universul Juridic 2013, p. 716).

In concluzie, pentru a raspunde la intrebarea de ce este necesara folosirea formalitatii “bun si aprobat pentru ….” in cadrul inscrisurilor sub semnatura privata, mentionez ca raspunsul consta in protectia acordata debitorului  impotriva abuzurilor pe care le-ar putea genera semnaturile in alb. Poate parea o formalitate excesiva si desueta, insa consider ca efectele juridice pe care le genereaza sunt de preferat unor situatii care pot naste dispute litigioase fata de lipsa unei astfel de formalitati.

Consilier juridic Decebal Oroviceanu, AVESTIS INTERNATIONAL SRL

Scurte consideratii privind momentul de la care incepe sa curga termenul de depunere a contestatiilor la tabelul preliminar al creantelor

Un subiect care a nascut discutii atat in vechea reglementare a legii privind procedura insolventei – Legea nr. 85/2006, cat si in actuala lege privind procedurile de prevenire a insolventei si de insolventa – Legea nr. 85/2014 l-a reprezentat si il reprezinta momentul de la care debitorul, creditorii si orice alta parte interesata vor putea sa formuleze contestatie impotriva tabelului preliminar al creantelor inregistrate sau, dupa caz, neinregistrate de catre administratorul judiciar/lichidatorul judiciar in tabel.

Inainte de a face referire la textul articolului de lege care reglementeaza intr-un mod cat se poate de clar de la ce moment incepe sa curga termenul de a formula contestatie, este necesar sa facem o scurta analiza a textelor de lege care au legatura cu dispozitiile legale care ne intereseaza.

Astfel, art. 110 din Legea nr. 85/2014 prevede urmatoarele:

„(1) Ca rezultat al verificarilor facute, administratorul judiciar/lichidatorul judiciar va intocmi si va inregistra la tribunal un tabel preliminar cuprinzand toate creantele impotriva averii debitorului cu mentiunile prevazute la art. 5 pct. 68.

(2) La creantele care beneficieaza de o cauza de referinta se vor arata titlul din care izvoraste dreptul de preferinta, rangul acesteia si, daca e cazul, motivele pentru care creantele au fost trecute partial in tabel sau au fost inlaturate.

(3) Tabelul preliminar de creante va fi, totodata, publicat in BPI. Dupa publicare, creditorii inscrisi in tabelul preliminar de creante pot participa la adunarile creditorilor.

(4) Odata cu publicarea tabelului in BPI, administratorul judiciar/lichidatorul judiciar va trimite de indata notificari creditorilor, ale caror creante sau drepturi de preferinta au fost trecute partial in tabelul preliminar de creante sau inlaturate, precizand totodata si motivele”.

Art. 111 din Legea nr. 85/2014 dispune urmatoarele:

„(1) Debitorul, creditorii si orice alta parte interesata vor putea sa formuleze contestatii fata de tabelul de creante, cu privire la creantele si drepturile trecute sau, dupa caz, netrecute de administratorul judiciar/lichidatorul judiciar in tabel.

(2) Contestatiile trebuie depuse la tribunal in termen de 7 zile de la data publicarii in BPI a tabelului preliminar, atat in procedura generala, cat si in procedura simplificata”.

Prin urmare, potrivit dispozitiilor art. 111 alin. 2 din Legea nr. 85/2014, contestatiile impotriva tabelului preliminar al creantelor trebuie depuse intr-un termen de 7 zile de la data publicarii in BPI a tabelului preliminar. Astfel, daca ne raportam strict la acest text de lege care reglementeaza intr-un mod cat se poate de clar faptul ca eventualele contestatii impotriva tabelului preliminar al creantelor se depun intr-un termen de 7 zile de la data publicarii tabelului preliminar in BPI, este destul de limpede si fara echivoc ca un justitiabil trebuie sa se conformeze acestor dispozitii. Insa apreciez ca nu trebuie trecute cu vederea dispozitiile articolului precedent, in speta cele ale art. 110 alin. 4 si sa incercam ca privim ca un tot unitar, si nu separat, atat prevederile art. 110 alin. 4 cat si cele ale art. 111 alin.2 din lege.

Legiuitorul a dorit sa instituie, prin reglementara prevazuta de alin. 4 al art. 110 din Legea nr.85/2014, posibilitatea creditorului de a lua cunostinta de motivele de fapt si de drept care l-au determinat pe administratorul judiciar/lichidatorul judiciar sa inlature sau sa treaca partial in tabelul preliminar creantele sau drepturile de preferinta. Prin aceasta obligatie ce ii incumba administratorului judiciar/lichidatorului judiciar, i se asigura astfel creditorului dreptul de a-si formula apararile in deplina cunostinta in eventualitatea formularii unei contestatii.

Analizand dispozitiile art. 110 alin. 4 precum si cele ale art. 111 alin. 2, am afirmat ca cele doua dispozitii legale mai sus citate trebuie coroborate si privite ca intr-un tot unitar si nu separat. Afirm aceste aspecte potrivit urmatorului rationament, rationament care apreciez ca a dorit sa il aiba in vedere si legiuitorul: i se asigura creditorului dreptul la aparare ce reprezinta un drept fundamental, cat si dreptul la un proces echitabil, deoarece i se comunica de catre administratorul judiciar/lichidatorul judiciar, odata cu publicarea tabelului in BPI, masurile dispuse cu privire la creanta sa. In aceasta modalitate, creditorul poate lua cunostinta de masurile intreprinse de catre administratorul judiciar/lichidatorul judiciar si poate sa isi formuleze, in cadrul contestatiei, aparari necesare si pertinente.

Sintagma „odata cu” folosita de catre legiuitor in textul art. 110 alin. 4 din Legea nr. 85/2014 si care inseamna concomitent, simultan (potrivit Dictionarului explicativ al limbii romane), il obliga pe administratorul judiciar sa notifice in acelasi timp in care publica in BPI tabelul preliminar de creante si creditorii despre masurile luate cu privire la motivele ce l-au determinat sa inlature sau sa inregistreze doar partial creantele acestora sau drepturile de preferinta in tabelul preliminar si sa expedieze notificarile catre acestia de indata, adica imediat. Astfel, simultan:

  • Administratorul judiciar/lichidatorul judiciar publica tabelul preliminar de creante
  • Administratorul judiciar/lichidatorul judiciar notifica creditorii si le expedieaza aceste notificari

Prin indeplinirea in mod simultan si corelativ a celor doua obligatii ce ii revin, administratorul judiciar/lichidatorul judiciar isi indeplineste in mod legal obligatia de a publica tabelul preliminar de creante iar creditorii iau cunostiinta intr-un termen rezonabil de motivele administratorului judiciar, asigurandu-se dreptul acestora din urma la un proces echitabil in eventualitatea formularii unor contestatii.

Problemele apar atunci cand care administratorul judiciar/lichidatorul judiciar nu isi indeplineste intocmai obligatia prevazuta de catre art. 110 alin. 4 din Legea nr. 85/2014, conturandu-se trei ipoteze: (1)  nu trimite, odata cu publicarea in BPI a tabelului preliminar al creantelor, notificarea creditorilor; (2) redacteaza notificarea in acelasi timp cu publicarea tabelului preliminar al creantelor in BPI, insa o expedieaza la o data ulterioara, neexistand insa nicio sanctiune impotriva sa fata de neindeplinirea acestei obligatii legale si (3) redacteaza notificarea ulterior publicarii in BPI a tabelului preliminar de creante, comunicarea catre creditor realizandu-se mult mai tarziu.

Evident ca si in aceasta situatie creditorul este cel catre trebuie sa dea dovada de diligenta in vederea studierii BPI.

Potrivit art. 180 alin. 1 Cod procedura civila “Termenele procedurale sunt stabilite de lege ori de instanta si reprezinta intervalul de timp in care poate fi indeplinit un act de procedura sau in care este interzis sa se indeplineasca un act de procedura”. Alin. 2 al art. 180 prevede ca “in cazurile prevazute de lege, termenul este reprezentat de data la care se indeplineste un anumit act de procedura”.

Conform art. 185 alin. 1 din Cod procedura civila “Cand un drept procesual trebuie exercitat intr-un anumit termen, nerespectarea acestuia atrage decaderea din exercitarea dreptului, in afara de cazul in care legea dispune altfel. Actul de procedura facut peste termen este lovit de nulitate”.

Raportandu-ne la aceste texte legale, se constata ca termenul de formulare a contestatiei impotriva tabelului preliminar de creante este unul legal si, potrivit art. 111 alin. 2 din Legea nr. 85/2014, acesta incepe sa curga de la data publicarii tabelului preliminar in Buletinul procedurilor de insolventa si nu de la un alt moment, cum ar fi cel al primirii notificării reglementate de art. 110 alin. 4 din Legea nr. 85/2014.

Am sustinut ca dispozitia legala instituita de prevederile art. 111 alin. 2 din Legea nr. 85/2014 nu trebuie privita doar de sine statatoare. Exercitarea drepturilor procesuale nu trebuie sa fie ingradita, chiar si partial, de nerespectarea de catre administratorul judiciar a obligatiilor legale ce ii revin. Tocmai de aceea legiuitorul a instituit si prevederea legala cuprinsa in art. 110 alin. 4. Notificarea creditorilor trebuie sa aiba loc inainte de expirarea termenului legal de a contesta de catre acestia masurile administratorului judiciar/lichidatorului judiciar, apreciindu-se de catre legiuitor ca un interval de 7 zile este rezonabil pentru ca notificarea sa fie receptionata de catre creditor.

Daca legiuitorul nu ar fi dorit sa aiba in vedere si notificarea creditorilor de catre administratorul judiciar/lichidatorul judiciar cu privire la masurile dispuse de catre acesta in tabelul preliminar de creante, apreciez ca atunci nu ar mai fi existat ratiunea instituirii art. 110 alin. 4, ci ar fi existat doar prevederea art. 111 alin 2. De aceea afirmam mai sus ca cele doua dispozitii legale nu trebuie sa fie privite separat, ci intr-un tot unitar.

Concluzionand cu privire la cele mentionate, se constata ca dispozitiile art. 111 alin. 2 din Legea nr. 84/2014 nu ofera protectia necesara creditorilor. Jurisprudenta nu este pe deplin unitara in ceea ce priveste momentul de la care incepe sa curga termenul de depunere a contestatiilor la tabelul preliminar al creantelor. Creditorii trebuie sa fie protejati in apararea drepturilor si intereselor lor iar faptul ca termenul de depunere al contestatiilor se raporteaza de la momentul publicarii tabelului preliminar al creantelor in BPI de administratorul judiciar/lichidatorul judiciar aduce o ingradire acestor drepturi si interese. Creditorilor trebuie sa li se asigure efectiv luarea la cunostinta a notificarii administratorului judiciar/lichidatorului judiciar cu privire la masurile dispuse iar acest aspect nu se poate realiza decat prin comunicarea catre creditori a notificarii administratorului judiciar/lichidatorului judiciar potrivit codului de procedura civila. Prin urmare, propunem modificarea Legii nr. 85/2014 in acest sens.

Decebal Oroviceanu – Consilier juridic
Avestis International SRL

Inregistrarea in scopuri de TVA, obligatorie atat pentru persoanele fizice cat si pentru persoanele juridice, la achizitii intracomunitare de peste 10.000 euro/an

Cu caracter general, obligatia de inregistrare in scopuri de TVA revine agentilor economici ce realizeaza o cifra de afaceri anuala superioara plafonului de 88.500 euro, astfel cum rezulta din dispozitiile art. 310 alin. 1 coroborat cu art. 316 alin. 1 din Noul Cod fiscal (Legea nr. 227/2015).

De la acest regim, exista o multitudine de exceptii, in prezentarea de fata propunandu-ne sa o analizam pe cea privitoare la obligativitatea inregistrarii in scopuri de TVA nu numai a persoanelor juridice, ci si a persoanelor fizice, ce achizitioneaza in decursul unui an calendaristic bunuri si servicii intracomunicare ce exced plafonului de 10.000 euro anual. Din aceasta categorie mentionam achizitia de autovehicule second hand ce depasesc acest nivel, din alta tara membra UE. Ne adresam in primul rand persoanelor fizice, pentru care informarea aceasta speram sa prezinte interes, deoarece agentii economici analizeaza in mod curent legislatia fiscala, spre deosebire de persoanele fizice care nu se lovesc in mod obisnuit de chestiuni fiscale deosebite ale activitatii lor cotidiene. Astfel, daca o asemenea persoana decide sa achizitioneze din alta tara membra UE una sau mai multe autovehicule, iar valoarea totala a tranzactiilor depaseste suma de 10.000 euro/an, ar trebui ca, la negocierea pretului cu vanzatorul extern, sa prevada si TVA-ul de 19%, pe care va fi obligat sa il achite in Romania. Plafonul de 10.000 euro se calculeaza la echivalentul in lei, la cursul de schimb comunicat de BNR la data aderarii Romaniei la UE, respectiv 3,4 lei/Euro.

Sediul materiei consta in dispozitiile art. 268 alin. 4 lit b), art. 317 alin. 1, lit. a si art. 317 alin. 2 din Codul fiscal:
– Art. 268 alin. 4 lit. b): „(4) Prin exceptie de la prevederile alin. (3) lit. a), nu sunt considerate operatiuni impozabile in Romania achizitiile intracomunitare de bunuri care indeplinesc urmatoarele conditii: (…)
b) valoarea totala a acestor achizitii intracomunitare nu depaseste pe parcursul anului calendaristic curent sau nu a depasit pe parcursul anului calendaristic anterior plafonul de 10.000 euro, al carui echivalent in lei este stabilit prin normele metodologice.”
– Art. 317 alin. 1, lit. a) „Are obligația să solicite înregistrarea în scopuri de TVA, conform prezentului articol:

Persoana impozabila care are sediul activitatii economice in Romania si persoana juridica neimpozabila stabilita in Romania, neinregistrate si care nu au obligatia sa se inregistreze conform art. 316 si care nu sunt deja inregistrate conform lit. b)-d) sau alin. (2), care efectueaza o achizitie intracomunitara taxabila in Romania, inainte de efectuarea achizitiei intracomunitare, daca valoarea achizitiei intracomunitare respective depaseste plafonul pentru achizitii intracomunitare in anul calendaristic in care are loc achizitia intracomunitara;”
– Art. 317 alin (2) „Persoana impozabila care are sediul activitatii economice in Romania, daca nu este inregistrata si nu este obligata sa se inregistreze conform art. 316, si persoana juridica neimpozabila stabilita in Romania pot solicita sa se inregistreze, conform prezentului articol, in cazul in care realizeaza achizitii intracomunitare, conform art. 268 alin. (6) sau art. 3151 alin. (10).”

Foarte important de remarcat este faptul ca acest regim derogatoriu de achizitie intracomunitara (plafon 10.000 euro / an) nu se aplica si la achizitiile de autovehicule noi, conform art. 276 alin. 2 Codul fiscal.

Prevederile mai sus citate implementeaza in dreptul intern dispozitiile Regulamentului de punere in aplicare (UE) nr. 282/2011 al Consiliului, de stabilire a masurilor de aplicare a Directivei 2006/112/CE privind sistemul comun al taxei pe valoare adaugata.

Totodata mentionam ca, potrivit dispozitiilor art. 2 din Regulamentului nr. 282/2011/CE, nu reprezinta achizitii intracomunitare:
– transferul unui mijloc de transport nou de catre o persoana neimpozabila cu ocazia unei schimbari de resedinta;
– inapoierea unui mijloc de transport nou de catre o persoana neimpozabila, catre statul membru din care acesta i-a fost livrat initial.

De asemenea, precizam ca inregistrarea in scopuri de TVA se efectueaza prin inregistrarea la ANAF – Administratia finantelor publice in a carei raza teritoriala isi are sediul/domiciliul contribuabilul respectiv, a „Declaratiei de inregistrare in scopuri de TVA/ declaratie de mentiuni a altor persoane care efectueaza achizitii intracomunitare sau pentru servicii, precum si pentru agricultorii care efectueaza livrari intracomunitare de bunuri” (formularul 091). Luarea in evidenta, ca si platitor TVA, se considera a fi efectuata de la momentul depunerii declaratiei mai sus mentionate.

Avocat Madalina Ionescu – Avestis International SRL

AVESTIS INTERNATIONAL SRL angajează Consilier juridic – activitate de recuperare/reposesii

Candidatul ideal – Studii juridice; – Foarte bune cunostinte privind procedura executarii silite (inclusiv formulare si sustinere contestatii), procedura insolventei, actiuni in pretentii; – Persoana responsabila, organizata, rezistenta la lucru in conditii de stres, spirit de echipa, disponibilitate la program prelungit si deplasari; – Abilitati de intocmire/redactare documente cu caracter juridic; – Abilitati de negociere, […]

The post AVESTIS INTERNATIONAL SRL angajează Consilier juridic – activitate de recuperare/reposesii appeared first on Infolegal.ro.

AVESTIS INTERNATIONAL SRL angajează Avocat intern

Candidatul ideal – Avocat definitiv cu experienta de minim 2 ani intr-o pozitie similara; – Cunostinte solide privind procedura insolventei, executarea silita, procedura civila si contracte; – Experienta in domeniul consultantei juridice si reprezentarii in fata instantelor judecatoresti; – Experienta in materia recuperarii de creante, in materia leasing-ului, precum si in alte domenii, reprezinta un […]

The post AVESTIS INTERNATIONAL SRL angajează Avocat intern appeared first on Infolegal.ro.

Avestis International SRL angajează Asistent manager / Asistent departament recuperari

Candidatul ideal: – Persoana proactiva, sociabila, organizata, cu initiativa personala, responsabila; – Excelente abilitati de comunicare si negociere; – Spirit de echipa si competitivitate; – Experienta anterioara in vanzarea de servicii, asistent manager sau in cadrul unei case de avocatura sau cabinet notarial; – Cunoasterea temeinica a pachetului Microsoft Office ( in special Excel); – […]

The post Avestis International SRL angajează Asistent manager / Asistent departament recuperari appeared first on Infolegal.ro.

Avestis International SRL angajează Asistent manager / Asistent departament recuperari

Candidatul ideal: – Persoana proactiva, sociabila, organizata, cu initiativa personala, responsabila; – Excelente abilitati de comunicare si negociere; – Spirit de echipa si competitivitate; – Experienta anterioara in vanzarea de servicii, asistent manager sau in cadrul unei case de avocatura sau cabinet notarial; – Cunoasterea temeinica a pachetului Microsoft Office ( in special Excel); – […]

The post Avestis International SRL angajează Asistent manager / Asistent departament recuperari appeared first on Infolegal.ro.

Avestis International SRL angajează Asistent manager / Asistent departament recuperari

Candidatul ideal: – Persoana proactiva, sociabila, organizata, cu initiativa personala, responsabila; – Excelente abilitati de comunicare si negociere; – Spirit de echipa si competitivitate; – Experienta anterioara in vanzarea de servicii, asistent manager sau in cadrul unei case de avocatura sau cabinet notarial; – Cunoasterea temeinica a pachetului Microsoft Office ( in special Excel); – […]

The post Avestis International SRL angajează Asistent manager / Asistent departament recuperari appeared first on Infolegal.ro.

Avestis International SRL angajeaza Avocat / Consilier Juridic

Candidatul ideal: • Cunostinte solide privind procedura insolventei; • Cunostinte solide privind executarea silita; • Cunostinte solide privind procedura civila; • Cunostinte privind dreptul muncii, drept societar si contracte; • Experienta in materia recuperarii de creante si in materia leasing-ului reprezinta un avantaj; • Usurinta in utilizarea limbajului juridic; • Capacitate de analiza, sinteza si […]

The post Avestis International SRL angajeaza Avocat / Consilier Juridic appeared first on Infolegal.ro.