Reduceri speciale la abonamente reviste pana pe 31 ianuarie 2015

Editura C.H. Beck va pune la dispozitie reviste de specialitate in format tiparit, dar si online pentru revistele cu reduceri speciale la abonamente.

Din Revista Buletinul Casatiei nr. 11/2012 – Functionar public. Raspundere disciplinara. Termen de prescriptie

Potrivit art. 77 alin. (5) din Legea nr. 188/1999, republicata, „Sanctiunile disciplinare se aplics in termen de cel mult 1 an de la data sesizarii comisiei de disciplina cu privire la savarsirea abaterii disciplinare, dar nu mai tarziu de 2 ani de la data savarsirii abaterii disciplinare”.
[Legea nr. 188/1999]

Din revista Buletinul Casatiei – 10/2012 – Proprietate tabulara in sistemul Decretului-lege nr. 115/1938. Actiune in revendicare prin compararea titlurilor. Preferabilitatea titlului de proprietate inscris intr-o carte funciara definitiva fata de cel inscris intr-o carte nedefinitiva

In sistemul cartii funciare reglementat de Decretul-lege nr. 115/1938, singura modalitate de dobandire a dreptului de proprietate imobiliara era inscrierea in cartea funciara, astfel ca suprapunerea celor două sisteme de evidenta a terenurilor, cel de carte funciara si cel de cadastru agricol, nu poate aduce atingere dreptului unor persoane de a li se atribui terenul preluat în baza Legii nr. 58/1974, intrucat acestia au avut posesia din perioada de aplicare a Decretului-lege nr. 115/1938.
[Decretul-lege nr. 115/1938, Legea nr. 58/1974]

 1. Din Revista Buletinul Casatiei nr. 5/2012 – Circumstante atenuante. Cauza de reducere a pedepsei
 2. Din Buletinul Casatiei 2/2012 – Drept Comercial – Insolventa. Actiune oblica exercitata de creditor. Calitate procesuala activa
 3. Din Revista Buletinul Casatiei 7/2012 – Divulgarea secretului economic. Insusirea, fara drept, a calitatii de autor al unei opere. Elemente constitutive

Din Revista Buletinul Casatiei 8/2012 – Judecata in cazul recunoasterii vinovatiei. Infractiune care se pedepseste cu detentiune pe viata. Tentativa la infractiunea de omor deosebit de grav

Potrivit art. 3201 alin. (7) C.proc.pen., dispozitiile alin. (1)-(6) nu se aplica in cazul in care actiunea penala vizeaza o infractiune care se pedepseste cu detentiune pe viata.

 1. Din Revista Buletinul Casatiei nr. 5/2012 – Circumstante atenuante. Cauza de reducere a pedepsei
 2. Din Revista Buletinul Casatiei 7/2012 – Divulgarea secretului economic. Insusirea, fara drept, a calitatii de autor al unei opere. Elemente constitutive
 3. Din Buletinul Casatiei, numarul 4/2012: Asistenta invinuitului sau a inculpatului. Avocat. Suspendarea calitatii de avocat

Din Revista Buletinul Casatiei 7/2012 – Divulgarea secretului economic. Insusirea, fara drept, a calitatii de autor al unei opere. Elemente constitutive

In conformitate cu dispozitiile art. 298 alin. (1) C.pen., divulgarea unor date sau informatii care nu sunt destinate publicitatii, de catre cel care le cunoaste datorita atributiilor de serviciu, dacă fapta este de natura sa produca pagube, constituie infractiunea de divulgare a secretului economic. In raport cu dispozitiile art. 298 alin. (1) C.pen., divulgarea informatiilor cuprinse intr-o documentatie referitoare la instalarea sau asamblarea unui produs, informatii destinate publicitatii, care trebuie in mod obligatoriu sa insoteasca produsul conform Legii nr. 296/2004 privind Codul consumului, de catre persoana care le cunoaste datorită atribuţiilor de serviciu, nu intruneste elementele constitutive ale infractiunii de divulgare a secretului economic.(art. 298 alin. (1) C.pen.
art. 141 Legea nr. 8/1996)

 1. Din Revista Buletinul Casatiei nr. 5/2012 – Circumstante atenuante. Cauza de reducere a pedepsei
 2. Din Buletinul Casatiei, numarul 4/2012: Asistenta invinuitului sau a inculpatului. Avocat. Suspendarea calitatii de avocat
 3. Din Buletinul Casatiei 2/2012 – Drept Comercial – Insolventa. Actiune oblica exercitata de creditor. Calitate procesuala activa

Din Revista Buletinul Casatiei nr. 5/2012 – Circumstante atenuante. Cauza de reducere a pedepsei

In cazul infractiunii prevazute in art. 2 alin. (1) şi (2) din Legea nr. 143/2000, daca retine incidenta dispozitiilor privind cauza de reducere a pedepsei prevazuta in art. 19 din Legea nr. 682/2002 si constata existenta circumstantelor atenuante, instanta aplica dispozitiile art. 19 din Legea nr. 682/2002 si, in raport cu minimul special al pedepsei inchisorii rezultat prin reducerea la jumatate a limitelor pedepsei inchisorii prevazute de lege, face aplicarea art. 76 alin. (1) lit. b) C.pen.
(art. 74, art. 76 C.pen., art. 19, Legea nr. 682/2002 )

 1. Din Buletinul Casatiei, numarul 4/2012: Asistenta invinuitului sau a inculpatului. Avocat. Suspendarea calitatii de avocat
 2. Începând cu 2010, Revista Buletinul Casaţiei apare lunar
 3. Din Buletinul Casatiei 1/2012 – Prescriptia dreptului de a cere executarea silita. Intervenirea unui conflict de legi in timp. Efecte asupra termenului de prescriptie

Din Buletinul Casatiei, numarul 4/2012: Asistenta invinuitului sau a inculpatului. Avocat. Suspendarea calitatii de avocat

Conform prevederilor art. 197 alin. (2) C.proc.pen., in cazul in care asistenta juridica a invinuitului sau a inculpatului este obligatorie, incalcarea dispozitiilor relative la asistarea acestora de catre aparator, ca persoana care a dobandit calitatea de avocat in conditiile legii, se sanctioneaza cu nulitatea absoluta.

 1. Din Buletinul Casatiei (3/2012) – Avocat. Cerere de primire in profesia de executor judecatoresc cu scutire de examen. Inaplicabilitatea cerintei privind depunerea recomandării de la ultimul loc de munca
 2. Din Buletinul Casatiei 2/2012 – Drept Comercial – Insolventa. Actiune oblica exercitata de creditor. Calitate procesuala activa
 3. Din Buletinul Casatiei 1/2012 – Prescriptia dreptului de a cere executarea silita. Intervenirea unui conflict de legi in timp. Efecte asupra termenului de prescriptie

Din Buletinul Casatiei (3/2012) – Avocat. Cerere de primire in profesia de executor judecatoresc cu scutire de examen. Inaplicabilitatea cerintei privind depunerea recomandării de la ultimul loc de munca

Potrivit dispozitiilor art. 461 alin. (2) din Regulamentul de aplicare a Legii nr. 188/2000 privind executorii judecatoresti, cererea de admitere in profesia de executor judecatoresc, cu scutire de examen, se impune a fi însotita de o serie de documente expres aratate, printre care si „recomandarea de la ultimul loc de munca”.
In virtutea principiului interpretarii normelor legale in sensul aplicarii lor si pentru producerea de efecte juridice, prezentarea unei „recomandari de la ultimul loc de munca” nu este necesara in cazul persoanelor ce anterior depunerii cererii de primire in corpul executorilor judecatoresti si-au desfasurat activitatea in cadrul unor profesii liberale, acestea nefiind angajate intr-o relatie de munca cu un angajator care sa le poata elibera o astfel de recomandare.
Faptul ca norma legala incidentă nu prevede expres derogari in situaţia avocatilor ce solicita primirea in corpul executorilor judecatoreşti, nu este de natura a conduce la o interpretare contrara, cu atat mai mult cu cat, date fiind scopul si finalitatea obligativitatii depunerii unei astfel de recomandari, respectiv indeplinirea cerintei bunei reputatii, este de retinut ca insasi desfasurarea activitatii de avocat este conditionata de intrunirea in persoana celui care o exercita a unei astfel de cerinte.

 1. Regulamentul-Cadru privind organizarea examenului de primire in profesia de avocat
 2. Cum ar dori UNBR sa solutioneze cererile de primire in profesia de avocat?
 3. Din Buletinul Casatiei 2/2012 – Drept Comercial – Insolventa. Actiune oblica exercitata de creditor. Calitate procesuala activa

Din Buletinul Casatiei 2/2012 – Drept Comercial – Insolventa. Actiune oblica exercitata de creditor. Calitate procesuala activa

Art. 974 C.civ., Legea nr. 85/2006
Potrivit dispoziţiilor art. 974 C.civ., creditorii unui debitor pot exercita toate drepturile şi acţiunile acestuia, afară de acelea care îi sunt exclusiv personale, acţiunea oblică fiind un mijloc de protecţie a drepturilor creditorilor în cazul în care debitorul este pe cale de a deveni insolvabil sau de a-şi agrava insolvabilitatea.

 1. Jurisprudenta ICCJ – Buletinul Casatiei 6-7/2011 – Drept Procesual Civil
 2. Jurisprudenta ICCJ – Buletinul Casatiei 2/2011 – Drept Penal
 3. Din Buletinul Casatiei 1/2012 – Prescriptia dreptului de a cere executarea silita. Intervenirea unui conflict de legi in timp. Efecte asupra termenului de prescriptie

Din Buletinul Casatiei 1/2012 – Prescriptia dreptului de a cere executarea silita. Intervenirea unui conflict de legi in timp. Efecte asupra termenului de prescriptie

Potrivit Legii nr. 94/2010, prin care a fost modificată O.U.G. nr. 64/2005, toate dispoziţiile cuprinse în O.U.G. nr. 51/1998 se aplică şi A.D.S. în relaţiile cu partenerii contractuali în ceea ce priveşte valorificarea creanţelor sale, inclusiv termenul special de prescripţie a dreptului de a cere executarea silită de 7 ani.
Alte informaţii relevante:

 1. Jurisprudenta ICCJ – Buletinul Casatiei 2/2011 – Drept PenalNerespectarea hotararilor judecatoresti. Situatia premisa…
 2. Începând cu 2010, Revista Buletinul Casaţiei apare lunarÎncepând cu luna ianuarie a anului 2010, Buletinul Casaţiei va…
 3. Jurisprudenta ICCJ – Buletinul Casatiei 6-7/2011 – Drept Procesual CivilHotarare arbitrala. Revizuire intemeiata pe art. 322 pct. 7 C.proc.civ….