Camera Consultantilor Fiscali a aprobat cuantumul cotizatiilor pentru membrii Camerei in anul 2015

Pentru anul 2015 cotizatiile variabile se calculeaza prin aplicarea unei cote procentuale asupra valorii veniturilor realizate din activitatea de consultanta fiscala in anul 2014, diminuate cu sumele cedate subcontractorilor si colaboratorilor consultanti fiscali.

Camera Consultantilor Fiscali a aprobat cuantumul cotizatiilor pentru membrii Camerei in anul 2015

Pentru anul 2015 cotizatiile variabile se calculeaza prin aplicarea unei cote procentuale asupra valorii veniturilor realizate din activitatea de consultanta fiscala in anul 2014, diminuate cu sumele cedate subcontractorilor si colaboratorilor consultanti fiscali.

Camera Consultantilor Fiscali a aprobat Normele de certificare a declaratiilor fiscale ale contribuabililor

Normele se aplica pentru certificarea tuturor declaratiilor fiscale ale contribuabililor, persoane fizice sau juridice, care opteaza pentru certificarea de catre un consultant fiscal a declaratiilor fiscale, inclusiv a declaratiilor fiscale rectificative, anterior depunerii acestora la organul fiscal.

Camera Consultantilor Fiscali a aprobat Normele de certificare a declaratiilor fiscale ale contribuabililor

Normele se aplica pentru certificarea tuturor declaratiilor fiscale ale contribuabililor, persoane fizice sau juridice, care opteaza pentru certificarea de catre un consultant fiscal a declaratiilor fiscale, inclusiv a declaratiilor fiscale rectificative, anterior depunerii acestora la organul fiscal.

Sustinerea examenului de atribuire a calitatii de consultant fiscal – sesiunea noiembrie 2014

Examenul de atribuire a calitatii de consultant fiscal sau de consultant fiscal asistent bva avea loc in municipiul Bucuresti la data de 15 noiembrie 2014.

A fost convocata Conferinta ordinara anuala a Camerei Consultantilor Fiscali din Romania

La lucrarile Conferintei pot participa consultantii fiscali inscrisi in evidenta Camerei Consultantilor Fiscali, care si-au indeplinit toate obligatiile fata de aceasta la termenele stabilite prin hotarari ale acesteia.

Programul de pregatire profesionala continua aferent anului 2014 a membrilor Camerei Consultantilor Fiscali

Camera Consultantilor Fiscali elaboreaza Programul de pregatire profesionala continua aferent anului 2014, in conformitate cu prevederile Normelor privind pregatirea profesionala continua a consultantilor fiscali, aprobate prin Hotararea Conferintei nationale a Camerei Consultantilor Fiscali nr. 7/2007.

Programul de pregătire profesională continuă aferent anului 2014 pentru consultanții fiscali

În Monitorul Oficial nr. 179 din 13 martie a.c.a fost publicată Hotărârea nr. 3/2014 a Camerei Consultanţilor Fiscali privind aprobarea Programului de pregătire profesională continuă aferent anului 2014.

Camera Consultantilor Fiscali a stabilit cotizatiile pentru anul 2014

Pentru anul 2014 cotizatiile variabile se calculeaza prin aplicarea unei cote procentuale asupra valorii veniturilor realizate din activitatea de consultanta fiscala in anul 2013, diminuate cu sumele cedate subcontractorilor si colaboratorilor consultanti fiscali.