Regulamentul examenului de definitivat şi a concursului de admitere în funcţia de notar public a suferit modificări

Cu cel puţin 30 de zile înainte de data examenului, notarul stagiar depune la Camera în a cărei circumscripţie se află postul pentru care a susţinut examenul sau concursul de dobândire a calităţii de notar stagiar dosarul de înscriere la examenul de definitivat,.

UNNPR a aprobat metodologia de aplicare a apostilei si metodologia privind comunicarea actelor de procedura

Uniunea Nationala a Notarilor Publici din Romania a probat joi, 22 august 2013, Regulamentul privind metodologia de aplicare a apostilei sau a supralegalizarii de catre Camera Notarilor Publici pe actele notariale, precum si Metodologia privind citarea, notificarea si comunicarea actelor de procedura in materie notariala.

Regulamentul privind Serviciul arhiva al Camerei Notarilor Publici a fost aprobat

In Monitorul Oficial nr. 529 din 22 august 2013 a fost publicata Hotararea nr. 73 a Uniunii Nationale a Notarilor Publici din Romania privind aprobarea Regulamentului privind Serviciul arhiva al Camerei Notarilor Publici.