Ministerul Dezvoltării propune aprobarea unui nou program naţional de cadastru şi carte funciară

La mai puţin de doi ani de la intrarea în vigoare a HG 448/2013 privind stabilirea proiectului "Sistemul informatic integrat de cadastru şi publicitate imobiliară pentru mediul urban" ca proiect de infrastructură şi desemnarea Departamentului pentru proiecte de in­frastructură şi investiţii străine ca unitate de achiziţii centralizată, timp în care s-au înregistrat în cadastru doar câteva sute de localităţi,Ministerul Dezvoltării propune aprobarea unui nou program naţional de cadastru şi carte funciară, care ar urma să se deruleze în perioada 2015 - 2023 cu fonduri proprii de peste 4 mld. lei.

The post Ministerul Dezvoltării propune aprobarea unui nou program naţional de cadastru şi carte funciară appeared first on Infolegal.ro.

Inregistrarea sistematica a imobilelor in sistemul integrat de cadastru si carte funciara

Pentru generarea fisierelor cgxml, Prestatorul isi va dezvolta propria aplicatie. Dupa semnarea contractului, ANCPI pune la dispozitia Prestatorului un fisier .xsd continand schema fisierului cgxml si Manualul aplicatiei WebCadgen.

Constructiile executate fara autorizatie de construire nu pot fi intabulate in cartea funciara

In Monitorul Oficial nr. 246 din 29 aprilie 2013 a fost publicata Legea nr. 127/2013 privind aprobarea Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 121/2011 pentru modificarea si completarea unor acte normative. La articolul 37 din Legea nr. 50/1991 privind autorizarea executarii lucrarilor de constructii, republicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 933 din [...]

A aparut Curierul Judiciar nr. 10/2012

Numarul 10 al Curierului Judiciar contine articole care trateaza, printre altele, teme ca: jurisprudenta Curtii Constitutionale ca izvor de dreptul afacerilor, clauza contractuala accesibila prin mijlocul unui hyperlink dintr-un contract incheiat pe Internet, procedura inscrierii in Cartea Funciara a drepturilor dobandite in temeiul uzucapiunii, interferenta raporturilor Parlamentului cu Presedintele privind numirea Guvernului, inmatricularile auto, raspunderea penala a persoanei juridice sau principiul non bis in idem.
 1. A aparut Curierul Judiciar nr. 1/2012
 2. Curierul Judiciar nr. 8/2012

Curierul Judiciar nr. 10/2012

Numarul 10 al Curierului Judiciar contine articole care trateaza, printre altele, teme ca: jurisprudenta Curtii Constitutionale ca izvor de dreptul afacerilor, clauza contractuala accesibila prin mijlocul unui hyperlink dintr-un contract incheiat pe Internet, procedura inscrierii in Cartea Funciara a drepturilor dobandite in temeiul uzucapiunii, interferenta raporturilor Parlamentului cu Presedintele privind numirea Guvernului, inmatricularile auto, raspunderea penala a persoanei juridice sau principiul non bis in idem.
 1. A aparut Curierul Judiciar nr. 10/2012
 2. Curierul Judiciar nr. 8/2012
 3. A aparut Curierul Judiciar nr. 1/2012

Procedura de inscriere in cartea funciara a fost modificata

In Monitorul Oficial nr. 789 din 23 noiembrie 2012 a fost publicata Legea nr. 219/2012 pentru aprobarea Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 81/2011 privind trecerea Agentiei Nationale de Cadastru si Publicitate Imobiliara din subordinea Ministerului Administratiei si Internelor in subordinea Ministerului Dezvoltarii Regionale si Turismului, precum si pentru modificarea unor acte normative.
 1. Legea cadastrului a fost modificata
 2. RIL Admis – Cadastru. Intabulare. Bunuri şi valori imobiliare
 3. Noul Cod civil fata cu Imobiliarele

Procedura de inscriere a imobilelor in cartea funciara a suferit modificari

Prin Legea nr. 219/2012 au fost aduse modificari procedurii de inscriere a imobilelor in cartea funciara. Va prezentam mai jos principalele modificari intervenite in cadrul procedurii de inregistrare a imobilelor.
 1. Inscrierea in cartea funciara
 2. Inscrierea in cartea funciara se va putea face gratis
 3. Inscrierea in cartea funciara se va putea face fara intocmirea unei noi documentatii cadastrale
 4. Ce tipuri de inscrieri se pot face in cartea funciara

Actiunea in rectificare de carte funciara

Potrivit dispozitiilor Codului civil privind interpretarea conventiilor, conventia nu cuprinde decat lucrurile asupra carora se pare ca partile si-au propus a contracta, oricat de generali ar fi termenii cu care s-a incheiat.
 1. Actiune in rectificare de carte funciara
 2. Ce tipuri de inscrieri se pot face in cartea funciara
 3. Inscrierea ipotecii in cartea funciara
 4. Incheierea de respingere in cartea funciara

Inscrierea in cartea funciara

Pentru a constitui act apt pentru intabulare inscrisul ce consfinteste actul juridic (privit ca negotium) nu trebuie sa contina descrierea imobilelor inscrise in cartea funciara, ci imobilele care urmeaza sa fie inscrise sau transcrise trebuie individualizate doar prin numar de carte funciara si numar cadastral sau topografic, dupa caz.
 1. Inscrierea in cartea funciara se va putea face gratis
 2. Inscrierea in cartea funciara se va putea face fara intocmirea unei noi documentatii cadastrale
 3. Ce tipuri de inscrieri se pot face in cartea funciara
 4. Inscrierea ipotecii in cartea funciara

Partajul conform reglementarilor Noului Cod civil

Partajul, astfel cum este reglementat in Noul Cod civil, art. 669-686, este operatiune juridica prin care se pune capat proprietatii comune. Proprietatea comuna presupune ca dreptul de proprietate privata are doi sau mai multi titulari.
 1. Contractele de credit pot fi renegociate conform Noului Cod civil
 2. Impreviziunea conform Noului Cod civil
 3. Scrisoarea de garantie conform Noului Cod civil
 4. Cesiunea de creanta conform Noului Cod civil