Avocatul CJUE : ANAF și CNAS se fac vinovate de încălcarea unei directive UE privind informaţiile cu caracter personal

Avocatul Curţii de Justiţie a Uniunii Europene (CJUE), instituţie luată drept arbitru într-un proces intentat de mai mulţi avocaţi clujeni Casei Judeţene de Sănătate şi Fiscului, opinează că cele două instituţii se fac vinovate de încălcarea unei directive UE privind informaţiile cu caracter personal.

The post Avocatul CJUE : ANAF și CNAS se fac vinovate de încălcarea unei directive UE privind informaţiile cu caracter personal appeared first on Infolegal.ro.

Normele metodologice pentru aprobarea pachetelor de servicii si a contractului-cadru care reglementeaza asistenta medicala in sistemul de asigurari sociale de santate pentru 2014-2015

In M.Of. nr. 220 din 01.04.2015 s-a publicat Ordinul comun al Ministerului Sanatatii si Casei Nationale de Asigurari de sanatate nr. 388/2015Nr. 186/2015 privind aprobarea Normelor metodologice de aplicare in anul 2015 a Hotararii Guvernului nr. 400/2014 pentru aprobarea pachetelor de servicii si a Contractului-cadru care reglementeaza conditiile acordarii asistentei medicale in cadrul sistemului de asigurari sociale de sanatate pentru anii 2014-2015:
3 vizite

Casa Naţională de Asigurări de Sănătate a elaborat un nou proiect al Contractului-cadru

Casa Naţională de Asigurări de Sănătate a elaborat un nou proiect al Contractului-cadru, care reglementează în ce condiţii se acordă asistenţă medicală sau medicamente în sistemul de asigurări sociale de sănătate

The post Casa Naţională de Asigurări de Sănătate a elaborat un nou proiect al Contractului-cadru appeared first on Infolegal.ro.

Asiguraţii care pierd sau distrug cardul de sănătate trebuie să plăteasca pentru unul nou

Eliberarea unui nou card de sănătate, după pierderea, distrugerea sau modificarea datelor personale, îl va costa pe asigurat aproape 15 lei, din care costul de producţie al cardului este de 2,2 euro plus TVA, iar cel de distribuire, 2,74 lei plus TVA, a precizat preşedintele CNAS, Vasile Ciurchea.

The post Asiguraţii care pierd sau distrug cardul de sănătate trebuie să plăteasca pentru unul nou appeared first on Infolegal.ro.

Cine va fi exceptat de la plata contribuţiei de asigurări sociale de sănătate – proiect modificare a Codului Fiscal

Codul Fiscal va fi modificat pentru a fi precizată lista categoriilor de persoane ce nu trebuie să plătească CASS, iar Casa Naţională de Asigurări de Sănătate va transmite Fiscului lista celor care se încadrează în aceste categorii.

În urma preluării în Codul fiscal a prevederilor referitoare la contribuţiile privind asigurările sociale de sănătate, în vederea administrării acestora de către ANAF, nu au fost preluate și prevederile de la art. 213 alin. (1) din Legea nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătăţii, cu modificările şi completările ulterioare, care stabilesc că, anumite categorii de persoane beneficiază de asigurare în sistemul de asigurări sociale de sănătate, fără plata contribuţiei, se arată în nota de fundamentare a proiectului.

Este de menționat faptul că, pentru persoanele care au obligația plății contribuției de asigurări sociale de sănătate, baza lunară de calcul a contribuției este condiționată de un plafon minim, respectiv, de valoarea salariului minim brut pe țară stabilit prin hotărâre de Guvern, astfel încât dacă venitul lunar realizat este sub plafonul minim, contribuția se calculează asupra plafonului.

Categoriile de persoane exceptate de la plata contribuţiei de asigurări sociale de sănătate:

a) copiii până la vârsta de 18 ani, tinerii de la 18 ani până la vârsta de 26 de ani, dacă sunt elevi, inclusiv absolvenţii de liceu, până la începerea anului universitar, dar nu mai mult de 3 luni de la terminarea studiilor, ucenici sau studenţi. Dacă realizează venituri din salarii sau asimilate salariilor, venituri din activităţi independente, venituri din activităţi agricole, silvicultură şi piscicultură, pentru aceste venituri, datorează contribuție;

b) tinerii cu vârsta de până la 26 de ani care provin din sistemul de protecţie a copilului. Dacă realizează venituri din cele prevăzute la lit. a) sau sunt beneficiari de ajutor social acordat în temeiul Legii nr. 416/2001 privind venitul minim garantat, cu modificările şi completările ulterioare, pentru aceste venituri, datorează contribuție;

c) soţul, soţia şi părinţii fără venituri proprii, aflaţi în întreţinerea unei persoane asigurate;

d) persoanele ale căror drepturi sunt stabilite prin Decretul-lege nr. 118/1990 privind acordarea unor drepturi persoanelor persecutate din motive politice de dictatura instaurată cu începere de la 6 martie 1945, precum şi celor deportate în străinătate ori constituite în prizonieri, republicat, prin Legea nr. 51/1993 privind acordarea unor drepturi magistraţilor care au fost înlăturaţi din justiţie pentru considerente politice în perioada anilor 1945 – 1989, cu modificările ulterioare, prin Ordonanţa Guvernului nr. 105/1999 privind acordarea unor drepturi persoanelor persecutate de către regimurile instaurate în România cu începere de la 6 septembrie 1940 până la 6 martie 1945 din motive etnice, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 189/2000, cu modificările şi completările ulterioare, prin Legea nr. 44/1994 privind veteranii de război, precum şi unele drepturi ale invalizilor şi văduvelor de război, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, prin Legea nr. 309/2002 privind recunoaşterea şi acordarea unor drepturi persoanelor care au efectuat stagiul militar în cadrul Direcţiei Generale a Serviciului Muncii în perioada 1950 – 1961, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi persoanele prevăzute la art. 3 alin. (1) lit. b) pct. 1 din Legea recunoştinţei faţă de eroii-martiri şi luptătorii care au contribuit la victoria Revoluţiei române din decembrie 1989, precum şi faţă de persoanele care şi-au jertfit viaţa sau au avut de suferit în urma revoltei muncitoreşti anticomuniste de la Braşov din noiembrie 1987 nr. 341/2004, cu modificările şi completările ulterioare, pentru veniturile acordate de aceste legi;
e) persoanele cu handicap care obţin venituri în baza Legii nr. 448/2006 privind protecţia şi promovarea drepturilor persoanelor cu handicap, republicată, cu modificările şi completările ulterioare; Dacă realizează venituri din cele prevăzute la lit. a) sau din pensii, pentru aceste venituri, datorează contribuție;

f) bolnavii cu afecţiuni incluse în programele naţionale de sănătate stabilite de Ministerul Sănătăţii, până la vindecarea respectivei afecţiuni. Dacă realizează venituri din cele prevăzute la lit. a) sau venituri din pensii, pentru aceste venituri, datorează contribuție;

g) femeile însărcinate şi lăuzele, dacă nu au niciun venit sau au venituri sub salariul de bază minim brut pe ţară.

Casa Naţională de Asigurări de Sănătate va transmite Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală lista persoanelor fizice aflate în evidența casei care se încadrează în prevederile de mai sus.
Sursa: curierulnational.ro

Casa Nationala de Asigurari de Sanatate va impune utilizarea cardului de sanatate

Casa Nationala de Asigurari de Sanatate va impune utilizarea cardului de sanatateCasa Nationala de Asigurari de Sanatate (CNAS) a anuntat marti ca va emite la sfarsitul lunii octombrie un ordin care vizeaza obligativitatea validarii serviciilor medicale cu ajutorul cardului de sanatate si, deci, achizitionarea cititoarelor de carduri intr-un termen de 30 de zile de catre toti furnizorii din sistem.

Normele metodologice pentru stabilirea documentelor justificative privind dobandirea calitatii de asigurat

In M. Of. nr. 685 din 19 septembrie 2014 a fost publicat Ordinul presedintelui Casei Nationale de Asigurari de Sanatate nr. 581/2014 privind aprobarea Normelor metodologice pentru stabilirea documentelor justificative privind dobandirea calitatii de asigurat.
2 vizite

Erori de functionare in aplicatia CNAS de verificare a statutului de asigurat

Aplicatia de pe site-ul Casei Nationale de Asigurari de Sanatate (CNAS) care da posibilitatea medicilor sa verifice calitatea de asigurati a pacientilor, functioneaza cu rateuri, avand in vedere ca exista situatii in care numai o parte dintre angajatii aceleiasi companii, pentru care s-au platit integral contributiile aferente asigurarilor de sanatate, figureaza ca asigurati.

Aprobarea Regulamentului de organizare şi funcţionare al Comisiei centrale de arbitraj

În Monitorul Oficial nr. 589 din 6 august a.c. a fost publicată Hotărârea Guvernului nr. 650/2014 pentru aprobarea Regulamentului de organizare şi funcţionare al Comisiei centrale de arbitraj.