Codul de procedură civilă. Comentarii și explicații

Lucrarea își propune să ofere un instrument eminamente practic, destinat practicienilor dreptului procesual civil. Aplicarea în timp a normelor procesual civile impune menținerea și completarea comentariilor ce vizau forma anterioară a normelor de drept procesual civil, precum și analiza detaliată a modificărilor aduse prin Legea nr. 310/2018.

Sunt scoase în evidență Deciziile privind excepțiile de neconstituționalitate, Hotărârile preliminare și Recursurile în interesul legii pronunțate și, totodată, acolo unde practica judiciară o permite, sunt rezumate decizii de speță menite a explicita modalitatea de interpretare a textelor de lege (peste 1500 de decizii rezumate, întemeiate pe prevederile Codului de procedură civilă intrat în vigoare pe 15 februarie 2013)

Vieţile altora. Povara creditelor în franci elveţieni

Textul de faţă nu îşi propune nici să compare băncile cu temutul serviciu secret est german şi nici să enumere argumentele juridice în favoarea admiterii acţiunilor consumatorilor împotriva băncilor, ci îşi doreşte a fi, mai degrabă, o succintă analiza a argumentelor de natură umană care poate că ar trebui să schimbe într-o oarecare măsură optica tranşantă a celor care condamnă lăcomia consumatorilor împrumutaţi în CHF şi a avocaţilor care îi reprezintă.

Vieţile altora. Povara creditelor în franci elveţieni

Textul de faţă nu îşi propune nici să compare băncile cu temutul serviciu secret est german şi nici să enumere argumentele juridice în favoarea admiterii acţiunilor consumatorilor împotriva băncilor, ci îşi doreşte a fi, mai degrabă, o succintă analiza a argumentelor de natură umană care poate că ar trebui să schimbe într-o oarecare măsură optica tranşantă a celor care condamnă lăcomia consumatorilor împrumutaţi în CHF şi a avocaţilor care îi reprezintă.

Opinie: Vieţile altora. Povara creditelor în franci elveţieni.

Am ales acest titlu pentru cele câteva gânduri pe care le voi exprima în continuare, inspirat fiind de numele unui film (Das Leben der Anderen) pe care l-am vizionat în urmă cu câţiva ani şi care a câştigat, în 2006, premiul Oscar pentru cel mai bun film străin. În cuvinte puţine, această fabuloasă creaţie artistică surprinde (printre altele) într-un mod excepţional metamorfoza unui agent Stasi care, deşi iniţial orbit de valorile comunismului şi ale poliţiei politice a RDG, descoperă că poate să gândească şi altfel decât a fost învăţat să o facă.

The post Opinie: Vieţile altora. Povara creditelor în franci elveţieni. appeared first on Infolegal.ro.

Punct şi de la capăt: Modernizarea procedurii civile

Noul Cod de procedură civilă. Note. Corelaţii. Explicaţii Noul Cod de procedură civilă, care va intra în vigoare la 1 septembrie, a fost republicat vineri 3 august a.c. în Monitorul Oficial.
Lucrarea editurii C.H. Beck Noul Cod de procedură civilă. Note. Corelaţii. Explicaţii ” oferă o abordare integrală asupra noilor prevederi procesual-civile şi are ca dată de apariţie luna septembrie a acestui an în cadrul colecţiei Instrumente Juridice. Cartea îşi propune explicarea, dintr-o perspectivă pragmatică, a noilor prevederi procesual-civile constituind, astfel, un sprijin important în activitatea practicienilor.
Adevărat instrument de lucru pentru toţi juriştii, lucrarea dezvoltă corelaţii între vechea reglementare şi cea nouă, fiind subliniate asemănările şi deosebirile dintre acestea.

 

Noul Cod de procedură civilă. Note. Corelaţii. Explicaţii
Marcă a prestigioasei Case de Avocatură „Piperea şi Asociaţii”, lucrarea „Noul Cod de procedură civilă. Note. Corelaţii. Explicaţii” reuneşte drept autori un colectiv de avocaţi aflaţi sub coordonarea Prof. univ. dr. Gheorghe Piperea.
Făcând trimitere la instituţiile care şi-au păstrat aceeaşi reglementare sau una asemănătoare lucrarea facilitează valorificarea doctrinei şi a jurisprudenţei bazate pe vechiul Cod de procedură civilă.
Studenţilor şi justiţiabililor le oferă o familiarizare corespunzatoare cu domeniul, deopotrivă vast şi dinamic, al dreptului procesual civil, în vreme ce pentru specialiştii în alte ramuri de drept se prezintă sub forma unui veritabil ghid.
Autorii nu îşi propun angajarea în ample dispute doctrinare, dar reuşesc prin notele, corelaţiile şi explicaţiile care însoţesc textul de lege, cu simţ juridic responsabil şi bine dozat, să ofere soluţii provocărilor generate de noile reglementări în materie.
Colectivul de autorii:

Piperea & Asociaţii : Piperea Gheorghe – Prof. Univ. dr., Facultatea de Drept,Universitatea din Bucureşti, Avocat
                      Antonache Cătălin – Avocat
                      Piperea Petre – Avocat
                      Dimitriu Alexandru – drd. Avocat
                      Piperea Mirela – Avocat
                      Răţoi Alexandru-Şerban – avocat
Atanasiu Ana-Gabriela – drd. Cadru didactic asociat Universitatea din Bucureşti, Facultatea de Drept, avocat