Dezbatere publica – Ordonanta pentru crearea cadrului institutonal necesar in vederea functionarii Centrului Sud – Est European de Aplicare a Legii

In conformitate cu prevederile Legii nr. 52/2003 privind transparenta decizionala in administratia publica, Ministerul Afacerilor Interne supune dezbaterii publice proiectul de Ordonanta pentru crearea cadrului institutional necesar in vederea functionarii Centrului Sud - Est European de Aplicare a Legii.