Ce stim despre contractul de cesiune a drepturilor patrimoniale de autor

Contractul de cesiune a drepturilor patrimoniale de autor este contractul prin care autorul transmite drepturile sale patrimoniale, integral sau partial (drepturi privind o opera sau mai multe opere ale sale), celeilalte parti, denumite cesionar, care se obliga in schimb a plati autorului cedent pretul acestei cesiuni.

Aspecte privind operarea compensatiei in reglementarea Codului civil

Consecvent principiului care se degaja din textele art. 1616-1623 NCC, conform caruia compensatia nu opereaza automat, spre deosebire de reglementarea aceleiasi institutii din Codul civil din 1864, ci are caracter facultativ si poate fi inlaturata atat expres, cat si tacit.

Aspecte privind operarea compensatiei in reglementarea Codului civil

Consecvent principiului care se degaja din textele art. 1616-1623 NCC, conform caruia compensatia nu opereaza automat, spre deosebire de reglementarea aceleiasi institutii din Codul civil din 1864, ci are caracter facultativ si poate fi inlaturata atat expres, cat si tacit, prevederile art. 2185 subliniaza ca aceasta compensare a soldurilor, care reflecta compensarea creantelor reciproce opereaza„afara de cazul in care partile au convenit altfel”.

Cesiunea de creanta ca modalitate de garantare a creditelor

Normele metodologice nr. 1/2000 ale B.N.R. arata ca acele credite garantate cu cecuri remise spre incasare sunt garantate cu insasi creantele respective, care sunt cesionate bancii, in acest sens intocmindu-se un contract de cesiune de creanta sub semnatura privata, care va fi inregistrat la Arhiva Electronica de Garantii Reale Mobiliare.

Cesiunea unei parti din drepturile asupra unei inventii detinute de mai multe intreprinderi catre o intreprindere care detine deja dreptul de utilizare a inventiei respective in totalitate – Practica abuziva

O persoana impozabila poate, in principiu, sa invoce dreptul de deducere a taxei pe valoarea adaugata achitata sau datorata in amonte pentru o prestare de servicii, efectuata cu titlu oneros, atunci cand dreptul national aplicabil permite cesiunea unei cote de coproprietate asupra unei inventii, care confera un drept asupra acesteia.
Articole din aceeasi categorie:

  1. „Fiscalitate – Impozit pe capital – Directiva 69/335/CEE – Impozitarea indirecta a majorarii de capital – Impozitarea unui imprumut contractat de o societate de capital de la o persoana care are dreptul la un procent din profiturile aceleiasi societati – Dreptul unui stat membru de a reintroduce un impozit care nu mai era in vigoare la data aderarii acestuia la Uniunea Europeana”
  2. „Neindeplinirea obligatiilor de catre un stat membru – Fiscalitate – TVA –Directiva 2006/112/CE – Drept de deducere – Norme de exercitare – Articolul 183 – Reglementare nationala care nu permite rambursarea excedentului de TVA decat in masura in care depaseste valoarea taxei aferente intrarilor, rezultata din operatiuni pentru care nu a fost inca efectuata plata”
  3. Regulamentul BNR nr. 26/2011 privind detinerile temporare de actiuni/parti sociale in cursul unei operatiuni de asistenta sau restructurare financiara a unei entitati din afara sectorului financiar