Libera circulatie a persoanelor – Nediscriminare si cetatenia Uniunii – Impozit pe venit

Art. 39 CE trebuie interpretat in sensul ca nu se opune unei dispozitii precum art. 3 pct. 64 din Legea privind impozitul pe venit, potrivit careia indemnizatii precum cele in discutie in actiunea principala, acordate unui functionar al unui stat membru care isi desfasoara activitatea intr un alt stat membru, pentru a compensa pierderea puterii de cumparare la locul de repartizare, nu sunt luate in considerare pentru stabilirea cotei de impozitare aplicabile in primul stat membru celorlalte venituri ale contribuabilului sau ale sotului sau.
Articole din aceeasi categorie:

  1. „Libera circulatie a capitalurilor – Impozit pe venit – Atestat privind impozitul pe profit efectiv platit aferent dividendelor din strainatate – Evitarea dublei impozitari a dividendelor – Credit fiscal pentru dividendele platite de societati rezidente – Probe solicitate cu privire la impozitul din strainatate deductibil”
  2. „Libera circulatie a capitalurilor – Impozit pe venit – Deductibilitatea donatiilor efectuate in favoarea unor organisme recunoscute ca fiind de interes general – Limitarea deductibilitatii la donatiile efectuate in favoarea organismelor nationale – Donatii in natura – Directiva 77/799/CEE – Asistenta reciproca acordata de catre autoritatile competente ale statelor membre in domeniul impozitarii directe” HOTARAREA CURTII DE JUSTITIE A COMUNITATII EUROPENE (Marea Camera) 27 ianuarie 2009
  3. „Libertatea de stabilire – Libera circulatie a capitalurilor – Impozitare directa – Legislatie in materie de impozit pe venit − Stabilirea venitului impozabil al societatilor − Societati care se afla intr o situatie de interdependenta − Avantaj neobisnuit sau gratuit acordat de o societate rezidenta unei societati stabilite in alt stat membru − Adaugarea cuantumului avantajului in discutie la profitul propriu al societatii rezidente care l a acordat − Repartizare echilibrata a competentei de impozitare intre statele membre − Combaterea evaziunii fiscale − Prevenirea practicilor abuzive − Proportionalitate”

Curtea de Justitie a UE – Cauza C‑503/09– Securitatea sociala a lucratorilor migranti

Securitate sociala – Regulamentul (CEE) nr. 1408/71 – Articolele 4, 10 si 10a – Prestatie de incapacitate pe termen scurt pentru tineri cu handicap – Prestatie de boala sau prestatie de invaliditate – Conditii de resedinta, de prezenta la momentul depunerii cererii si de prezenta anterioara – Cetatenia Uniunii – Proportionalitate

Alte informaţii relevante:

  1. Curtea Europeana de Justitie – Cauza C-537/09 – Securitatea sociala a lucratorilor migranti
  2. Curtea de Justitie a UE – Cauza – 184/10– Libertate de stabilire
  3. Curtea Europeana de Justitie – Cauza C‑375/09 – Concurenta