Legile Justiției: poziţionări pro sau contra 

Elaborarea unui număr special al Curierului Judiciar consacrat „legilor justiţiei” apare, cu certitudine, ca un demers deplin justificat, mai ales că se situează într-un moment al procedurii legislative în care încă se mai caută soluţii pentru problemele controversate.

Acest număr de revistă este realizat sub coordonarea
dlui prof.dr. Ioan Leș și dlui prof.dr. Daniel Ghiță.

Curierul Judiciar nr. 5/2018

Numărul 5 al Curierului Judiciar este special dedicat
LEGILOR JUSTIȚIEI

revista fiind realizată cu sprijinul și sub coordonarea
Prof.dr. Ioan Leș și Prof.dr. Daniel Ghiță.

Reguli noi in judecarea apelului

Conform modificarilor aduse Codului de procedura civila prin Legea privind unele masuri pentru accelerarea solutionarii proceselor nr. 202/2010, obiectul cailor de atac a fost restrans in sensul ca indreptarea, lamurirea, inlaturarea dispozitiilor potrivnice sau completarea hotararii nu poate fi ceruta pe calea apelului sau recursului, ci numai in conditiile art. 281-281² (art.  art. 2812a C.proc.civ. introdus prin art. I pct. 25 din Lege).

Totodata, obiectul apelului a fost restrans in sensul ca art. 282¹ alin. (1) C.proc.civ. a fost modificat in sensul ca au ajuns sa nu mai fie supuse apelului nici hotararile instantelor de fond pronuntate in cadrul actiunilor in evacuare in materie comerciala precum si cele asupra cererilor pentru repararea prejudiciilor cauzate prin erori judiciare savarsite in procesele penale (art. I pct. 26 din Lege).

Posibilitatea instantei de apel de a desfiinta hotararea atacata si de a trimite cauza spre rejudecare instantei de fond a fost limitata prin modificarea art. 297 C.proc.civ. in sensul ca aceasta va putea surveni o singura data pentru fiecare motiv (necercetarea fondului si nelegala citare) si doar in situatia in care partea a solicitat-o in mod expres, facandu-se astfel aplicatia principiului disponibilitatii (art. I pct. 27 din Lege).

Regula este retinerea cauzei cu rejudecare si nu cu trimitere. In cazul in care se constata ca, in mod gresit, prima instanta a solutionat procesul fara a intra in judecata fondului ori judecata s-a facut in lipsa partii care nu a fost legal citata, instanta de apel va anula hotararea atacata si va judeca procesul, evocand fondul.

Pentru mai multe detalii a se vedea
Tematica seminarelor urmareste sa detalieze titlurile din curs si sa exemplifice, cu aplicatii practice si teste grila, notiunile teoretice prezentate la curs. Totodata, ca urmare a publicarii Legii nr. 202/2010 dupa aparitia manualului, la inceputul fiecarui seminar au fost tratate modificarile aduse de aceasta lege materiei.
Intentia autorilor este de a oferi un instrument util, pentru ca cititorii sa aiba o imagine completa asupra notiunilor prezentate, prin corelarea manualului cu caietul de seminar.

Nu exista articole pe aceeasi tema.

Reguli noi in judecarea apelului

Conform modificarilor aduse Codului de procedura civila prin Legea privind unele masuri pentru accelerarea solutionarii proceselor nr. 202/2010, obiectul cailor de atac a fost restrans in sensul ca indreptarea, lamurirea, inlaturarea dispozitiilor potrivnice sau completarea hotararii nu poate fi ceruta pe calea apelului sau recursului, ci numai in conditiile art. 281-281².