Modificarea si completarea Regulamentului CNVM nr. 1/2006 si a Regulamentului CNVM nr. 6/2009

In M. Of. nr. 206 din 27 martie 2015 a fost publicat Regulamentul ASF nr. 3/2015 pentru modificarea si completarea Regulamentului CNVM nr. 1/2006 privind emitentii si operatiunile cu valori mobiliare si a Regulamentului CNVM nr. 6/2009 privind exercitarea anumitor drepturi ale actionarilor in cadrul adunarilor generale ale actionarilor societatilor comerciale.

2 vizite

CC a respins cu opinie separata exceptia de neconstitutionalitate a legii privind functionarea AVAS si CNVM

In motivarea exceptiei de neconstitutionalitate autoarele acesteia sustin, in esenta, ca textul de lege criticat reprezinta o piedica insurmontabila in calea executarii creantelor impotriva Comisiei Nationale a Valorilor Mobiliare.

Auditarea sistemelor informatice utilizate de entitatile autorizate

Se suspenda pana la data de 31 decembrie 2014 aplicarea prevederilor Dispunerii de masuri a Comisiei Nationale a Valorilor Mobiliare nr. 19/2010.

Luni, 26 mai a.c., termen limita pentru depunerea formularului 200

AJFP Valcea reaminteste contribuabililor care, in anul 2013, au realizat venituri din: activitati independente, cedarea folosintei bunurilor; activitati agricole pentru care venitul net se stabileste in sistem real; piscicultura si silvicultura; transferul titlurilor de valoare, altele decat partile sociale si valorile mobiliare in cazul societatilor inchise; operatiuni de vanzare-cumparare de valuta la termen pe baza […]

7 vizite

Regulamentul CNVM privind serviciile de investitii financiare a suferit modificari

S.S.I.F. are obligatia sa verifice daca agentii delegati ce vor actiona in numele acesteia au o buna reputatie si poseda suficiente cunostinte profesionale si comerciale pentru a fi in masura sa comunice cu acuratete clientilor sau potentialilor clienti toate informatiile relevante privind serviciile si activitatile de investitii ce urmeaza a fi promovate sau prestate.

Modificarea Instructiunii nr. 5/2006 cu privire la sistemul de raportare contabila semestriala a entitatilor autorizate, reglementate si supravegheate de CNVM

In M. Of. nr. 559 din 3 septembrie 2013 a fost publicata Hotararea Autoritatii de Supraveghere Financiara nr. 34/2013 privind aprobarea Instructiunii nr. 2/2013 pentru modificarea Instructiunii nr. 5/2006 cu privire la sistemul de raportare contabila semestriala a entitatilor autorizate, reglementate si supravegheate de Comisia Nationala a Valorilor Mobiliare, aprobata prin Ordinul Comisiei Nationale a Valorilor Mobiliare nr. 70/2006.

6 vizite

Ministrul Finantelor Publice: Impozitarea cu 85% a salariilor compensatorii este legala si constitutionala

Ministrul Finantelor Publice, Daniel Chitoiu, a declarat ca impozitarea cu 85% a salariilor compensatorii ale angajatilor cu functii de conducere din cele trei entitati care au format Autoritatea de Supraveghere Financiara este legala si constitutionala.

Fondul Proprietatea a actionat in instanta Autoritatea de Supraveghere Financiara

Autoritatea de Supraveghere Financiara a fost chemata in instanta de catre Fondul Proprietatea, care doreste astfel sa obtina avizarea Actului Aditional nr. 2 la Contractul de Administrare a Investitiilor.

Aplicarea Standardelor internationale de raportare financiara de catre entitatile autorizate

Entitatile autorizate, reglementate si supravegheate de CNVM au obligatia pentru exercitiile financiare ale anilor 2011, 2012 si 2013 de a intocmi, in scop informativ, in termen de 180 de zile de la incheierea exercitiului financiar, un al doilea set de situatii financiare anuale in conformitate cu Standardele internationale de raportare financiara.

Autoritatea pentru Administrarea Activelor Statului ar putea plati despagubirile clientilor FNI

Autoritatea pentru Administrarea Activelor Statului (fostul AVAS) ar putea acorda despagubiri celor 6.114 de pagubiti FNI pe care ii mai are in portofoliu pana la finele anului 2013 sau cel tarziu pana la mijlocul anului viitor.