Modificarea unilaterala de catre banca a dobanzilor in contractele de credit

In situatia in care partile insereaza in contract o clauza care da dreptul bancii sa modifice rata dobanzii unilateral pentru motive intemeiate si care prevede dreptul consumatorului de a rezilia contractul in acest caz, dobanda poate fi modificata unilateral de banca daca motivele intemeiate intervin.

Partajarea bunurilor comune la incetarea casatoriei prin divort

Cota parte ce se cuvine fiecaruia dintre soti se determina in raport cu contributia sa la dobandirea si conservarea bunurilor comune, insa aceasta trebuie inteleasa nu in sensul de contributie la dobandirea fiecarui bun in parte, ci in sensul de contributie a sotilor la dobandirea tuturor bunurilor comune.

 1. Partajarea bunurilor comune poate duce si la atribuirea acestora unui singur codevalmas
 2. Situatia din Registrul unic al certificatelor de divort prin acordul sotilor
 3. Potrivit Noului Cod Civil sotul pagubit prin desfacerea casatoriei poate cere despagubiri
 4. Divort mai simplu pentru cuplurile internationale

Inadmisibilitatea recursului impotriva incheierii de admitere a investirii cu formula executorie

Incheierea de investire nu este supusa apelului si constituie o norma speciala care in contextul istoric de la data adoptarii acesteia era si derogatorie de la norma generala , instituind o exceptie de la regula exercitarii apelului impotriva tuturor hotararilor judecatoresti.

 1. Conditiile utilizarii caii de atac a revizuirii in procesul civil

Codul de Procedura Civila – modificari aduse de Legea 60/2012 – aplicabile din 20 aprilie 2012

Prin OUG 79/2011, Legea 60/2012 publicata in M. Of. 255/2012 produce modificarea Articolului 617 din Codul de Procedura Civila.

 1. Codul de Procedura Civila – Decizia CCR nr. 233/2011 conform careia dispozitiile punctului 9 din Art. 322 sunt neconstitutionale
 2. Jurisprudenta ICCJ – Buletinul Casatiei 6-7/2011 – Drept Procesual Civil

Jurisprudenta ICCJ – Buletinul Casatiei 6-7/2011 – Drept Procesual Civil

Hotarare arbitrala. Revizuire intemeiata pe art. 322 pct. 7 C.proc.civ. Admisibilitate

Alte informaţii relevante:

 1. Începând cu 2010, Revista Buletinul Casaţiei apare lunar
 2. Codul de Procedura Civila – Decizia CCR nr. 233/2011 conform careia dispozitiile punctului 9 din Art. 322 sunt neconstitutionale

Codul de Procedura Civila – Decizia CCR nr. 233/2011 conform careia dispozitiile punctului 9 din Art. 322 sunt neconstitutionale

Conform Deciziei Curtii Constitutionale nr. 233/2011, dispozitiile punctului 9, din prezentul articol, sunt neconstituţionale in masura in care nu permit revizuirea unei hotarari judecătoresti prin care, fara a se evoca fondul, s-au produs încalcari ale unor drepturi si libertati fundamentale, incalcari constatate de Curtea Europeană a Drepturilor Omului

Alte informaţii relevante:

 1. Decizia Curtii Constitutionale nr. 212/2010 referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 220 alin. (2) din Codul de procedura fiscala
 2. Legea contenciosului administrativ a fost modificata – (Decizia 302/2011)
 3. Curtea Constitutionala a admis execeptiile de neconstitutionalitate ridicate in 189 de cauze privind dispozitiile care prevad acordarea de despagubiri celor condamnati politic