Executarea garantiei mobiliare ipotecare conform Codului Civil

Avand in vedere situatia precara a economiei si competitivitarea acerba din piata, consumatorii de credite, fie ei persoane fizice fie profesionisti, intampina dificultati in respectarea obligatiilor de plata asumate prin contractele de credit.

Astfel, dupa epuizarea tuturor metodelor de solutionare amiabile si dupa constatarea incapacitatii de plata a imprumutatului, fie din imposibilitatea efectiva de plata, fie din rea credinta, finantantorul recurge la rezilierea contractului de credit si declararea exigibilitatii anticipate a tuturor obligatiilor asumate de imprumutat.

Potrivit normelor legale, declararea exigibilitatii contractului de credit ii da creditorului posibilitatea de a pune in executare silita contractul de credit si / sau  contractul de garantie reala mobiliara aferent. Precizam, in acest sens, faptul ca reprezinta titluri executorii atat contractul de credit (conform art. 120 din O.U.G. nr. 99/2006 privind institutiile de credit si adecvarea capitalului) cat si contractele de garantie reala mobiliara (art. 2431 din Codul civil si art. 120 din O.U.G. nr. 99/2006).

Conform art. 2429 si urmatoarele din Codul Civil, creditorul poate trece la urmarirea bunului afectat garantiei in cazul in care debitorul nu executa de bunavoie obligatia garantata devenita exigibila.

In caz de neexecutare, conform art. 2435 Cod Civil, creditorul, la alegerea sa, are urmatoarele optiuni in executarea garantiei ipotecare contituite:

  • Fie sa vanda bunul ipotecat in conditiile art. 2.445- 2.459 Cod Civil;
  • Sa isi preia bunul in contul creantei garantate in conditiile art. 2.460- 2.463 Cod Civil;
  • Sa preia bunul in vederea administrarii in conditiile art. 2.468- 2.473 Cod Civil.

Vanzarea bunului ipotecat

Creditorul are dreptul de a prelua bunul ce face obiectul garantiei ipotecare mobiliare, conform art. 2438 Cod Civil. De asemenea, creditorul are posibilitatea de a prelua bunul si fara a-l deplasa, cu conditia sa ia masurile necesare pentru ca acesta sa nu mai poata fi folosit, urmand ca ulterior sa dispuna de respectivul bun.

In cazul in care este necesar concursul executorului judecatoresc, acesta, dupa ce a fost legal sesizat printr-o cerere la care a fost atasata o copie a contractului de garantie, o descriere a bunului si o copie certificata a inscrierii in Arhiva Electronica de Garantii Reale Mobiliare (respectiv Registrul National de Publicitate Mobiliara), se va deplasa in termen de 48 de ore la locul unde se afla bunul ipotecat, il ridica si il preda de indata creditorului.

Creditorul ipotecar, in scopul vanzarii bunului ce a facut obiectul contractului de ipoteca, are obligatia de a solicita instantei incuviintarea executarii ipotecii mobiliare prin vanzarea bunului mobil ipotecat (art. 2445 Cod civil). Instanta competenta este judecatoria in a carei circumscriptie isi are sediul sau domiciliul creditorul (art. 1811 din Legea nr. 71/2011), care va solutiona cererea prin analizarea documentelor privitoare la existenta creantei si a ipotecii legal perfectate, cu citarea partilor interesate (creditor, debitor, garant constitutor etc.).

Ulterior acestor proceduri, daca bunul a fost sau nu preluat, acesta va fi vandut, urmarind in principiu urmatoarele reguli:

  1. Cu minim 15 zile inainte de data stabilita pentru vanzare, creditorul va transmite o notificare de executare debitorului, constitutorului, altor eventuali creditori ce au garantii sau privilegii inscrise in Arhiva Electronica de Garantii Reale Mobiliare (respectiv Registrul National de Publicitate Mobiliara), precum si tuturor persoanelor de la care au primit notificarea existentei unui drept sau a unei pretentii cu privire la bunul afectat garantiei;
  2. Cu minim 15 zile inainte de data stabilita pentru vanzare, creditorul va inscrie un aviz de executare in Arhiva Electronica de Garantii Reale Mobiliare (respectiv Registrul National de Publicitate Mobiliara);
  3. Creditorul va putea vinde bunul in conditii comerciale rezonabile, prin licitatie sau negociere directa.

In orice moment, pana la vanzare, debitorul sau orice persoana interesata poate executa obligatia, inclusiv cheltuielile rezonabile facute, creditorul neputand sa refuze plata.

In cazul vanzarii, debitorul ramane obligat pentru partea din creanta care nu este acoperita de pretul de vanzare.

Insusirea bunului pentru a stinge creanta ipotecara

Creditorul isi poate insusi bunul pentru stingerea creantei. In conformitate cu prevederile 2.463 Cod civil si ale art. 184 din Legea 71/2011, in cazul in care creditorul opteaza pentru preluarea bunului in contul creantei, creanta ipotecara se va stinge, iar creditorul nu va mai putea urmari debitorul pentru diferenta de creanta neacoperita valoarea bunului preluat.

In mod similar procedurii reglementate pentru vanzarea bunului, mai sus mentionate, creditorul are obligatia de a inscrie un aviz de preluare, in Arhiva Electronica de Garantii Reale Mobiliare, si de a transmite o notificare privitoare la intentia sa de preluare a bunului, tuturor persoanelor indicate la art. 2450 din Codul civil (debitor, constitutor, alti creditori ce beneficiaza de garantii asupra aceluiasi bun, etc.). Destinatarii acestor notificari au dreptul de formula opunere la preluarea in contul creantei, in termen de 15 zile de la primirea notificarilor. Instanta compententa pentru solutionarea acestei opozitii este judecatoria in a carei circumscriptie isi are sediul/ domiciliul creditorul, conform art. 1811 din Legea nr. 71/2011, iar procedura preluarii in contul creantei se suspenda de drept pana la solutionarea definitiva a opozitiei.

De asemenea, art. 2460 din Codul civil prevede o a doua conditie de admisibilitate a preluarii in contul creantei, in afara celei la referitoare la lipsa unei opozitii (din partea persoanelor notificate), si anume consimtamantul expers al creditorului, care poate fi exprimat in scris, oricand ulterior momentului neexecutarii obligatiei garantate.

In opinia noastra, aceasta metoda de executare este utila in conditiile in care bunul afectat creditor poate fi utilizat in scop productiv si poate acoperi creanta detinuta de catre finantator.

Preluarea bunului in scop de administrare

Creditorul poate opta pentru preluarea temporara a bunului ipotecat in vederea administrarii, cel mult pana la satisfacerea creantei, putand folosi bunul cu buna credinta, fiind obligat sa dea socoteala la incetarea administrarii.

In acest caz creditorul urmaritor dobandind ca efect al executarii silite posesia, dreptul de folosinta si dreptul de a culege fructele bunului ipotecat pana la satisfacerea creantei.

Administrarea inceteaza in momentul in care:

  • creditorul si-a acoperit creanta, inclusiv despagubirile si cheltuielile privind executarea;
  • creditorul a optat pentru alta modalitate de executare.

Prezenta procedura este necesar a fi privita ca un drept al creditorului, nu o obligatie, acesta avand posibilitatea de a opta pentru una dintre metodele de executare mai sus detaliata, dupa cum considera ca este mai avantajos pentru a isi satisfice creanta.

Creditorul poate opta pentru oricare dintre metodele prevazute de lege pentru satisfacerea creantei sale, fara a urma o anumita ordine, putand sa renunte oricand la o cale si sa demareze procedura prin alt mod ales. Orice limitare a acestui drept, de catre debitor sau de un tert, este nula.

Consilier juridic Lucian Molner, Avestis International S.R.L.

Curtea Constituţională a admis excepţia de neconstituţionalitate privind art. 277 alin. (2) și (4) din Codul civil

Dispozițiile art. 277 alin. (2) și (4) din Codul civil sunt constituționale în măsura în care permit acordarea dreptului de ședere pe teritoriul statului român, în condițiile stipulate de dreptul european, soților – cetățeni ai statelor membre ale Uniunii Europene și/sau cetățeni ai statelor terțe – din căsătoriile dintre persoane de același sex, încheiate sau contractate într-un stat membru al Uniunii Europene.

Ministrul Justiției a afirmat că unele din cele patru coduri au fost fost adoptate prin angajarea răspunderii Guvernului

Ministrul Justiției, Tudorel Toader, a afirmat vineri că unele din cele patru coduri – penal, de procedură penală, civil, de procedură civilă – au fost fost adoptate prin angajarea răspunderii Guvernului, având nevoie de corectare și modificare.

The post Ministrul Justiției a afirmat că unele din cele patru coduri au fost fost adoptate prin angajarea răspunderii Guvernului appeared first on Infolegal.ro.

Ministrul Justiției, Tudorel Toader: Am început un proces de evaluare a celor patru coduri

Ministrul Justiției, Tudorel Toader, a anunțat joi că procesul de evaluare a celor patru coduri – civil, de procedură civilă, penal și de procedură penală – a început, urmând să se facă o filtrare a propunerilor primite pentru a se da forma unui proiect de lege pentru modificarea lor.

The post Ministrul Justiției, Tudorel Toader: Am început un proces de evaluare a celor patru coduri appeared first on Infolegal.ro.

Ministrul Justiţiei a prelungit până pe 15 iulie termenul pentru depunerea de propuneri pentru modificarea celor patru coduri

Ministrul Justiţiei, Tudorel Toader, a anunţat, miercuri, că a prelungit până pe 15 iulie termenul pentru depunerea de propuneri pentru modificarea celor patru coduri – Codul civil şi Codul de procedură civilă, Codul penal şi Codul de procedură penală. Ministerul a trimis o scrisoare foştilor membri din comisiile de elaborare a acestora, la facultăţile de drept, la Academia Română, la CSM, ÎCCJ, Ministerul Public, dar şi la notari, avocaţi şi executori, pentru a le solicita propuneri.

The post Ministrul Justiţiei a prelungit până pe 15 iulie termenul pentru depunerea de propuneri pentru modificarea celor patru coduri appeared first on Infolegal.ro.

Gheorghe Piperea: Sămânța dării în plată ca mecanism reglementat prin lege se găsește în Codul Civil

Sămânța dării în plată ca mecanism legislativ reglementat prin lege se găsește în Codul Civil, despre care opozanții Legii dării în plată susțin că ar fi încălcat, a declarat, luni, avocatul Gheorghe Piperea, într-o conferință de specialitate.

The post Gheorghe Piperea: Sămânța dării în plată ca mecanism reglementat prin lege se găsește în Codul Civil appeared first on Infolegal.ro.

CSM: O reevaluare a noilor coduri și a tuturor instituțiilor acestora este necesară

O reevaluare a noilor coduri și a tuturor instituțiilor acestora este necesară, ca urmare a multiplelor decizii ale Curții Constituționale, se apreciază într-un raport întocmit de un grup de lucru din cadrul Consiliului Superior al Magistraturii (CSM).

The post CSM: O reevaluare a noilor coduri și a tuturor instituțiilor acestora este necesară appeared first on Infolegal.ro.