MFP a elaborat procedura de aplicare pentru Decizia Comisiei fiscale centrale privind formularul 602

În Monitorul Oficial nr. 879 din 24 noiembrie 2015 a fost publicat Ordinul nr. 2963/2015 pentru aprobarea procedurii de aplicare a Deciziei Comisiei fiscale centrale nr. 2/2015, aprobată prin Ordinul ministrului finanțelor publice nr. 837/2015, precum și a modelului și conținutului formularului 602 „Declarație pe propria răspundere pentru exceptarea de la plata contribuției de asigurări sociale de sănătate a persoanelor fizice care realizează venituri din cedarea folosinței bunurilor”.
1 vizite

TZA Tax: Decizia Comisiei fiscale centrale nr. 6/2014 – TVA inclusa in pretul agreat dintre parti

Decizia Comisiei fiscale centrale nr. 6/2014 („Decizia”), publicata in Monitorul Oficial nr. 20/12 ianuarie 2015, care amendeaza Decizia Comisiei fiscale centrale nr. 2/2011, modifica modalitatea de calcul a TVA datorata atunci cand partile nu convin nimic cu privire la TVA.
2 vizite

Conditiile executarii obligatiei stabilite in sarcina contribuabilului prin act administrativ

Organul fiscal nu poate pretinde executarea obligatiei stabilite in sarcina contribuabilului prin actul administrativ, daca acest act nu a fost comunicat contribuabilului, potrivit legii.

Conditiile executarii obligatiei stabilite in sarcina contribuabilului prin act administrativ

Organul fiscal nu poate pretinde executarea obligatiei stabilite in sarcina contribuabilului prin actul administrativ, daca acest act nu a fost comunicat contribuabilului, potrivit legii.

MFP a aprobat Decizia Comisiei fiscale centrale privind subventiile

Suma subventiei depinde de volumul bunurilor livrate/serviciilor prestate atunci cand suma totala a subventiei acordate in cursul unei perioade stabilite de persoana care acorda subventia creste sau scade direct proportional cu numarul de unitati de masura subventionate.