Conferintei internationale “Perspective ale dreptului afacerilor in mileniul al treilea”

Comunicat de presă postconferință
Departamentul de Drept al Academiei de Studii Economice din Bucureşti împreună cu Societatea de Științe Juridice și Administrative au organizat a cincea ediţie a Conferinţei Internaţionale PERSPECTIVE ALE DREPTULUI AFACERILOR ÎN MILENIUL AL TREILEAîn ziua de 20 noiembrie 2015 în Academia de Studii Economice din Bucureşti.

Deschiderea oficială a conferinţei a avut loc la ora 10 în Aula Magna a Academiei de Studii Economice din Bucureşti.

În deschiderea conferinței au ținut alocuțiuni apreciate de participanți:

prof. univ. dr. prof. univ. Nicolae Istudor, prorector al Academiei de Studii Economice din București
– prof. univ. dr. Smaranda Angheni, rector al Universității Titu Maiorescu, București
– dr. Rodica Aida Popa, judecător la Înalta Curte de Casație și Justiție
– lector. univ. dr. Bazil Oglindă, membru în Colegiul Curţii de Arbitraj Comercial Internaţional de pe lângă Camera de Comerţ şi Industrie a României
– Andrei Cristea, director Revista Romana de Consultanta si Legal Marketing 

Moderatorul dezbaterilor la festivitatea de deschidere a conferinței a fost doamna prof. univ. dr. Camelia Stoica, șef al Departamentului Drept din Academia  de Studii Economice din București. 

Doamna prof. univ. dr. Camelia Stoica a subliniat în deschiderea conferinței faptul că „astăzi, în globalizare, nu se mai poate să ne separăm și să trăim în caste diferite în care să avem economiștii sau juriștii, viziunea interdisciplinară și cunoștințele de  drept fiind indispensabile pentru înființarea și funcționarea unei afaceri”, în final adresând un îndemn studenților viitori economiști prezenți în sală «deschideți afaceri, încercați să fiți constructivi, încercați să fiți competitivi !».

Domnul prof. univ. dr. Nicolae Istudor a subliniat faptul că pentru progresul societății principala resursă este cercetarea iar domeniul dreptului afacerilor este un domeniu complementar foarte util în activitatea de cercetare economică, încheind cu îndemnul de a continua în anii următori aprofundarea cercetării științifice pe tematici de dreptul afacerilor în cadrul acestei conferințe.

Doamna prof. univ. dr. Smaranda Angheni a vorbit despre disciplina de studiu Dreptul afacerilor subliniind că dreptul afacerilor este o materie pluridisciplinară sau interdisciplinară, care presupune instituții și norme juridice, atât de drept public, cât și de drept privat, instituții care au legătură cu afacerile”. Dreptul afacerilor, în sens larg, nu este altceva decât viața unei întreprinderi din momentul înființării până în momentul desființării ei.

Doamna judecător Rodica Aida Popa în alocuțiunea sa a subliniat provocările la adresa modernității din prezent:

„Doresc să vă provoc la cunoaștere, dragi parteneri de dialog interprofesional, și să fiți mereu în ceea ce se numește noutate, dar și tradiție. Fără tradiție nu putem aprecia și ne bucura de modernitate. Fără modernitate, nu putem să evaluăm ceea ce înseamnă tradiția. Fără tradiție și modernitate nu cred că am putea stabili coordonatele viitorului, care vor fi digitalizate, online, dar nu în totalitate, pentru că tocmai umanitatea va rămâne ceea ce se numește matricea noastră universală planetară”.

Domnul arbitru Bazil Oglinda a subliniat avantajele recurgerii la procedura arbitrajului în litigiile comerciale menționând avantajul costurilor reduse și arătând că arbitrii sunt profesioniști specializați care au posibilitatea să acorde timp și dedicație fiecărui dosar.

Domnul Andrei Cristea a vorbit auditoriului despre cum se vede avocatura din zona de business, despre ceea ce înseamnă la ora actuală avocatura de business în Anglia și despre conceptul de «City of Justice», subliniind că astăzi „Big Ben-ul dă ora exactă în ceea ce înseamnă avocatura de business”.

După festivitatea de  deschidere conferința a continuat cu susținerea lucrărilor înscrise în cadrul celor trei secţiuni: I. Drept public; II. Drept privat; III. Dreptul Uniunii Europene. Drept internațional.


PARTICIPANTI

GOG_2842gLa conferinta s-au inscris 176 de persoane provenind din 15 țări în vederea audierii dezbaterilor sau a susținerii unei lucrări științifice. Participanții au fost: avocați, magistrați, mediatori, arbitri, notari, practicieni în insolvență, consilieri juridici, consilieri fiscali, experți judiciari, cadre didactice universitare, funcționari publici, membri în organizații neguvernamentale, oameni de afaceri, doctoranzi și studenți interesați de evoluția recentă și de perspectivele de dezvoltare ale dreptului afacerilor la nivel național, comparat și internațional.

Toți avocații participanți la conferință din România au primit 20 puncte de pregătire profesională prin decizia Consiliului de Conducere al I.N.P.P.A.

Lucrările susţinute în cadrul Conferinţei vor fi publicate în următoarele luni:

  • în volume în limba engleză publicate de edituri cu prestigiu GOG_2909ginternațional in domeniul științelor sociale: Cambridge Scholars Publishing, Peter Lang International Academic Publishers . O parte din lucrările susținute la ediția a II-a a Conferinței din noiembrie 2012 au fost publicate în volumul „Studies of Business Law. Recent Developments and Perspectives” la Peter Lang International Academic Publishers (editură cu prestigiu internațional recunoscut în domeniul științelor sociale – lista A1). Pentru accesarea cuprinsului și a prezentării volumului pe site-ul Editurii Peter Lang clic aici .
  • în reviste partenere ale Conferinței: International Journal of Business Governance and Ethics (pentru detalii despre revistă clic aici), Acta Juridica Hungarica (pentru detalii despre revistă clic aici), European Review of Public Law (pentru detalii despre revistă clic aici), Central and Eastern European Legal Studies (pentru detalii despre revistă clic aici), Tribuna Juridică (pentru detalii despre revistă clic aici), DREPTUL (pentru detalii despre revistă clic aici), Revista de Drept Public (pentru detalii despre revistă clic aici) – reviste indexate în baze de date internaționale recunoscute pentru domeniul științelor juridice conform Anexei 24, pct. 1 din Ordinul ministrului educației, cercetării, tineretului și sportului nr. 6560/2012 privind aprobarea standardelor minimale necesare și obligatorii pentru conferirea titlurilor didactice din învățământul superior și a gradelor profesionale de cercetare-dezvoltare.
  • în revista Conferinței Perspectives of Business Law Journal, cu apariție online (pentru detalii despre revistă clic aici) – revistă indexată în baze de date internaționale recunoscute pentru domeniul științelor juridice conform Anexei 24, pct. 1 din Ordinul ministrului educației, cercetării, tineretului și sportului nr. 6560/2012.

A avut loc prima reuniune a Comisiei Nationale de Drept International Umanitar

La data de 10 iulie 2013, a avut loc la sediul Ministerului Justitiei prima reuniune a Comisiei Nationale de Drept International Umanitar (CNDIU), organizata pe perioada presedintiei Ministerului Justitiei (martie 2013 – martie 2014).

A avut loc prima reuniune a Comisiei Nationale de Drept International Umanitar

La data de 10 iulie 2013, a avut loc la sediul Ministerului Justitiei prima reuniune a Comisiei Nationale de Drept International Umanitar (CNDIU), organizata pe perioada presedintiei Ministerului Justitiei (martie 2013 – martie 2014).

Lucrarile Comisiei Nationale de Drept International Umanitar

Secretarul de stat, sef al Departamentului Ordine si Siguranta Publica din cadrul M.A.I., Anghel Andreescu, a prezidat astazi, 27 martie a.c., lucrarile Comisiei Nationale de Drept International Umanitar (CNDIU) in calitate de presedinte in exercitiu al acestui for.

Modificarea si completarea H.G. nr. 420/2006 privind infiintarea si organizarea Comisiei Nationale de Drept International Umanitar

In M. Of. nr. 306 din 4 mai 2011 a fost publicata Hotararea Guvernului nr. 408/2011 pentru modificarea si completarea Hotararii Guvernului nr. 420/2006 privind infiintarea si organizarea Comisiei Nationale de Drept International Umanitar.

Din cuprins:

    ARTICOL UNIC

    Hotararea Guvernului nr. 420/2006 privind infiintarea si organizarea Comisiei Nationale de Drept International Umanitar, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 332 din 13 aprilie 2006, se modifica si se completeaza dupa cum urmeaza:

    1. La articolul 3, alineatul (1) se modifica si va avea urmatorul cuprins:

    “ART. 3

    (1) CNDIU este formata din cate un reprezentant al Ministerului Afacerilor Externe, Ministerului Apararii Nationale, Ministerului Justitiei, Ministerului Administratiei si Internelor, Ministerului Educatiei, Cercetarii, Tineretului si Sportului, Ministerului Sanatatii, Ministerului Culturii si Patrimoniului National si Ministerului Mediului si Padurilor. Acesti reprezentanti pot fi asistati sau, dupa caz, substituiti de supleanti si sunt desemnati, la nivel de experti, de conducerile institutiilor respective.”

    2. La articolul 3, dupa alineatul (2) se introduce un nou alineat, alineatul (3), cu urmatorul cuprins:

    “(3) Pot dobandi, in mod exceptional, calitatea de membri onorifici ai CNDIU acele persoane care au contribuit substantial la desfasurarea activitatilor CNDIU. Acceptarea membrilor onorifici se face cu acordul unanim al tuturor membrilor CNDIU.”

    3. La articolul 4, dupa litera g) se introduce o noua litera, litera h), cu urmatorul cuprins:

    “h) indeplineste sarcinile Comitetului consultativ prevazut de Rezolutia a II-a a Conferintei de la Haga din 1954.”

    4. La articolul 5, alineatul (2) se modifica si va avea urmatorul cuprins:

    “(2) Presedintia CNDIU se asigura, prin rotatie, de Ministerul Afacerilor Externe, Ministerul Apararii Nationale, Ministerul Justitiei si Ministerul Administratiei si Internelor, la nivel de secretar de stat. Reprezentantii acestor ministere, desemnati potrivit art. 3 alin. (1), vor continua sa faca parte din CNDIU pe perioada in care presedintia CNDIU este exercitata de institutia pe care o reprezinta.”

Articole din aceeasi categorie:

  1. Modificarea si completarea Legii nr. 19/2003 privind organizarea si functionarea Agentiei Nationale de Presa AGERPRES
  2. Regulamentul BNR si CNVM pentru completarea Regulamentului BNR si CNVM nr. 22/8/2009 pentru modificarea Regulamentului Bancii Nationale a Romaniei si al Comisiei Nationale a Valorilor Mobiliare nr. 17/22/2006 privind supravegherea pe baza consolidata a institutiilor de credit si a firmelor de investitii
  3. Modificarea si completarea O.M.F.P. nr. 753/2006 privind organizarea activitatii de administrare a marilor contribuabili