Care este procedura de urmat in cazul somatiei europene de plata

Somatia europeana de plata reprezinta o procedura simplificata pentru creantele pecuniare transfrontaliere necontestate de parat, pe baza unor formulare tip.

  1. Care este procedura de urmat in situatia sesizarii CJUE
  2. Care este procedura prevazuta de NCPC in cazul divortului din culpa sotilor
  3. Proiect al Comisiei Europene: BCE va superviza cele mai mari banci europene
  4. Romania este singurul stat din UE care angajeaza personal necalificat in sistemul educational

Avizul Comitetului Economic si Social European privind Propunerea de directiva a Parlamentului European si a Consiliului privind dreptul de a fi asistat de un avocat in cadrul procedurilor penale si dreptul de a comunica dupa arestare COM(2011) 326 final – 2011/0154 (COD)

La 1 septembrie 2011, in conformitate cu articolul 304 din Tratatul privind functionarea Uniunii Europene, Consiliul a hotarat sa consulte Comitetul Economic si Social European cu privire la Propunerea de directiva a Parlamentului European si a Consiliului privind dreptul de a fi asistat de un avocat in cadrul procedurilor penale si dreptul de a comunica dupa arestare.
Articole din aceeasi categorie:

  1. Avizul Comitetului Economic si Social European privind Propunerea de directiva a Consiliului de modificare a Directivei 2003/96/CE a Consiliului din 27 octombrie 2003 privind restructurarea cadrului comunitar de impozitare a produselor energetice si a electricitatii COM(2011) 169 final – 2011/0092 (CNS) si Comunicarea Comisiei catre Parlamentul European, Consiliu si Comitetul Economic si Social European: O impozitare mai inteligenta a energiei pentru UE: propunere de revizuire a directivei privind impozitarea energiei COM(2011) 168 final
  2. Avizul Comitetului Economic si Social European privind Propunerea de regulament al Parlamentului European si al Consiliului de modificare a Regulamentului (CE) nr. 1083/2006 al Consiliului in ceea ce priveste anumite dispozitii referitoare la instrumentele de impartire a riscurilor in cazul statelor membre care se confrunta cu dificultati grave sau sunt amenintate de astfel de dificultati cu privire la stabilitatea lor financiara COM(2011) 655 final – 2011/0283 (COD)
  3. Avizul Comitetului Economic si Social European privind Propunerea de directiva a Consiliului privind o baza fiscala consolidata comuna a societatilor (CCCTB)