Conferintei internationale „Perspective ale dreptului afacerilor in mileniul al treilea”

Comunicat de presă postconferință
Departamentul de Drept al Academiei de Studii Economice din Bucureşti împreună cu Societatea de Științe Juridice și Administrative au organizat a cincea ediţie a Conferinţei Internaţionale PERSPECTIVE ALE DREPTULUI AFACERILOR ÎN MILENIUL AL TREILEAîn ziua de 20 noiembrie 2015 în Academia de Studii Economice din Bucureşti.

Deschiderea oficială a conferinţei a avut loc la ora 10 în Aula Magna a Academiei de Studii Economice din Bucureşti.

În deschiderea conferinței au ținut alocuțiuni apreciate de participanți:

prof. univ. dr. prof. univ. Nicolae Istudor, prorector al Academiei de Studii Economice din București
– prof. univ. dr. Smaranda Angheni, rector al Universității Titu Maiorescu, București
– dr. Rodica Aida Popa, judecător la Înalta Curte de Casație și Justiție
– lector. univ. dr. Bazil Oglindă, membru în Colegiul Curţii de Arbitraj Comercial Internaţional de pe lângă Camera de Comerţ şi Industrie a României
– Andrei Cristea, director Revista Romana de Consultanta si Legal Marketing 

Moderatorul dezbaterilor la festivitatea de deschidere a conferinței a fost doamna prof. univ. dr. Camelia Stoica, șef al Departamentului Drept din Academia  de Studii Economice din București. 

Doamna prof. univ. dr. Camelia Stoica a subliniat în deschiderea conferinței faptul că „astăzi, în globalizare, nu se mai poate să ne separăm și să trăim în caste diferite în care să avem economiștii sau juriștii, viziunea interdisciplinară și cunoștințele de  drept fiind indispensabile pentru înființarea și funcționarea unei afaceri”, în final adresând un îndemn studenților viitori economiști prezenți în sală «deschideți afaceri, încercați să fiți constructivi, încercați să fiți competitivi !».

Domnul prof. univ. dr. Nicolae Istudor a subliniat faptul că pentru progresul societății principala resursă este cercetarea iar domeniul dreptului afacerilor este un domeniu complementar foarte util în activitatea de cercetare economică, încheind cu îndemnul de a continua în anii următori aprofundarea cercetării științifice pe tematici de dreptul afacerilor în cadrul acestei conferințe.

Doamna prof. univ. dr. Smaranda Angheni a vorbit despre disciplina de studiu Dreptul afacerilor subliniind că dreptul afacerilor este o materie pluridisciplinară sau interdisciplinară, care presupune instituții și norme juridice, atât de drept public, cât și de drept privat, instituții care au legătură cu afacerile”. Dreptul afacerilor, în sens larg, nu este altceva decât viața unei întreprinderi din momentul înființării până în momentul desființării ei.

Doamna judecător Rodica Aida Popa în alocuțiunea sa a subliniat provocările la adresa modernității din prezent:

„Doresc să vă provoc la cunoaștere, dragi parteneri de dialog interprofesional, și să fiți mereu în ceea ce se numește noutate, dar și tradiție. Fără tradiție nu putem aprecia și ne bucura de modernitate. Fără modernitate, nu putem să evaluăm ceea ce înseamnă tradiția. Fără tradiție și modernitate nu cred că am putea stabili coordonatele viitorului, care vor fi digitalizate, online, dar nu în totalitate, pentru că tocmai umanitatea va rămâne ceea ce se numește matricea noastră universală planetară”.

Domnul arbitru Bazil Oglinda a subliniat avantajele recurgerii la procedura arbitrajului în litigiile comerciale menționând avantajul costurilor reduse și arătând că arbitrii sunt profesioniști specializați care au posibilitatea să acorde timp și dedicație fiecărui dosar.

Domnul Andrei Cristea a vorbit auditoriului despre cum se vede avocatura din zona de business, despre ceea ce înseamnă la ora actuală avocatura de business în Anglia și despre conceptul de «City of Justice», subliniind că astăzi „Big Ben-ul dă ora exactă în ceea ce înseamnă avocatura de business”.

După festivitatea de  deschidere conferința a continuat cu susținerea lucrărilor înscrise în cadrul celor trei secţiuni: I. Drept public; II. Drept privat; III. Dreptul Uniunii Europene. Drept internațional.


PARTICIPANTI

GOG_2842gLa conferinta s-au inscris 176 de persoane provenind din 15 țări în vederea audierii dezbaterilor sau a susținerii unei lucrări științifice. Participanții au fost: avocați, magistrați, mediatori, arbitri, notari, practicieni în insolvență, consilieri juridici, consilieri fiscali, experți judiciari, cadre didactice universitare, funcționari publici, membri în organizații neguvernamentale, oameni de afaceri, doctoranzi și studenți interesați de evoluția recentă și de perspectivele de dezvoltare ale dreptului afacerilor la nivel național, comparat și internațional.

Toți avocații participanți la conferință din România au primit 20 puncte de pregătire profesională prin decizia Consiliului de Conducere al I.N.P.P.A.

Lucrările susţinute în cadrul Conferinţei vor fi publicate în următoarele luni:

  • în volume în limba engleză publicate de edituri cu prestigiu GOG_2909ginternațional in domeniul științelor sociale: Cambridge Scholars Publishing, Peter Lang International Academic Publishers . O parte din lucrările susținute la ediția a II-a a Conferinței din noiembrie 2012 au fost publicate în volumul „Studies of Business Law. Recent Developments and Perspectives” la Peter Lang International Academic Publishers (editură cu prestigiu internațional recunoscut în domeniul științelor sociale – lista A1). Pentru accesarea cuprinsului și a prezentării volumului pe site-ul Editurii Peter Lang clic aici .
  • în reviste partenere ale Conferinței: International Journal of Business Governance and Ethics (pentru detalii despre revistă clic aici), Acta Juridica Hungarica (pentru detalii despre revistă clic aici), European Review of Public Law (pentru detalii despre revistă clic aici), Central and Eastern European Legal Studies (pentru detalii despre revistă clic aici), Tribuna Juridică (pentru detalii despre revistă clic aici), DREPTUL (pentru detalii despre revistă clic aici), Revista de Drept Public (pentru detalii despre revistă clic aici) – reviste indexate în baze de date internaționale recunoscute pentru domeniul științelor juridice conform Anexei 24, pct. 1 din Ordinul ministrului educației, cercetării, tineretului și sportului nr. 6560/2012 privind aprobarea standardelor minimale necesare și obligatorii pentru conferirea titlurilor didactice din învățământul superior și a gradelor profesionale de cercetare-dezvoltare.
  • în revista Conferinței Perspectives of Business Law Journal, cu apariție online (pentru detalii despre revistă clic aici) – revistă indexată în baze de date internaționale recunoscute pentru domeniul științelor juridice conform Anexei 24, pct. 1 din Ordinul ministrului educației, cercetării, tineretului și sportului nr. 6560/2012.

Eveniment MAE dedicat celebrarii Zilei Justitiei Penale Internationale

Ministerul Afacerilor Externe, în colaborare cu Societatea Nationala de Cruce Rosie din România si Comisia Nationala de Drept International Umanitar organizeaza astazi, 21 iulie 2014, un eveniment de promovare a justitiei penale internationale, intitulat: „Romania and the International Criminal Court: between full implementation of the Rome Statute and ratification of the Kampala Amendments”. La eveniment va participa E.S. doamna Fatou Bensouda, procurorul Curtii Penale Internationale. Evenimentul are scopul de a celebra ziua justitiei penale internationale si se înscrie în seria de actiuni ale Ministerului Afacerilor Externe dedicate promovarii activitatii Curtii Penale Internationale.

Curtea Penala Internationala (CPI) este prima si totodata singura instanta penala internationala permanenta. Aceasta institutie a fost înfiintata prin Statutul de la Roma al CPI, adoptat la data de 17 iulie 1998, care a intrat în vigoare la 1 iulie 2002. În prezent, 122 de state sunt parti la Statutul CPI.

CPI este complementara jurisdictiilor penale nationale, competenta acesteia incluzând crimele cele mai grave care privesc ansamblul comunitatii internationale.

România a semnat Statutul de la Roma al Curtii Penale Internationale la data de 7 iulie 1999 si l-a ratificat prin Legea nr. 111 din 28 martie 2002, fiind unul dintre statele care au contribuit direct la intrarea în vigoare a Statutului.

Mesajul Decanului Baroului Bucuresti cu ocazia Zilei Avocatului

AVOCATURA ROMÂNEASCĂ SĂRBĂTOREŞTE ZIUA AVOCATULUI

Ziua avocatului este sărbătorită anul acesta, în contextul aplicării noilor coduri.

Citeam, nu de mult, o lucrare de referinţă pentru toţi avocaţii-“Viaţa între destin şi istorie”, scrisă de regretatul avocat Constantin Vişinescu, încercând să desluşesc destinul nostru ca avocaţi. Oricare dintre noi trece prin viaţă conform destinului care ne-a fost hărăzit. Este vorba de destinul numeroşilor avocaţi care se confruntă cu provocări în fiecare zi.

Scriu aceste rânduri sub impresia abordării, la recentul Congres al avocaţilor din 2014, a problemelor cu care se confruntă profesia de avocat.

Discutarea evoluţiei profesiei de avocat în raport de dificultăţile socio-economice în care se află fiecare dintre noi a reprezentat o constantă a luărilor de cuvânt în cadrul ultimelor congrese ale avocaţilor.

În mod similar, activitatea avocaţilor a fost analizată şi în raport de evoluţia sistemului judiciar.

logo-newStârnit de realităţile existente în avocatura română, constat, cu dezamăgire, că asist la o pauperizare fără precedent a unui număr mare de avocaţi.

Efectele crizei determină mulţi avocaţi să părăsească această profesie. Provocările cu care se confruntă avocaţii generează, la rândul lor, exodul din această profesie, fiind nevoiţi să îşi croiască o nouă existenţă.

Aflu la ultimul Congres al Avocaţilor că media veniturilor lunare pe ţară, determinată prin raportare la numărul total al avocaţilor cu drept de exercitare a profesiei, este sub venitul mediu pe economia naţională.

Derapajele înregistrate în ultima perioadă cu referire la accesul la clientelă au adâncit şi mai mult diferenţierile între veniturile avocaţilor.

Temerile mele exprimate cu alt prilej, în privinţa evoluţiei avocaturii, s-au adeverit. Aglomerarea corpului de avocaţi determinată de o politică profesională inadecvată de primire în profesie până la organizarea unor examene corespunzătoare a generat, la rândul său, o agravare a acestei situaţii. Multi avocaţi au adoptat modalitatea suspendării din profesie, la cerere, nemaifiind astfel obligaţi să plătescă taxe şi contribuţii profesionale.

Demersurile făcute pentru lărgirea ariei profesionale au fost înlocuite, în ultima perioadă, cu cele axate pe protecţia penală a activităţii avocaţiale.

Codurile din materia penală conţin texte de lege adoptate în detrimentul avocaţilor, situaţie care a determinat înaintarea de propuneri în sensul corijării unor asemenea articole de lege.

Pentru identitate de gândire s-a simţit nevoia formulării de propuneri de modificare a legii profesiei de avocat în scopul apărării profesiei de avocat.

Apreciez că, pentru reglementarea unor asemenea situaţii, autorităţile cu drept de iniţiativă legislativă trebuie să dea curs propunerilor deja făcute.

Nu s-a ajuns până în momentul de faţă la clarificarea situaţiei avocaţilor cu venituri incerte sau a avocaţilor stagiari.

Crezul lor într-o independenţă bazată pe o clientelă proprie este spulberat zi de zi. Au fost şi sunt discuţii pe marginea acestor probleme dar care nu au nicio finalitate practică. O cunoaştere parţială şi lacunară a unei asemenea situaţii a creeat în spaţiul public opinii divergente, niciuna dintre ele nefiind în măsură să ducă la o soluţie corespunzătoare.

Nu cred că visul unui avocat, odată intrat în corpul de avocaţi, a fost acela de a presta numai avocatura din oficiu. Nu cred că idealul unui avocat stagiar a fost acela de a efectua activităţi de secretariat sau de curierat.

Cred, însă, că în rândul acestora sunt avocaţi foarte bine pregătiţi dar care nu au abilităţile necesare pentru a se “descurca” în acest hăţiş pe care ni-l oferă prestaţiile avocaţiale solicitate de diverse instituţii ale statului. Din păcate însă, odată cu trecerea timpului, aceşti avocaţi se îndepărtează tot mai mult de idealul lor.

Clientela se îndreaptă spre avocaţii care au provenit din alte profesii exercitate în diferite instituţii ale statului sau spre avocaţii care au recurs la un alt tip de publicitate decât cel prevăzut de lege.

Răspunzând acestor probleme, barourile au încercat să suplinească lipsa de clientelă prin prestaţii noi avocaţiale oferite de curatela specială sau de noile acţiuni promovate în materie penală şi civilă. Pe zi ce trece fiecare avocat îşi evaluează existenţa sa numai în contextul profesional, social, politic, moral şi intelectual al epocii în care trăieşte, constatând cu tristeţe că se îndepărtează de această nobilă profesie care se numeşte “avocatură”.

Într-o discuţie recentă cu confraţii mei am surprins mai bine realitatea din avocatura bucureşteană, mulţi dintre ei fiind înclinaţi să evidenţieze situaţii negative din justiţia noastră. În opinia lor noile coduri nu şi-au atins scopul pentru care au fost adoptate, soluţionarea cauzelor deferite justiţiei se face într-o perioadă îndelungată.

Perceperea avocaţilor ca „duşmani” sau „adversari” ai unor profesii de către unii participanţi la actul de justiţie a avut consecinţe nefaste pe planul raporturilor profesionale dintre avocaţi şi clienţi. Justiţiabilii sunt beneficiarii prestaţiilor avocaţiale. Istoria a demonstrat şi demonstrează că nu se poate înfăptui actul de justiţie decât cu participarea în egală măsură a avocaţilor, magistraţilor, consilierilor juridici, executorilor judecătoreşti, notarilor, grefierilor şi poliţiştilor.

Scriu aceste rânduri sub impresia abordării de către colegii noştri din alte state la recentul Summit UIA (Uniunea Internaţională a Avocaţilor) al Preşedinţilor de Barouri, care s-a desfăşurat la sediul Naţiunilor Unite din New York, şi la care am participat, a tematicii referitoare la dezvoltarea şi aplicarea dreptului internaţional.

Cu acest prilej am trăit sentimentul că facem parte dintr-o mare familie a avocaturii internaţionale care ştie să îşi stabilească, în mod corespunzător, direcţiile sale profesionale. Acest sentiment îşi are sorgintea în dorinţa fiecărui avocat din toată lumea de a se înscrie pe coordonatele sociale ale timpului în care trăim.

Am aflat, cu uimire, că sunt state din lumea a treia în care puterea nu doreşte să recunoască profesia de avocat. De asemenea, am rămas surprins de atitudinea violentă a puterii faţă de unii avocaţi din alte state. Şi totuşi, m-am complăcut cu gândul că trăiesc într-o ţară în care asemenea practici negative nu-şi găsesc locul. Mă bucură ideea schimbării mentalităţilor unor participanţi la actul de justiţie în sensul normalizării relaţiilor profesionale.

Compromisul în activitatea justiţiei are efecte negative pe perioade îndelungate.

Evident, am avut deosebita plăcere, să constat că sunt state în care raporturile dintre avocaţi şi reprezentanţii celorlalte profesii sunt caracterizate într-o notă laudativa.

Scriu aceste rânduri sub impresia abordării altor probleme de către colegii noştri din Uniunea Europeană la întâlnirea recentă avută la Sala de Consiliu a Baroului Bucureşti, cu consilierii acestui barou.

Temele abordate s-au referit la modul în care sunt executate hotărârile de condamnare cu închisoarea în regim de detenţie. Cu această ocazie au fost puse în evidenţă principalele carenţe existente în sistemul nostru de executare a pedepselor cu închisoarea dar şi aspecte care vizau unele deficienţe ale acestui regim de executare în ţările din Occident.

Integrarea prevederilor referitoare la publicitatea formelor de exercitare a profesiei în Statutul profesiei de avocat din Decizia interpretativă a Consiliului U.N.B.R. nr.523/2009 a generat un lanţ de reacţii din partea unor societăţi comerciale care administrează site-uri de informaţii cu conţinut de publicitate şi promovare profesională pentru avocaţi, culminând cu memoriul înaintat către U.N.B.R. de un număr de 36 de avocaţi “specializaţi în dreptul afacerilor” care au solicitat înlocuirea sau înlaturarea unora din aceste texte de lege. Indiferent de forma de exercitare a profesiei de avocat, prin intermediul diverselor site-uri, în momentul de faţă, unii avocaţi recurg la reclamă, înfrângând dispoziţiile din Statutul profesiei de avocat.

Mijloacele de publicitate sunt diverse, plecând de la reclame referitoare la “cei mai buni avocaţi” şi ajungând până la racolarea clientelei prin practicarea unui discount pentru asistenţă juridică în faţa instituţiilor statului.

Barourile chemate să aplice dispoziţiile din Statutul profesiei de avocat se confruntă cu situaţii inedite determinate de sfidarea de către unii avocaţi a normelor în vigoare. Într-un asemenea context sunt neîmpliniri şi dificultăţi în realizarea de către barouri a unui asemenea obiectiv de politică profesională.

Pe fondul deteriorării grave a imaginii justiţiei actuale, unii justiţiabili au o mentalitate deformată cu privire la prestaţiile avocaţiale, fiind apreciaţi avocaţii care “au intrare”.

Numai eradicarea completă a fenomenelor negative din întreaga noastră activitate poate să ducă la recăpătarea încrederii cetăţeanului în justiţie. Nemulţumirile avocaţilor oneşti şi cinstiţi faţă de asemenea practici sporesc în contextul actual.

Prin eforturi conjugate suntem capabili să punem stavilă situaţiei creeate.

Am ajuns la vorbele lui George Topârceanu:”am câştigat deşi aveam dreptate” .

Asist la reacţiile avocaţilor faţă de propunerile ce vizează susţinerea unor examene de agrementare şi de înscriere în Tabloul avocaţilor, cu drept de a pune concluzii în căile de atac, exclusiv de către avocaţii interesaţi, cu menţiunea că asemenea propuneri nu afectează drepturile căştigate de avocaţii înscrişi în barouri până la data adoptării lor de către Parlament.

Ca atare, ar urma, ca pe viitor, în cazul admiterii propunerii de către Parlament, viitorii avocaţi să fie împărţiţi în două categorii: o parte care să aibă dreptul de a pleda la toate instanţele de fond şi de a oferi consultanţă juridică şi cealaltă parte care ar urma să înfăptuiască toate activităţile relative la exercitarea controlului judiciar al hotărârilor pronunţate de instanţele judiciare.

Teama de a nu comite erori de apreciere mă determină să nu-mi exprim un punct de vedere vis-a vis de problema abordată. Este greu să îmi expun gândurile în legătură cu viitorul unei noi generaţii de avocaţi.

Izvorâtă din străfundurile unei conştiinţe urmărite de idei, dorinţa mea se referă la posibilitatea viitorilor avocaţi de a îşi decide singuri soarta.

Asist, în această perioadă, la dispute legate de posibilitatea trecerii dintr-o profesie juridică în alta, fără examen şi fără restricţii. Rămâne în faza de deziderat şi această problemă.

Nu de mult opinia lansată de Preşedintele Asociaţiei Procurorilor din România, potrivit căreia accesul în ambele profesii, de procuror şi de avocat să se facă fără examen, în anumite condiţii, a avut darul să stârnească un real interes.

Cred, în continuare, într-o solidaritate profesională a avocaţilor. Regret însă existenţa unor presiuni externe corpului profesional, despre care vorbea preşedintele U.N.B.R. la acest Congres, capabile să distorsioneze această unitate profesională.

Ca martor al realităţilor din avocatura românească, am datoria să rostesc gândul meu cinstit în faţa corpului de avocaţi, şi anume că este momentul să punem capăt confruntărilor de orgolii.

Doresc tuturor avocaţilor, la ceas de sărbătoare, succese depline care să dea României un impuls dezvoltării sale.
Av. Ion Ilie-Iordăchescu,
Decanul Baroului Bucureşti

Conferinţa Naţională de insolvenţă – Ediţia I

untitledConferinţa Naţională de insolvenţă este organizată de către Institutul Național pentru Pregătirea Practicienilor în Insolvență (INPPI) cu sprijinul Uniunii Naționale a Practicienilor în Insolvență din România (UNPIR) la Universitatea din Bucureşti, Facultatea de Drept, Aula Magna (Bucureşti, Bd. Mihail Kogălniceanu nr. 36-46, sector 5).
Evenimentul se va desfasura in zilele de 4 si 5 octombrie 2013.

Acreditare INPPI: 12 ore de pregătire profesională
Acreditare INPPA: în curs
Descarcă FORMULARUL DE ÎNSCRIERE şi PROGRAMUL CONFERINŢEI

Editura C.H.Beck tradiţie şi profesionalism

Editura C.H.Beck München, fondată în 1763, este una dintre cele mai mari edituri germane cu o deosebit de indelungata şibeck.de bogată tradiţie, cu mai mult de 9000 de titluri disponibile care includ multe publicaţii electronice, cu aproape 70 de jurnale profesionale şi o producţie anuală de până la 1.500 de noi publicaţii şi ediţii, se află în topul firmelor germane de profil atât din punct de vedere financiar cât şi în ceea ce priveşte calitatea. La sediul central din Munchen lucrează 550 de angajaţi, iar filiala din Frankfurt are rolul de birou editorial pentru cele mai multe jurnale legislative. În cele 2 locaţii aproape 120 de editori ştiinţifici oferă suport pentru mai mult de 14.000 de autori. Fostul sediu central din Nördlingen, un mic oraş din sudul Germaniei, este acum sediu pentru „Beck´sche” Druckerei, o tipografie modernă cu un departament de tehnoredactare şi publicaţii multimedia, care are 400 de angajaţi. „Beck´sche” Druckerei este deţinută integral de Editura C.H. Beck. Tot în Nördlingen se află şi Nördlinger Verlags-auslieferung, centrul logistic şi de distribuţie al editurii. Grupul Beck cu un total de aproape 2000 de angajaţi este completat de „Schweitzer Fachinformationen”, un lanţ de librării specializate şi de alte câteva companii editoriale cu sediile în oraşe din Germania şi peste hotare.

C.H.Beck este una dintre cele mai vechi companii editoriale din Germania. Actualii deţinători si directori executivi sunt fraţii Dr. Hans Dieter Beck şi Dr. H.C. Wolfgang Beck, care reprezintă a şasea generaţie de descendenţi direcţi ai fondatorului companiei, Carl Gottlob Beck. În 1763, Carl Gottlob Beck a achiziţionat o editură care funcţiona în Nördlingen de 130 de ani. Ulterior a mai achiziţionat o tipografie şi o librărie. Iniţialele numelui fiului şi succesorului său, Carl Heinrich Beck, dăinuie în numele de astăzi al companiei C.H. Beck. Decizia de a muta sediul central al companiei la Munchen a fost luată de către Oscar Beck, reprezentantul celei de a patra generaţii de editori, dar tipografia a rămas în Nördlingen. La mijlocul secolului al XIX-lea, compania a început să se dezvolte într-o editură pentru diferite domenii ştiinţifice, dar în acelaşi timp a păstrat un program de editare pentru literatură şi artă. Timp de mai multe decenii, C.H.Beck a fost leader în topul editurilor cu profil teologic. Mai târziu, teologia a avut un rol restrâns în catalogul companiei, în comparaţie cu alte domenii cum ar fi istoria, studiul antichităţii, ştiinţă, artă, literatura dar şi drept, subiecte care au reliefat munca Editurii Beck încă de la începutul secolului al XIX-lea şi continuă să fie principalele domenii.

Activităţile curente ale casei editoriale sunt împărţite în două domenii: Drept, Taxe şi Economie, divizie sub conducerea Dr. Hans Dieter Beck şi Literatură, Non-ficţiune şi Ştiinţe, divizie sub conducerea Dr. H.C. Wolfgang Beck.

beckUn factor important în dezvoltarea programului editorial juridic al editurii C.H.Beck, l-a avut înfiinţarea celui de al doilea Reich German, în 1871. La scurt timp înainte de trecerea în noul secol, acest eveniment a dus la legiferarea unor importante coduri juridice pentru toată Germania, ca de exemplu Codul de Procedură Civilă din 1876, Codul Civil din 1896 şi Codul Comercial din 1897. În prima jumătate a secolului XX, lansarea colecţiilor de legislatie consolidată cum ar fi Sartorius (din 1903) şi Schönfelder (1931), comentariul Palandt al Codului Civil (prima ediţie publicată în 1938) şi Neue Juristische Wochenschrift (Săptămânalul Juridic, din 1947)  au stabilit un corp de lucrări standard care reliefează imaginea companiei până în ziua de astăzi. Compania a demarat timpuriu editarea publicaţiilor electronice şi producerea primei baze de date legislative pe  CD-ROM a fost în 1989.

Astăzi C.H.Beck sprijină toate formele de publicaţii din domeniul legal, cum ar fi vaste lucrări cu numeroase volume pentru specialişti, broşuri cu preţuri moderate pentru un public larg, mape cu foi detaşabile actualizate constant, manuale, reviste profesionale, DVD-uri şi aplicaţii pentru telefoane mobile şi tablete, iar de la mijlocul anului 2001 o cuprinzătoare bază de date numită beck-online. A fost dintotdeauna politica editurii de a răspunde cererii de publicaţii juridice în toate domeniile Dreptului, în timp ce un accent deosebit a fost pus pe aspectele practice ale profesiilor juridice, în special pe comentarii şi cărţi de referinţă.

C.H.Beck este partener al Deutscher Taschenbuchverlag (dtv), unde Beck’sche Gesetzes – texte (compilaţii de texte legislative) sunt publicate sub formă de cărţi broşate ieftine şi este deţinător al Schweitzer Fachinformationen, un grup de librării pentru cărţi de specialitate în mai mult de 20 de oraşe germane. În plus C.H.Beck deţine participaţii majoritare în numeroase edituri juridice şi in firme organizatoare de seminarii. În 1970 C.H.Beck şi-a extins semnificativ segmentul economic cât şi segmentul programului juridic prin preluarea editurilor Franz Vahlen. În 1999 Nomos Verlagsgesellschaft din Baden-Baden şi cinci ani mai târziu Kommunal-und Schul-Verlag din Wiesbaden au devenit deasemenea membrii ai grupului editorial C.H.Beck care creşte în mod constant.

Activităţile internaţionale au început în 1993 când casa editorială C.H.Beck Varşovia şi C.H.Beck Praga au fost fondate, acestea aflându-se acum printre editorii de publicaţii juridice din ţările lor. Câţiva ani mai târziu compania a achiziţionat capitalul majoritar al editurii elvetiene Helbing & Lichtenhahn Verlag din Basel şi al unei editurii de publicaţii juridice, care mai târziu şi-a schimbat numele în C.H.Beck Bucureşti. În 2011 a fost deschisă o filială la Bratislava. Activităţile internaţionale diverse sunt rotunjite şi de apartenenţa companiei la “Law Publishers in Europe” şi de numeroase publicaţii cu multe case editoriale juridice de pe glob.

rollup-beckEditura C.H.Beck Bucureşti în cei peste 14 ani de activitate a realizat o cifră de afaceri care o poziţionează între primele edituri din România, publicând peste 2000 de titluri cu tematică juridică şi economică, într-un tiraj total ce depăşeşte 3.000.000. de exemplare. Pentru practicieni, editura C.H.Beck Bucureşti oferă ca noutate în literatura de specialitate prima bibliotecă juridică exclusiv on-lineLegalis.ro. Biblioteca juridică este mai mult decât o alternativă modernă şi utilă pentru cărţile tipărite.

Produsele C.H.Beck Bucureşti – cărţi, reviste şi publicaţii electronice – sunt distribuite în peste 200 de librării şi puncte de vânzare din întreaga ţară. Editura C.H. Beck deţine în ţară patru librării (două în Bucureşti şi alte două librării în Baia Mare şi Timişoara) cunoscute şi apreciate de clienţii noştri.

Plecând de la experienţa partenerilor săi europeni, C.H.Beck Bucureşti a elaborat un program de dezvoltare pentru următorii ani, al cărui obiectiv este de a crea pe piaţa românească un ansamblu de produse editoriale, destinate practicienilor dreptului.

Obiectivul cu care am plecat la drum este acela de a construi în România o companie puternică, în măsură să ofere cititorilor săi o gamă completă de produse editoriale, la cele mai noi standarde europene.

Seminar „Noul Cod de Procedură Civilă. Ce aduce nou pentru companii şi pentru profesioniştii din domeniu. Aspecte practice”

Editura CH Beck în parteneriat cu Societatea de avocatură PIPEREA ŞI ASOCIAŢII şi Media Makers vă invită la seminarul “Noul Cod de Procedură Civilă. Ce aduce nou pentru companii şi pentru profesioniştii din domeniu. Aspecte practice”, în data de 15 februarie 2013, orele 11:00 – 17:00 la Bucureşti, Hotel Capital Plaza, Str. Iancu de Hunedoara nr. 54, sector 1.
Noul Cod de procedură civilă. Note. Corelaţii. ExplicaţiiÎntrucât în data de 15 februarie a.c., intră în vigoare noul Cod de procedură civilă, în această zi, societatea de avocatură PIPEREA ŞI ASOCIAŢII cu echipa sa de profesionişti în domeniu vă propune un seminar în care se prezintă principalele reglementări prevazute în noul Cod de procedură civilă şi modalităţile de transpunere a acestora în practică, clarificări şi răspunsuri, în beneficiul operatorilor economici şi profesioniştilor care activează pe piaţa românească.
Editura C.H. Beck va participa în cadrul seminarului, cu un stand de prezentare al  lucrării „Noul Cod de procedură civilă. Note. Corelaţii. Explicaţii”, având ca autori colectivul de avocaţi aflaţi sub coordonarea prof. Univ. dr. Gheorghe Piperea. Autorii lucrării sunt lectorii acestui seminar iar lucrarea îşi propune o abordare integrală a Noului Cod de procedură civilă, având rolul de a explica noile prevederi procesual-civile.
Esentiale pentru această lucrare sunt corelaţiile realizate între vechea reglementare şi cea nouă, fiind subliniate asemănările şi deosebirile dintre acestea. Lucrarea este un bun instrument de lucru pentru toţi practicienii.
Beneficiind de profesionalismul specialiştilor societăţii de avocatură PIPEREA ŞI ASOCIAŢII, avem convingerea că prezenţa dumneavoastră la seminar va face mult mai facilă activitatea de pregătire a proceselor civile, în contextul schimbărilor aduse de noile reglementări, iar schimbul de opinii în cadrul dezbaterilor libere, abordările practice, vor aduce un plus de profesionalism în derularea acestora în instanţe.
Seminarul este interactiv şi se adresează juriştilor, avocaţilor, managerilor companiilor, notarilor.

Data limită de înscriere este joi, 14 februarie 2013
Vă rugăm să trimiteţi prin fax sau e-mail formularul, completat, însoţit de copia OP, la numarul de fax 021.725.50.11 sau la adresa de e-mail office@mediamakers.ropână joi, 14 februarie, a.c.
FORMULAR DE INSCRIERE

Pozitia sectiei pentru judecatori din cadrul CSM privind evenimentele din ultima perioada

Luni, 28 ianuarie, pe site-ul CSM a fost postat un comunicat privind pozitia Sectiei pentru judecatori din cadrul CSM cu privire la activitatea Consiliului din ultima perioada.

Pozitia sectiei pentru judecatori din cadrul CSM privind evenimentele din ultima perioada

Luni, 28 ianuarie, pe site-ul CSM a fost postat un comunicat privind pozitia Sectiei pentru judecatori din cadrul CSM cu privire la activitatea Consiliului din ultima perioada.

Câştigătorii campaniei „Pregăteşte-te pentru concursurile europene cu editura C.H. Beck”

În perioada 28 august – 04 septembrie 2012, editura C.H. Beck a organizat campania „Pregateste-te pentru concursurile europene cu editura C.H. Beck„. În urma campaniei persoanele care au comandat şi achiziţionat lucrarea „Pregătirea concursurilor europene”, autori Nicolas Dross, Laure Gaillochet, Martin Pouliot, Sandra Sornin, au intrat automat în tragerea la sorţi pentru desemnarea celor cinci (5) câştigători ai câte unui „Dicţionar juridic român-englez, englez-român„.
Cele cinci titluri „Dicţionar juridic român-englez, englez-român”, autor: Botezat Onorina oferite de către editura C.H. Beck au fost câştigate şi vor fi expediate către:
Lazarescu Alexandru Narcis
Stanica Marius
Sukos Imola
Liviu Dragomir
Secosan Ovidiu
Felicitări câştigătorilor şi mulţumim tuturor pentru participare!

Gata cu practica!

În perioada 1 – 30 iulie 2012 opt studenţi din cadrul Facultăţii de Drept a Universităţii Bucureşti au trecut pragul Editurii C.H. Beck pentru a desfăşura practica de specialitate în departamentele redacţie, Legalis şi marketing.
Studenţii participanţi la practică au fost selectaţi în urma unui concurs de aplicaţii, criteriile folosite pentru selectarea acestora fiind concentrate pe activitatea desfăşurată anterior (în special implicarea în activităţile Facultăţii de Drept a Universităţii Bucureşti şi în asociaţia studenţească ELSA), dar mai ales motivaţia şi curiozitatea privind activitatea editorială.
Stagiarii: Adina Burghelea, Alexandra Lupu, Cătălin Constantinescu, Cristina Onişor, Elena Enişor, Mihnea Raţiu, Mircea Ciută, Roxana Mihai.
Implicaţi în proiectele în derulare, cât şi în unele noi, stagiarii C.H. Beck au beneficiat de îndrumarea coordonatorilor şi au avut ocazia de a se familiariza cu activităţile şi taskurile specifice fiecărui departament pentru care au optat sub motivaţia că Editura C.H. Beck este editura manualelor de pe care studiez” (susţine Elena Enişor, studentă în anul III).
Complexitatea practicii a fost amplificată şi de participarea în cadrul şedinţelor redacţionale, trimiterea comunicatelor de presă, corectură de text, analiză de proiect editorial, redactare de ştiri pe site-ul infolegal.ro, dar şi alte obiective extrem de îndrăzneţe pe care editura şi le-a propus.
Dacă vă întrebaţi care a fost reacţia „colegilor noştri studenţi”, mai jos expunem câteva testimoniale ale acestora obţinute la finalul stagiului de practică desfăşurat.
Roxana Mihai, studentă în anul III: „Am ales practica la Departamentul de Redacţie din cadrul Editurii C.H. Beck pentru a îmbina cunoştinţele de specialitate dobândite la facultate cu pasiunea mea pentru citit şi dorinţa de a descoperi mecanismul din culisele tipăririi fiecărei cărţi. Îmi doream să explorez o altă latură a domeniului juridic, o latură aflată la adăpost de rumoarea din instanţe şi de sobrietatea cabinetelor de avocatură. La Editură am fost întâmpinată cordial de o echipă energică şi deschisă. Timp de patru săptămâni am fost tratată cu profesionalism şi căldură, ca un membru al echipei, căruia i se ofereau atât cafeaua de dimineaţă, cât şi răspunsuri şi ajutor la variate întrebări sau probleme. Stagiul de practică desfăşurat în cadrul Editurii mi-a oferit şansa de a gusta câte puţin din fiecare sortiment al activităţii desfăşurate de un redactor. De asemenea, una din cele mai valoroase experienţe oferite de acest internship a constat în aceea că opiniile mele au fost ascultate. Timp de o lună, am fost un membru al echipei căruia i s-a solicitat punctul de vedere cu privire la activitatea desfăşurată, un membru al echipei a cărui părere era luată în considerare”.
Adina Burghelea, studentă în anul III: „Editura de carte juridică și economică, C.H. Beck are multe puncte în comun cu domeniul meu uzual de activitate, așa că acest stagiu de practică mi-a oferit posibilitatea de a-mi lărgi viziunea și asupra a ceea ce se întâmplă „în spatele scenei”. Am aflat o mulțime de informații despre legislație, despre cărți și reviste și, în general, despre tot ce ține de latura palpabilă a materialelor folosite de juriști”.
Alexandra Lupu, studentă în anul III:Departamentul Legalis unde sarcina principală a fost să citesc foarte mult din legislaţie, jurisprudenţă, revistele editurii puse la dispoziţie de Legalis.ro, după care să imaginez usecase-uri. Acest lucru mi-a deschis foarte mult mintea pentru că de data aceasta am fost cea care a imaginat speţe şi nu cea care doar le rezolvă! A fost un exerciţiu de imaginaţie şi cunoştinţe, dar şi o instigare la acumulare de informaţii”.
Elena Enişor, studentă în anul III: „Deşi studenţi de anul III, am avut satisfacţia ca micile taskuri pe care le îndeplineam să fie luate în considerare. Am citit foarte multe decizii ale Curţilor de Apel din ţară, sunt sigură că altminteri nu aş fi făcut acest lucru, am avut posibilitatea să selectez şi să public on-line ştiri juridice, am participat la o şedinţă de redacţie. Din experienţa pe care am avut-o cu echipa C.H. Beck, pot recomanda şi altor colegi de-ai mei, studenţi, această practică. Cred că ajungi să formezi o anumită rigurozitate în citire. Poţi să diferenţiezi o carte bună de una mai puţin bună, ajungi să selectezi informaţia şi să o foloseşti după scopul urmărit. Totodată, un mare plus este că eşti la zi cu noutăţile din domeniul juridic. Şi ajungi să cunoşti îndeaproape un instrument de care momentan eu nu mă mai pot despărţi, Legalis-ul”.
Punctul de vedere al Editurii
„Întreaga echipă a Editurii C.H. Beck este mândră de colegii noştri mai mici din această vară. Nu numai ei au avut de învăţat de la noi, ci şi noi de la ei. Este prima experienţă de acest gen pentru Editură şi ne dorim din tot sufletul să nu fie ultima. Feedbackul a fost extraordinar! De aceea invităm şi alţi studenţi ai Facultăţii de Drept să aplice pentru practica de specialitate în organizaţia noastră şi împreună să creăm o comunitate de profesionişti şi viitori profesionişti ai dreptului. Mulţumim tuturor studenţilor pentru implicarea şi rigurozitatea de care au dat dovadă, precum şi ELSA Bucureşti pentru şansa de a derula acest proiect împreună”, susţine Oana Dimitriu, redactorul-şef al Editurii.