17 mai 2019: Conferința Internațională „Provocări contemporane în dreptul administrativ din perspectiva interdisciplinară”

CONFERINTA INTERNATIONALA “PROVOCĂRI CONTEMPORANE ÎN DREPTUL ADMINISTRATIV DIN PERSPECTIVĂ INTERDISCIPLINARĂ” 17 MAI 2019 – ASE BUCURESTI – editia a II-a – www.alpaconference.ro                                                                   […]
4 vizite

17 mai 2019: Conferința Internațională „Provocări contemporane în dreptul administrativ din perspectiva interdisciplinară”

Departamentul de Drept al Academiei de Studii Economice din Bucuresti si Societatea de Stiinte Juridice si Administrative organizeaza la Bucuresti, in data de 17 mai 2019, Conferința Internațională „Provocări contemporane în dreptul administrativ din perspectiva interdisciplinară”, ediția a II-a.

Lansare de carte la Conferința Internațională „Aspecte cheie în activitatea financiar-bancară” din 18-20 aprilie 2018 București

Asociaţia Consilierilor Juridici din Sistemul Financiar Bancar împreună cu Asociaţia Europeană de Drept Bancar şi Financiar și Universitatea Creştină „Dimitrie Cantemir” organizează la Bucureşti în perioada 18-20 Aprilie 2018 – Conferința Internațională „Aspecte cheie în activitatea financiar-bancară”.

Joi, 19 aprilie, începând cu ora 17:00 va avea loc lansarea de carte – Integritatea în domeniul juridic educativ şi privat.

Lucrarea a fost publicată în luna martie 2018 și este coordonată de Aida Rodica Popa – Judecător la ICCJ. La eveniment vor participa alături de coordonator și unii dintre autorii lucrării. Editura CH Beck va fi reprezentată de drd. Andreea Stănciulescu- redactor şef.

Lucrarea face parte dintr-o serie de dezbateri dedicate Culturii integrității și constituie al doilea volum publicat până acum. Pentru diseminarea cât mai largă a aspectelor dezbătute cele două volume au fost traduse în limba engleză, franceză și germană și sunt disponibile în volume separate la Editura C.H. Beck.

Mai multe detalii despre lucrări AICI

Programul CONFERINȚEI

  • Miercuri, 18 Aprilie 2018

10:00 – 11:15 DESCHIDEREA LUCRĂRILOR

Dr. Ianfred Silberstein – Preşedintele ACJSFB, AEDBF – România

Profesor Dr. Corina Dumitrescu – Preşedintele Senatului Universităţii Creştine Dimitrie Cantemir

Prof. Univ. Dr. Tudorel Toader – Ministrul Justiţiei

Prof. Univ. Dr. Florin Georgescu – Prim-Viceguvernator Banca Naţională a României

Florin Dănescu – Preşedinte Executiv al Asociaţiei Române a Băncilor

Av. Dan Barna – Deputat, VicePreşedinte al Comisiei de politică externă, Membru al Comisiei pentru Afaceri Europene din Camera Deputaţilor

11:15 – 11:35 PAUZĂ

11:35 – 13:45 SESIUNEA I

Alina Sonia Grosu – Banca Centrală Europeană: Greu de prins. De ce implementarea interdicţiei de finanţare monetară este diferită

Hanna Lena Schweiss – Bundesbank: Un cadru legal pentru redresarea şi rezoluţia contrapărţilor centrale

Dr. Petre Lăzăroiu – Judecător la Curtea Constituţională a României: Interferenţe între activitatea jurisdicţională a Curţii Constituţionale şi procesul de legiferare al Parlamentului cu referire la legislaţia fiscală. Abordări contextuale contemporane

Dr.  Ianfred Silberstein – Preşedinte ACJSFB, AEDBF – România: Rolul Băncii Naţionale a României ca autoritate competentă în procesul de pregătire a rezoluţiei instituţiilor de credit

Carlos Bosque – Banca Spaniei: Competenţele de sancţionare ale Băncii Spaniei în contextul MUS. Privire de ansamblu şi provocări

Dr. Nela Petrişor – Avocat Partener la ,,Muşat şi Associaţii”: Riscul în contractele de credit.O abordare din perspectiva Centrului de soluţionare alternativă a litigiilor în domeniul bancar

Av. Alin C Pop – Preşedinte al Curţii de Arbitraj Comercial Ilfov, Preşedinte al Institutului Arbitrar Român: Arbitrajul: drept vs libertate

13:45 – 15:00 Pauză

15:00 – 17:45 SESIUNEA II

Prof. Univ. Dr. Eugen Nicolaescu – Viceguvernator al Băncii Naţionale a României, Decan al Facultăţii de Finanţe, Bănci şi Contabilitate – Universitatea Creştină Dimitrie Cantemir: Modificarea Statutului Băncii Naţionale a României în contextul aderării la zona euro

Dr. Kovacs Tibor & Teodora Ninof – OTP Bank: Jurisprudenţa recentă a CJUE în materia creditării în monedă străină din Ungaria şi România

Shenaaz Meer – Banca Centrală a Africii de Sud: Regulamentul 9 din 2017. Vărfurile gemene împing înainte în Africa de Sud

Richard Berkhout & Antonio Hyman Boucherou – Departamentul Juridic al Fondului Monetar Internaţional – Videoconferinţă

Prof. Univ. Dr. Dan Drosu Şaguna & Lector Univ. Dr. Alice Maria Zdanovschi – Facultatea de DreptUniversitatea Creştină Dimitrie Cantemir: Consideraţii privind contribuţiile sociale obligatorii

Eugenia Vocheci – Judecător la Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie: Acţiunea în declararea caracterului abuziv şi în constatarea nulităţii absolute a unor clauze dintr-un contract de credit încheiat de un profesionist cu un consumator

Av. Diana Deleanu: Prevalenţa economicului asupra juridicului – cu accent pe procedura insolvenţei

 

  • JOI, 19 Aprilie 2018

9:30 – 11:30 SESIUNEA III

Prof. Univ. Dr. Lucian Bercea – Decan al Facultăţii de Drept, Universitatea din  Timişoara: A perfect storm? O discuţie despre plafonarea dobânzilor la credite în România

Prof. Univ. Dr. Thiery Bonneau – Universitatea Sorbona ParisLegislaţia europeană în materia prevenirii spălării banilor

Conf. Univ. Dr. Marius Eugen Radu & Lector Vlad Mihai Dorel – Facultatea de Drept, Universitatea Creştină Dimitrie Cantemir: Sistemul European al Băncilor Centrale – pilon de funcţionare al politicii monetare

Conf. Univ. Dr. Radu Rizoiu: Facultatea de Drept, Universitatea Bucureşti: Obiectiv vs. Subiectiv în evaluarea bonităţii clientului de credit

Lector Univ. Dr. Sergiu Golub–Facultatea de Drept, Universitatea Babeş Bolyai din Cluj-Napoca: Cambia – 10 ani de digitalizare. Scurte consideraţii

Lector Univ. Dr. Radu Sorin – Universitatea Creştină Dimitrie Cantemir: Costurile şi beneficiile aderării la zona euro pentru cetăţenii români

11:30 – 11:50 Pauză

11:50 – 13:45 SESIUNEA IV

Prof. Univ. Dr. Lucian Săuleanu & Răzvan Scafeş – Facultatea de Drept, Universitatea din Craiova: Necesitatea reformării dreptului contractelor în contextul evoluţiei teoriei clauzelor abuzive

Prof. Univ. Dr. Jose Carlos Laguna – Universitatea din Madrid: Contestarea pe cale adminsitrativă şi judiciară a deciziilor de supraveghere la nivel European în materia dreptului financiar-bancar

Prof. Univ. Dr. Marieta Avram – Facultatea de Drept, Universitatea Bucureşti: Cesiunea de creanţă în materia creditelor de consum şi defunctul retract litigios

Asistent cercetător Dr. Dan-Adrian Caramidariu – Facultatea de Drept, Universitatea de Vest Timişoara: Toate drumurile duc la bancă: despre noua reglementare a costurilor de plăţi cu servicii de bază

13:45 – 15:00 PAUZĂ

15:00 – 17:00 SESIUNEA V

Dr. Elena Georgescu – Consilier al Prim-Viceguvernatorului Băncii Naţioanale a României, Vicepreşedinte AEDBF – România: Inovaţia tehnologică în domeniul serviciilor financiare – repere privind implicaţiile asupra politicilor globale în materia reglementării şi supravegherii prudenţiale

Av. Partener Stan Târnoveanu – ,,Zamfirescu, Racoţi şi Partenerii”, Secretar General al AEDBF – Romania: Analiza ultimelor decizii ale Înaltei Curţi de Casaţie şi Justiţie şi ale Curţii Constituţionale în privinţa sechestrului asigurător instituit în vederea acoperirii prejudiciului

Av. Monica Livescu – ,,Livescu şi Asociaţii”: Între Scila şi Caribda – Legea dării în plată

Av. Cristian Ionuţ Muşat – Impreviziunea în executarea contractului de credit

Ciprian Chiorean – Director Direcţia Juridică Bancpost S.A, Vicepreşedinte  ACJSFB: Funcţionarul bancar – funcţionar public în sensul legii penale

Av. Voicu ChetaEvoluţia Jurisprudenţei în materia impreviziunii în contractele de credit bancar

Dr. Andrei Rădulescu – Economist-şef Banca Transilvania S.A – Performanţa financiară a sectorului bancar din România – evoluţii recente şi perspective

17:00 – 18:00 Lansare de carte – Integritatea în domeniul juridic educativ şi privat

Editura CH Beck va fi reprezentată de drd. Andreea Stănciulescu- redactor şef

Participă coordonator Aida Rodica Popa – Judecător la ICCJ şi unii dintre autori

 

  • Vineri, 20 Aprilie 2018

09:30 – 11:30 SESIUNEA VI

Beatrice-Tanţa Strat – ICCJ & Lector Univ. Dr. Mirela Niculae – Facultatea de Finanţe, Bănci şi Contabilitate – Universitatea Creştină Dimitrie Cantemir: Jurisprudenţa instanţelor judecătoreşti cu privire la Legea nr. 77/2016 privind darea în plată, raportată la teoria impreviziunii

Beatrice Dragomir – Expert, National Bank of Romania: Mecanismul Deciziei Comune în contextul cadrului european privind redresarea şi rezoluţia instituţiilor de credit

Conf. Univ. Dr. Roxana Arabela Dumitraşcu & Conf. Univ. Dr. Vadim Dumitraşcu – Facultatea de Finanţe, Bănci şi Contabilitate – Universitatea Creştină Dimitrie Cantemir: Studiul proceselor financiare neregulate: premize teoretice şi metodologice

Dr.  Bernd Krauskopf – Bundesbank: Controlul judiciar al măsurilor neconvenţionale ale BCE în materie de politică monetară

Av. Catherine Houssa –Preşedinte al AEDBF Europa: Viitorul reglementării UE în materia inovaţiei tehnologice în domeniul serviciilor financiare

Av. Roberto Ferretti –Vicepreşedinte al AEDBF Europa: Servicii de plăţi inovative în contextul cadrului legal european

Pauline Begase – Banca Naţională a Belgiei: Perturbări de ordin digital în domeniul financiar – provocări legale şi de reglementare

Dinu Nicolae- Expert Banca Naţională a României: Economia subterană/din umbră vs. economia neobservată. Scurtă retrospectivă critică privind unele dintre cele mai recente evoluţii în materie

11:30 – 12:00 PAUZĂ

12:00 – 13:30 SESIUNEA VII

Prof. Univ. Dr. Brânduşa Ştefănescu – Vicepreşedinte AEDBF-România: Contractele de prestare de servicii de plată în lumina ultimelor modificări legislative

Conf. Univ. Dr. Liliana Aurora Constantinescu – Facultatea de Finanţe, Bănci şi Contabilitate – Universitatea Creştină Dimitrie Cantemir: Drepturile fundamentale ale membrilor cooperatori din sistemul bancar cooperatist

Eric Cadihlac – Banca Centrală a Luxemburgului: Poziţia Curţii Generale a Uniunii Europene în ceea ce priveşte competenţa exclusivă a ECB în materie de supraveghere bancară (Case T-122/15)

Adelina Stan – Consilier juridic Banca Transilvania: Protecţia Consumatorului în contextul evoluţiilor concurenţei în sistemul bancar din România

Vlad Nedelea – Şef serviciu la Direcţia Juridică CEC Bank: Obligaţiunile ipotecare-apa caldă a atragerii ieftine de capital

Bogdan Bicică – Director Banca Feroviară – Răspunderea patrimonială a băncii sub aspectul culpei în creditarea incorectă

13:30 – 14:00: CONCLUZII. ÎNCHEIEREA LUCRĂRILOR CONFERINŢEI

18-20 Aprilie 2018: Conferința Aspecte cheie în activitatea financiar-bancară, București

Asociaţia Consilierilor Juridici din Sistemul Financiar Bancar împreună cu Asociaţia Europeană de Drept Bancar şi Financiar și Universitatea Creştină „Dimitrie Cantemir” organizează la Bucureşti în perioada 18-20 Aprilie 2018 - Conferința Internațională Aspecte cheie în activitatea financiar-bancară.

International Conference „LIABILITY FOR DEMOCRACY”, October 26th-27th, 2017

You are invited to attend the International Conference „LIABILITY FOR DEMOCRACY” organized by „Petru Maior” University and University of Medicine and Pharmacy Consortium of Tirgu Mureș; within the Research Centre in the Field of Urbanism and Public Policies of „Petru Maior” University of Tirgu-Mureș, Romania, between October 26th-27th, 2017.

The post International Conference „LIABILITY FOR DEMOCRACY”, October 26th-27th, 2017 appeared first on Infolegal.ro.

Conferința internațională „Perspective ale Dreptului Afacerilor în Mileniul al Treilea”, ediția 6, 25-26 noiembrie 2016

Departamentul de Drept al Academiei de Studii Economice din Bucureşti împreună cu Societatea de Științe Juridice și Administrative anunţă a șasea ediţie a Conferinţei Internaţionale “PERSPECTIVE ALE DREPTULUI AFACERILOR ÎN MILENIUL AL TREILEA”, eveniment care va avea loc în zilele de 25-26 noiembrie 2016 în Academia de Studii Economice din Bucureşti. Conferinţa va avea trei […]
3 vizite

Conferința Noi propuneri legislative și principalele aspecte juridice în activitatea finaciar – bancară (ed. 12)

Asociația Consilierilor Juridici din Sistemul Financiar Bancar, Asociația Europeană pentru Drept Bancar și Financiar – România, Universitatea din Craiova – Facultatea de Drept, INPPA Craiova și Baroul Dolj organizează conferința internațională Noi propuneri legislative și principalele aspecte juridice în activitatea finaciar – bancară (ed. 12). Evenimentul are loc la Craiova, în perioada 25-27 mai 2016.

The post Conferința Noi propuneri legislative și principalele aspecte juridice în activitatea finaciar – bancară (ed. 12) appeared first on Infolegal.ro.

Conferinta Internationala “Europa in deriva. De la unitate in diversitate, la diversitate fara unitate”

Universitatea Petrol-Gaze din Ploiesti, Centrul de Studii si Cercetari Juridice si Socio-Administrative, Asociatia Romana de Drept si Afaceri Europene(ARDAE), Societatea de Stiinte Juridice si Administrative, Institutul de Stiinte Administrative “Paul Negulescu” Sibiu, Institutul de Stiinte Administrative al Republicii Moldova si Curtea de Apel Ploiesti organizeaza Conferinta Internationala “Europa in deriva. De la unitate in diversitate, la diversitate fara unitate”. Efecte juridice, sociale, politice, economice si culturale.

The post Conferinta Internationala “Europa in deriva. De la unitate in diversitate, la diversitate fara unitate” appeared first on Infolegal.ro.

Conferința internațională – Procesul civil şi executarea silită, teorie şi practică

Camera Executorilor Judecătoreşti Târgu Mureş, în parteneriat cu Universitatea “Petru Maior” din Târgu Mureş, Uniunea Naţională a Executorilor Judecătoreşti din Republica Moldova şi Universitatea “Alecu Russo” organizează în perioada 27-29 august, conferinţa internaţională "Procesul civil şi executarea silită, teorie şi practică".

The post Conferința internațională – Procesul civil şi executarea silită, teorie şi practică appeared first on Infolegal.ro.

Conferința internațională – Convenția Europeană a Drepturilor Omului și Dreptul General Internațional, Strasbourg, iunie 2015

Curtea Europeană a Drepturilor Omului și Societatea Europeană pentru Drept Internațional (ESIL) organizează, ]n data de 5 iunie 2015, la Strasbourg, conferința "Convenția Europeană a Drepturilor Omului și Dreptul General Internațional".

The post Conferința internațională – Convenția Europeană a Drepturilor Omului și Dreptul General Internațional, Strasbourg, iunie 2015 appeared first on Infolegal.ro.