CSM ref. modificarea prin OUG a Legii privind prelucrarea datelor cu caracter personal şi protecţia vieţii private în sectorul comunicaţiilor electronice

Plenul, având în vedere dispoziţiile art. 115 alin. (6) din Constituţia României, republicată, a apreciat în ședința de joi, 11 decembrie 2014, că modificările Legii nr. 506/2004 privind prelucrarea datelor cu caracter personal şi protecţia vieţii private în sectorul comunicaţiilor electronice, cu modificările şi completările ulterioare, nu pot fi realizate decât prin intermediul legii şi nu a unei ordonanţe de urgenţă, având în vedere că actul normativ vizează aspecte ce ţin de drepturile şi libertăţile fundamentale ale persoanei.

13137_6825_prd.jpgPlenul a hotărât că se impune în continuare reglementarea, în cuprinsul viitoarelor norme privind prelucrarea datelor cu caracter personal şi protecţia vieţii private în sectorul comunicaţiilor electronice, a unor mecanisme de verificare şi control a activităţii furnizorilor de reţele publice şi de servicii de comunicaţii electronice.

Plenul a hotărât că se impune analiza necesităţii modificării art. 152 şi a altor texte incidente din Codul de procedură penală, raportat la propunerile formulate prin proiectul de lege pentru completarea Legii nr. 506/2004 privind prelucrarea datelor cu caracter personal şi protecţia vieţii private în sectorul comunicaţiilor electronice, cu modificările şi completările ulterioare şi la cele reţinute de Curtea Constituţională în Decizia nr. 440/2014.

Plenul a hotărât menţinerea observaţiei formulată de Plen în şedinţa din data de 23 septembrie 2014, când s-a apreciat că propunerile formulate trebuie să includă şi definiţii ale categoriilor de date ce pot fi accesate de către subiecţii avuţi în vedere, într-o manieră similară cu cele ce se regăseau în Legea nr. 82/2012, trimiterea la datele de trafic şi datele de localizare fiind prea vagă şi lipsită de previzibilitate.

Plenul a hotărât menţinerea observaţiei referitoare la menţinerea obligativităţii aplicării semnăturii electronice în cazul transmiterii în format electronic a solicitării, Plenul apreciind că această propunere este de natură a îngreuna activitatea organelor judiciare de obţinere a datelor care fac obiectul propunerii, cu atât mai mult cu cât în nicio altă reglementare din Codul de procedură penală, inclusiv în cea care priveşte mandatul de supraveghere tehnică, o asemenea formalitate nu are caracter obligatoriu ci facultativ.

Plenul a hotărât comunicarea unui răspuns ministrului pentru societatea informaţională în care să fie incluse observaţiile mai sus-menţionate.
Sursa: juridice.ro

PwC: Companiile cauta consilieri juridici ca raspuns la un volum tot mai ridicat de litigii internationale

Numarul companiilor care cauta sa angajeze avocati interni (in-house) va creste in perioada urmatoare, potrivit unui recent sondaj efectuat de PwC, dupa ce o treime dintre respondenti au indicat o crestere a numarului de litigii internationale in care sunt implicate.

Companiile cauta sa angajeze mai multi consilieri juridici

Companiile cauta sa angajeze mai multi consilieri juridici pentru a face fata unui volum tot mai ridicat de litigii internationale, arata un recent sondaj PwC .

Noul Cod de procedură civilă. Fundamentele. Art. 1-248. Comentarii şi explicaţii

Editura C.H. Beck are plăcerea să anunţe apariţia lucării „Noul Cod de procedură civilă. Fundamentele. Art. 1-248. Comentarii şi explicaţii”.
Lucrarea îşi propune o reîntoarcere la cărţile vechi de drept şi la jurisprudenţă, o tratare sistematică dintr-o perspectivă aplicată, îndemnând, totodată, la un duel continuu al argumentelor.
Distinctivitatea lucrării şi bogăţia informaţiei acesteia este dată, deopotrivă de valorificarea jurisprudenţei recente (aproximativ 500 de hotărâri relevante pentru materia tratată), unele nepublicate identificată în calitatea de avocat şi judecător sau culeasă printr-o analiză proprie, prelucrată și integrată în cuprinsul lucrării și de soluţii mai puţin cunoscute în lucrările de drept existente, raportate la noile realităţi ale NCPC.
Lucrarea prezintă contribuţia exclusivă a celor două autori provenind din sfera unor profesii implicate în actul de justiţie şi prezintă dintr-o perspectivă proprie concepţia acestora asupra noilor dispoziţii procesual-civile, gândite prin raportare la întreaga reglementare.
Lucrarea nu îşi propune să ofere o reţetă perfectă, un panaceu, însă poate fi un ghid util de evadare dintr-un labirint mistic, de descifrare a unor norme criptice, încâlcite, menit să ofere o soluţie celui aflat în căutarea unei dezlegări, sau cel puţin o îndrumare. Ea urmărește să înlesnească înțelegerea și aplicarea noului Cod, oferind unele remedii pentru interpretarea unor dispoziţii întortocheate
Trimiterile la normele vechiului cod de procedură civilă sunt de natură a pune faţă în faţă dispoziţii anterioare cu dispoziţii actuale în scopul reliefării viziunii noii reglementări, a elementele de noutate dar şi a elementele care asigură continuitatea legislaţiei procesual-civile.
Trimiterile la jurisprudenţa şi la doctrina corespunzătoare vechiului Cod se justifică fie prin aceea că există o identitate de reglementare cu privire la soluţia în cauză, fie pentru că stă la baza unei analize comparative a noii şi vechii abordări care să evidenţieze modificările survenite.
Demersul juridic al autorilor este organizat în patru volume, în ideea de a răspunde perspectivei temporale al aplicării NCPC.
Prima faţetă a Comentariilor şi explicaţiilor este dedicată „Fundamentelor” care incorporează: domeniul de reglementare al NCPC, reperele fundamentale ale procesului civil, aplicarea legii în timp, acţiunea civilă, participanţii la procesul civil, competenţa, actele de procedură, termenele, amenzile judiciare şi despăgubirile, principalele acte de procedură, rânduieli privitoare la judecată şi excepţiile procesuale.
La elaborarea Fundamentelor autorii au ţinut seama de Legea de punere în aplicare a NCPC, de renumerotarea acestuia de după republicare şi de legislaţia relevantă la data de 1 februarie 2013, astfel cum se prezenta aceasta la data de 1.09.2012.
Fundamentele se adresează teoreticienilor, practicienilor – avocaţi (indiferent că vorbim de avocaţi de litigii şi de consultanţă), magistraţi, consilieri juridici, executori judecătoreşti – studenţilor, auditorilor de justiţie şi oricăror alte persoane interesate de diferite examene (de admitere în profesii juridice, de definitivat, etc.), şi, de ce nu şi justiţiabii de rând care, neavând resursele financiare necesare, nu pot accede la un profesionist al dreptului.

Wolf Theiss a fost desemnata societatea de avocatura a anului in Europa de Est

Pentru cel de al patrulea an consecutiv, renumita revista de specialitate The Lawyer a rasplatit performantele deosebite ale societatilor de avocatura din Europa continentala, precum si din Europa Centrala si de Est si de Sud-Est.

 1. Noi angajari in cadrul firmei de avocatura Wolf Theiss si Asociatii
 2. Wolf Theiss a acordat consultanta societatii Gothaer Finanzholding AG
 3. Wolf Theiss a asistat intrarea pe piata romaneasca a grupului Renesola
 4. Tuca Zbarcea si Asociatii a fost desemnata firma de avocatura a anului in Europa de Est si Balcani

Wolf Theiss a fost desemnata societatea de avocatura a anului in Europa de Est

Pentru cel de al patrulea an consecutiv, renumita revista de specialitate The Lawyer a rasplatit performantele deosebite ale societatilor de avocatura din Europa continentala, precum si din Europa Centrala si de Est si de Sud-Est.

 1. Noi angajari in cadrul firmei de avocatura Wolf Theiss si Asociatii
 2. Wolf Theiss a acordat consultanta societatii Gothaer Finanzholding AG
 3. Wolf Theiss a asistat intrarea pe piata romaneasca a grupului Renesola
 4. Tuca Zbarcea si Asociatii a fost desemnata firma de avocatura a anului in Europa de Est si Balcani

Statutul asistentilor judiciari este un domeniu ce urmeaza a fi regelementat

In cadrul unei intalniricare a avut loc la Olanesti, consilierii juridici au discutat despre problemele pe care le intampina relativ la desfasurarea profesiei lor, ajungandu-se la concluzia ca este necesara adoptarea unui statut in privinta asistentilor judiciari.

Alte articole pe aceeasi tema:

 1. Legea raspunderii disciplinare a magistratilor este un regres in reformarea sistemului
 2. Legea privind raspunderea magistratilor urmeaza a fi modificata
 3. Plenul CSM a aprobat Statutul personalului de instruire al Scolii Nationale de Grefieri
 4. Statutul de formator INM a fost publicat