Bugetul de stat va suporta o parte din contribuţia de asigurări sociale de sănătate datorată de către patru categorii de persoane fizice

Bugetul de stat va suporta o parte din contribuţia de asigurări sociale de sănătate datorată de către patru categorii de persoane fizice, printre care se numără cei care realizează activităţi de creare de programe pentru calculator sau activităţi de cercetare-dezvoltare şi inovare, însă numai dacă angajatorul acestora majorează venitul salarial brut cu cel puţin 20% faţă de nivelul din luna decembrie 2017, potrivit unui proiect de Ordonanţă de Urgenţă publicat marţi seară de Ministerul Finanţelor Publice.

The post Bugetul de stat va suporta o parte din contribuţia de asigurări sociale de sănătate datorată de către patru categorii de persoane fizice appeared first on Infolegal.ro.

Comisia pentru muncă a Camerei Deputaţilor a aprobat proiectul de lege referitor la OUG 46/2017 privind voucherele de vacanţă

Comisia pentru muncă a Camerei Deputaţilor a aprobat, luni, proiectul de lege referitor la OUG 46/2017 privind voucherele de vacanţă, stabilind că aceste vouchere pot fi acordate atât de angajatorii din sectorul public, cât şi din sectorul privat.

The post Comisia pentru muncă a Camerei Deputaţilor a aprobat proiectul de lege referitor la OUG 46/2017 privind voucherele de vacanţă appeared first on Infolegal.ro.

Angajatorii sunt obligaţi să completeze adeverinţe de vechime pentru fiecare angajat

Angajatorii sunt obligaţi să completeze adeverinţe de vechime pentru fiecare angajat, în care se trec mutaţiile intervenite (cam la fel cum se treceau în cartea de muncă) pe durata executării contractului individual de muncă, respectiv: încheierea contractului individual de muncă (CIM), modificarea CIM, suspendarea CIM, încetarea CIM.

The post Angajatorii sunt obligaţi să completeze adeverinţe de vechime pentru fiecare angajat appeared first on Infolegal.ro.

Reglementări noi în Codul muncii privind munca nedeclarată

Angajatorul are obligația de a păstra la locul de muncă o copie a contractului individual de muncă și documentele de evidenţă a timpului de muncă prestat zilnic de fiecare salariat, cu evidenţierea orei de începere şi a celei de sfârşit a programului de lucru, se prevede în Ordonanța de urgență de modificare și completare a Codului muncii, adoptată de executiv în ședința de vineri.

The post Reglementări noi în Codul muncii privind munca nedeclarată appeared first on Infolegal.ro.

Salariul de bază minim brut pe ţară garantat în plată crește la 1.450 lei lunar

Guvernul a aprobat astăzi majorarea salariului de bază minim brut pe ţară garantat în plată la 1.450 lei lunar, începând cu data de 1 februarie 2017, pentru un program complet de lucru de 166 de ore în medie pe lună, reprezentând 8,735 lei/oră.

The post Salariul de bază minim brut pe ţară garantat în plată crește la 1.450 lei lunar appeared first on Infolegal.ro.

Contractul individual de muncă al salariatului nu mai poate fi suspendat în timpul cercetării disciplinare prealabile

Judecătorii CCR au decis în luna mai că prevederea legală ce dă dreptul angajatorului de a suspenda contractul individual de muncă al salariatului, pe durata cercetării disciplinare prealabile, este în dezacord cu Legea fundamentală a ţării, aşa cum reiese din Decizia nr. 261/2016, ce a apărut în Monitorul Oficial, Partea I, nr. 511 din 7 iulie, şi se aplică de la data publicării.

The post Contractul individual de muncă al salariatului nu mai poate fi suspendat în timpul cercetării disciplinare prealabile appeared first on Infolegal.ro.

Clauze opţionale ale contractului individual de muncă

În conţinutul contractului individual de muncă pot fi prevăzute, pe lângă clauzele obligatorii ce constituie partea legală a acestuia, şi anumite clauze specifice, unele dintre acestea fiind reglementate chiar de Codul muncii, altele de legi speciale, cele mai multe fiind rezultatul necesităţii protejării contractuale a drepturilor anga­ja­torului, pe de o parte, şi ale salariatului, pe de altă parte.

Excepţie de neconstituţionalitate admisă privind suspendarea contractului individual de muncă

Dispoziţiile art. 52 alin. (1) lit. b) teza întâi din Legea nr. 53/2003 – Codul muncii sunt neconstituţionale: “Contractul individual de muncă poate fi suspendat din iniţiativa angajatorului în cazul în care angajatorul a formulat plângere penală împotriva salariatului sau acesta a fost trimis în judecată pentru fapte penale incompatibile cu funcţia deţinută, până la rămânerea definitivă a hotărârii judecătoreşti”.

Prevederile art. 86 alin. (6) teza I din Legea nr. 85/2006 sunt neconstituționale

Art. 86 alin. (6) din Legea nr. 85/2006 privind procedura insolvenţei: „Prin derogare de la prevederile Legii nr. 53/2003 – Codul muncii, cu modificările şi completările ulterioare, după data deschiderii procedurii, desfacerea contractelor individuale de muncă ale personalului debitoarei se va face de urgenţă de către administratorul judiciar/lichidator, fără a fi necesară parcurgerea procedurii de concediere colectivă. Administratorul judiciar/lichidatorul va acorda personalului concediat doar preavizul de 15 zile lucrătoare.”