Acordarea împrumuturilor unităţilor/subdiviziunilor administrativ-teritoriale conform O.U.G. nr. 2/2015

În Monitorul Oficial nr. 250 din 14 aprilie 2015 a fost publicată H.G. nr. 234/2015 pentru aprobarea Normelor metodologice privind mecanismul de acordare şi derulare a împrumuturilor acordate unităţilor/subdiviziunilor administrativ-teritoriale în condiţiile art. XII din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 2/2015, precum şi modul de reflectare a sumelor respective în bugetele instituţiilor publice. În […]

The post Acordarea împrumuturilor unităţilor/subdiviziunilor administrativ-teritoriale conform O.U.G. nr. 2/2015 appeared first on Infolegal.ro.