Parteneriatul public-privat: un nou început?

Jurist Livia Stan
Director, Departamentul de consultanță fiscală și juridică PwC

Ruxandra Chiriță
Director, Departamentul de consultanţă în tranzacţii PwC

Editorial publicat în Curierul Judiciar nr. 9/2018.

Contractul de achizitie publica

Contractul de achizitie publica desemneaza, potrivit art. 3 lit. f), contractul care include si categoria contractului sectorial, astfel cum este definit la art. 229 alin. (2), cu titlu oneros, incheiat in scris intre una sau mai multe autoritati contractante, pe de o parte, si unul sau mai multi operatori economici, pe de alta parte, avand ca obiect executia de lucrari, furnizarea de produse sau prestarea de servicii, in sensul prezentei ordonante de urgenta.

  1. Contractul de finantare europeana
  2. Contractul de asociere in participatiune si contractul de inchiriere
  3. Ce fel de clauze poate sa contina contractul individual de munca
  4. Contractul de asociere in participatiune si contractul de inchiriere