Care sunt persoanele ce sunt obligate la plata anticipata a impozitului pe venit

Intreprinderile individuale, intreprinderile familiale, persoanele fizice autorizate, care realizeaza venituri din activitati independente, precum si din profesii libere si cei care realizeaza venituri din cedarea folosintei bunurilor, indiferent daca sunt impusi in sistem real sau la norma de venit, au obligatia sa efectueze plati anticipate in contul impozitului pe venit aferent trimestrului IV 2012.

  1. Sistemul retinerii la sursa a impozitului pe venit si a contributiilor sociale
  2. Persoanele juridice straine care au reprezentate in Romania sunt obligate sa plateasca impozit
  3. Persoanele care desfasoara activitati independente trebuie sa faca plati anticipate in contul impozitului pe venit
  4. Impozitul pe venit pentru persoanele care realizeaza venituri din inchirierea in scop turistic