Curierul Judiciar nr. 3/2015

Numărul 3 al Curierului Judiciar conţine articole care tratează, printre altele: noile Coduri fiscale, practică neunitară privind modificarea salariului de bază minim brut pe ţară, fiducia, garanţiile ascendente, intabularea dreptului de proprietate, ridicarea vehiculelor staţioate neregulamentar, tragerea la răspunderea penală, sporul salarial pentru titlul ştiinţific de doctor.

Curierul Judiciar nr. 3/2015

Numărul 3 al Curierului Judiciar conţine articole care tratează, printre altele: noile Coduri fiscale, practică neunitară privind modificarea salariului de bază minim brut pe ţară, fiducia, garanţiile ascendente, intabularea dreptului de proprietate, ridicarea vehiculelor staţioate neregulamentar, tragerea la răspunderea penală, sporul salarial pentru titlul ştiinţific de doctor.

Cuprinsul Curierului fiscal nr. 7/2011

Editorial

Info Curier
Legislatia fiscal-contabila publicata in Monitorul Oficial al Romaniei in perioada15 iunie  –   18 iulie  2011
Agenda obligatiilor fiscale pe luna august
Ernst & Young
Informatii utile

Dialoguri
Despre fiscalitate, controlul banului public si invatamant cu Dan Drosu Saguna

Young IFA Network
Cine achita obligatii fiscale mai reduse: microintreprinderea sau persoana fizica autorizata?
Emilian Constantin Miricescu – Lector universitar la Departamentul de Finante – ASE Bucuresti, coordonator al YIN Romania

Impozite directe
Deductibilitatea contributiilor sociale platite conform legislatiei europene in cazul detasarii internationale
Adrian Serban – Consultant, Tax Advisory Services Mazars
Deductibilitatea unor tipuri de cheltuieli specifice in cazul veniturilor obtinute din activitati independente
Ciprian Paun – lector universitar doctor la Universitatea Babes-Bolyai, Facultatea de Stiinte Economice si Gestiunea Afacerilor, avocat in Baroul Cluj
Trendul politicii fiscale in privinta impozitului pe profit
Cosmin Serbanescu – Conferentiar universitar doctor, ASE Bucuresti, Catedra de Finante
O incursiune prin fiscalitate
Lucian Tatu – Conferentiar universitar doctor, Departamentul de Finante, ASE Bucuresti

Impozite indirecte
Sediul fix in perspectiva TVA
Carmen Mazilu – Tax adviser, Radu Rafiroiu Tax Office

Procedura fiscala
Admisibilitatea contestatiei la titlu in procedura fiscala
Bogdan Iacob – Avocat, membru al Baroului Bucuresti, preparator universitar doctorand la Facultatea de Drept a Universitatii din Bucuresti
Cui ii foloseste O.U.G. nr. 29/2011 privind reglementarea acordarii esalonarilor la plata?
Sorin Biban – Consultant fiscal, Biris Goran Consulting SRL
Solutionarea contestatiilor formulate impotriva actelor administrative fiscale – in lumina Codului de procedura fiscala si a Ordinului nr. 2137/2011
Horatiu Sasu – Jurist si economist, consultant in afaceri
Solutia fiscala individuala anticipata (II) Procedura de emitere si aspecte internationale
Nicoleta Solomon – editor coordonator, Curierul fiscal

Jurisprudenta fiscala
Jurisprudenta fiscala nationala
Dr. Emanuel Albu – Judecator la Sectia de contencios administrativ si fiscal a Inaltei Curti de Casatie si Justitie
Jurisprudenta fiscala a Curtii de Justitie Europene
Cosmin Flavius Costas – Avocat, Baroul Arad, asist.univ.drd., Univ. „Babes-Bolyai” din Cluj-Napoca, Fac. de Drept

Ghid fiscal

56 pag, 23,90 lei.
Cumpara revista de pe www.beckshop.ro si beneficiezi de 25% reducere!
Pentru a cumpara revista click aici

 

Articole din aceeasi categorie:

 1. Cuprinsul Curierului fiscal nr. 5/2011
 2. Cuprinsul Curierului fiscal nr. 4/2011
 3. Cuprinsul Curierului fiscal nr. 6/2011

Despre inopozabilitatea unor acte normative si consecintele fiscale ale acestei sanctiuni

Autor:     

Asist. univ. drd. Cosmin Flavius Costas, Facultatea de Drept, UBB Cluj-Napoca, Avocat, Baroul Arad

      1. Potrivit art. 11 alin. (1) din Legea nr. 24/2000 privind normele de tehnica legislativa:

    In vederea intrarii lor in vigoare, legile si celelalte acte normative adoptate de Parlament, hotararile si ordonantele Guvernului, deciziile primului-ministru, actele normative ale autoritatilor administrative autonome, precum si ordinele, instructiunile si alte acte normative emise de conducatorii organelor administratiei publice centrale de specialitate se publica in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I“.

    2. Raportat la obligatia de divulgare a actelor administrative cu caracter normativ, prin publicarea acestora in Monitorul Oficial, in doctrina recenta de drept administrativ s-a indicat cu deplin temei faptul ca actele administrative nepublicate exista, dar ele nu sunt obligatorii pentru particulari sau opozabile acestora [Ovidiu Podaru, Drept administrativ, vol. I – Actul administrativ (I). Repere pentru o teorie altfel, Ed. Hamangiu – Sfera juridica, Bucuresti, 2010, p. 261-262].

     3. In acest context, trebuie avute in vedere unele exemple de acte administrative cu caracter normativ pe care organele fiscale din Romania le aplica, fara a putea face dovada publicarii lor in Monitorul Oficial, conform exigentelor art. 11 alin. (1) din Legea nr. 24/2000.

    Astfel, de pilda, in cadrul unor litigii avand ca obiect determinarea obligatiilor in materie de TVA ale persoanelor fizice care au desfasurat tranzactii imobiliare in perioada 2005 – 2009, a fost ridicata problema necompetentei Directiilor Generale ale Finantelor Publice judetene de a efectua inspectii fiscale in acest domeniu. Necompetenta a fost evocata raportat la dispozitiile art. 31 si 99 C. pr. fisc., care atribuie aceasta competenta administratiilor finantelor publice de la domiciliul fiscal al contribuabililor.

    In aparare, Directia Generala a Finantelor Publice Cluj a prezentat instantei o copie a Ordinului presedintelui Agentiei Nationale de Administrare Fiscala nr. 1172/2009, care aparent atribuie competenta efectuarii inspectiilor fiscale Directiilor Generale ale Finantelor Publice judetene.

    La solicitarea instantei de a se preciza Monitorul Oficial in care a fost publicat Ordinul presedintelului ANAF nr. 1172/2009, D.G.F.P. Cluj a precizat ca actul nu a fost publicat in Monitorul Oficial, fiind un ordin intern al ANAF care este destinat doar personalui ANAF, dar care cu toate ca este nepublicat in Monitorul Oficial, este opozabil contribuabililor, iar prin intermediul ordinului este delegata competenta de efectuare a inspectiilor fiscale privind persoanele fizice catre directiile judetene ale ANAF.

     4. In ceea ce ne priveste, nu putem impartasi o asemenea concluzie. Raportat la dispozitiile art. 11 alin. (1) din Legea nr. 24/2000, pentru ordinul presedintelui A.N.A.F. nr. 1172/2009 exista obligatia de publicare in Monitorul Oficial. Atata timp cat aceasta obligatie nu a fost in mod legal indeplinita, este evident faptul ca nu s-a asigurat publicitatea (divulgarea) actului administrativ cu caracter normativ in cauza. Prin urmare, ordinul presedintelui A.N.A.F. nr. 1172/2009 nu este opozabil particularilor. 

    5. In materie fiscala, nepublicarea actului care confera competenta materiala pentru efectuarea inspectiei fiscale in favoarea Directiilor Generale ale Finantelor Publice are consecinte devastatoare. Astfel, in lipsa Ordinului nr. 1172/2009 din ordinea juridica, urmeaza a se aplica normele generale de competenta in materie fiscala, aceasta revenind Administratiilor Finantelor Publice si putand fi eventual delegala, in conditiile Ordinului presedintelui A.N.A.F. nr. 2311/2007. Aceasta constatare este insa valabila doar pentru inspectiile fiscale viitoare.

    In schimb, pentru inspectiile fiscale efectuate pana in prezent de catre Directiile Generale ale Finantelor Publice judetene, consecinta nepublicarii Ordinului presedintelui A.N.A.F. nr. 1172/2009 si deci a inopozabilitatii acestuia antreneaza nulitatea raportului de inspectie fiscala si a deciziei de impunere intocmite cu ocazia inspectiei fiscale. Aceasta concluzie se impune tocmai datorita caracterului de ordine publica a competentei (Ovidiu Podaru, op. cit., p. 103 – 104). Nulitatea raportului de inspectie fiscala si a deciziei de impunere pot fi invocate fie pe cale directa, in contextul unei actiuni in contencios fiscal, fie pe calea exceptiei de nelegalitate (art. 4 din Legea nr. 554/2004).

     6. Aceasta chestiune ar trebui sa retina si atentia Inaltei Curti de Casatie si Justitie – Sectia Contencios Administrativ si Fiscal, care este datoare sa atribuie consecintele juridice corecte in situatii similare. Concluzia noastra este formulata prin raportare la o solutie a Inaltei Curti, care releva un rationament similar fiscului. Astfel, in cadrul unei inspectii fiscale efectuate in anul 2006, Directia Generala a Finantelor Publice Arad a aplicat Metodologia de inspectie fiscala a TVA nr. 303271/27.12.2005 si a decis, pe baza acestei metodologii, ca TVA aferenta unor cheltuieli efectuate de contribuabil nu indeplinea conditiile pentru exercitarea dreptului de deducere. In contextul unei cereri de revizuire, societatea revizuienta a invocat faptul ca Metodologia in cauza, nepublicata vreodata in Monitorul Oficial, nu putea fi opozabila particularului.

    Decizia Inaltei Curti asupra acestor chestiuni a fost una care descalifica, din punct de vedere profesional, pe judecatorii care au solutionat aceasta cauza. Astfel, Inalta Curte a afirmat ritos in cuprinsul deciziei civile nr. 3525 din 2 iulie 2010 ca ” … metodologia a carei nepublicare o invoca revizuienta nu a produs efecte externe in raportul juridic dintre autoritatea fiscala si contribuabil“. Pe cale de consecinta, Inalta Curte a apreciat ca nu se impune sa discute despre sanctiunea nepublicarii metodologiei in Monitorul Oficial, inexistenta actului.

    Pentru motivele aratate mai sus, nu putem califica rationamentul Inaltei Curti decat ca fiind unul fundamental gresit. Din moment ce metodologia a fost aplicata, ea constituind temeiul juridic al raportului de inspectie fiscala, este evident faptul ca ea a produs efecte fata de contribuabil, fiindu-i opusa de fisc acestuia. Dimpotriva, contribuabilul a evocat in mod corect inopozabilitatea unui act nepublicat in Monitorul Oficial si, in lumina principiului european al securitatii juridice, era indreptatit sa obtina o solutie favorabila in sensul inlaturarii din cauza a metodologiei contestate.

Articole din aceeasi categorie:

 1. Rectificari ale unor acte normative
 2. Modificarea si completarea unor acte normative privind inregistrarea fiscala a contribuabililor
 3. Acte normative noi – 20 decembrie

Taxa de poluare, hotararea CJUE in cauza Nisipeanu: Un fleac, i-a ciuruit

Autor:

Cosmin Flavius Costas, avocat, Baroul Arad

Pe 7 iulie 2011, la trei luni de la hotararea pronuntata in cauza Tatu, Curtea de Justitie a Uniunii Europene a distrus si ultimele sperante ale celor care sperau ca variantele taxei de poluare ulterioare datei de 15.12.2008 sa nu fie declarate incompatibile cu dreptul european. Prin hotararea pronuntata in cauza Iulian Nisipeanu vs. D.G.F.P. Gorj, A.F.P. Targu Carbunesti si Administratia Fondului pentru Mediu, raspunzand unor intrebari preliminare transmise de Tribunalul Gorj, Curtea a decis astfel:

Articolul 110 TFUE trebuie interpretat in sensul ca se opune ca un stat membru sa instituie o taxa pe poluare aplicata autovehiculelor cu ocazia primei lor inmatriculari in acest stat membru daca regimul acestei masuri fiscale este astfel stabilit incat descurajeaza punerea in circulație in statul membru menționat a unor vehicule de ocazie cumparate din alte state membre, fara insa a descuraja cumpararea unor vehicule de ocazie avand aceeași vechime și aceeași uzura de pe piața naționala.

Spre deosebire de hotararea Tatu, in cauza Nisipeanu s-au pus in discutie variantele taxei de poluare aplicabile in perioada 15 decembrie 2008 – 31 decembrie 2010. Dintre argumente judecatorilor de la Luxemburg, merita mentionate doua elemente extrem de importante:

a. Curtea a retinut ca, subsecvent pronuntarii hotararii in afacerea Tatu, Guvernul roman nu a sustinut ca ar exista o diferenta relevanta intre varianta initiala a taxei de poluare reglementate de O.U.G. nr. 50/2008 si variantele ulterioare (par. 27). Aceasta concluzie contrazice pozitia constant exprimata de Guvern, de ministrul mediului, de seful Fiscului si de toate administratiile fiscale din Romania, care la nivel national pretindeau si pretind in continuare faptul ca variantele ulterioare datei de 15 decembrie 2008 sunt conforme cu dreptul european. Unele dintre aceste declaratii i-au convins chiar si pe unii judecatori, care prin metoda stiintifica copy – paste au retinut in motivare argumentele fiscului sau ale Administratiei Fondului pentru Mediu.

b. Pe de alta parte, in par. 28 al hotararii Curtea a reiterat faptul ca taxa de poluare nu este compatibila cu principiul “poluatorul plateste” si a sugerat din nou Guvernului roman ca taxa perceputa cu ocazia primei inmatriculari trebuie eliminata, ea putand fi eventual inlocuita cu o taxa anuala de poluare, aplicabila tuturor autoturismelor care circula pe teritoriul national. Se pare ca aceasta este in prezent si varianta spre care se orienteaza Guvernul.

Extrem de important este faptul ca s-a respins cererea Statului Roman de limitare a efectelor in timp a hotararii Curtii, ceea ce inseamna ca hotararea Nisipeanu (ca de altfel si hotararea Tatu) se aplica retroactiv si lipsesc de temei juridic prelevarea taxei de poluare in perioada 1 iulie 2008 – 31 decembrie 2010. Curtea a remarcat, spre deosebire de oficialii romani, ca nu s-a probat faptul ca restituirea taxelor de poluare – inevitabila raportat la solutia incompatibilitatii O.U.G. nr. 50/2008 cu taxa de poluare – ar avea efecte negative asupra economiei nationale.

Hotararea din 7 iulie 2011 in afacerea Nisipeanu confirma ceea ce stiam deja: toate variantele taxei de poluare sunt incompatibile cu art. 110 TFUE. A mai ramas in discutie doar taxa aplicabila dupa data de 1 ianuarie 2011, insa in opinia noastra aceasta taxa nu poate fi considerata compatibila cu dreptul european din moment ce ea se bazeaza pe acelasi mecanism de aplicare ca si variantele anterioare. Nu exista astfel, cum ar zice Curtea, o diferenta relevanta fata de variantele anterioare.

La nivel de principiu, rezolvarea afacerii Nisipeanu nu va schimba nimic in practica instantelor de contencios fiscal, in conditiile in care toate Curtile de Apel au deja o jurisprudenta constanta in sensul ca variantele ulterioare datei de 15 decembrie 2008 sunt incompatibile cu art. 110 TFUE. Prin urmare, asa cum s-a intamplat si pana acum, aceste instante vor continua sa admita cererile de restituire integrala a taxelor de poluare achitate pentru autoturisme second-hand in perioada 15 decembrie 2008 – 31 decembrie 2010. Hotararea Curtii de Justitie a Uniunii Europene va constitui doar un argument suplimentar pentru aceste instante si o confirmare a rationamentului lor anterior.

Guvernul roman ar trebui sa reflecteze insa foarte serios la cele doua hotarari si sa inteleaga doua lucruri:

– Pe de-o parte, trebuie sa se renunte la “taxa de poluare” prevazuta de O.U.G. nr. 50/2008.

– Pe de alta parte, taxele de poluare achitate dupa data de 1 iulie 2008 trebuie restituite integral (ca de altfel si taxele de prima inmatriculare achitate in perioada 1 ianuarie 2007 – 30 iunie 2008). Prin urmare, variantele stupide de tipul restituim 20 – 30% trebuie abandonate. Ca urmare a pronuntarii hotararilor in cauzele Tatu si Nisipeanu, nu mai exista niciun temei legal pentru prelevarea taxelor de poluare, motiv pentru care Statul Roman nu poate retine nicio taxa prelevata in temeiul O.U.G. nr. 50/2008 si nicio fractiune dintre-o asemenea taxa.

Vezi hotararea Nisipeanu

Vezi hotararea Tatu

Sursa: www.cosmincostas.ro

Articole din aceeasi categorie:

 1. CJUE: Taxa pe poluare prevazuta de legislatia romana este contrara dreptului Uniunii
 2. Taxa de poluare pentru autovehicule
 3. Taxa de poluare este ilegala! Anularea ei se obtine nominal numai in instanta

Cuprinsul Curierului fiscal nr. 6/2011

Editorial

Info Curier
Legislatia fiscal-contabila publicata in Monitorul Oficial al Romaniei in perioada 16 mai 2011 –   14 iunie  2011
Agenda obligatiilor fiscale pe luna iulie
Ernst & Young
Informatii utile

Dialoguri
Despre o controversa permanenta: taxa de poluare pentru autovehicule
Interviu cu Cosmin Flavius Costas – – Avocat, Baroul Arad, asist.univ.drd., Univ. „Babes-Bolyai” din Cluj-Napoca, Fac. de Drept

Young IFA Network
Extinderea ariei de aplicare a taxarii inverse
Lucian Tatu – conf.univ.dr., dep. de finante, ASE Bucuresti

Impozite directe
Impozitarea veniturilor din premii si jocuri de noroc
Bogdan Iacob – avocat, Baroul Bucuresti

Impozite indirecte
O.M.F.P. nr. 1984/2011 sau cum sa alergam in jurul cozii
Gabriel Biris – Avocat, Biris Goran SCPA
Cateva considerente cu privire la Regulamentul de punere in aplicare (UE) nr. 282/2011 al Consiliului din 15 martie 2011 de stabilire a masurilor de punere in aplicare a Directivei 2006/112/CE privind sistemul comun al taxei pe valoare adaugata
Mihaela Hampu – Senior Consultant, Tax Advisory Services, Mazars
Ionut Voica – Consultant, Tax Advisory Services, Mazars

Contabilitate
Aplicarea sistemului simplificat de contabilitate
Maria Badoi – expert contabil

Dreptul afacerilor
Ce s-a mai intamplat in fiscalitate
Horatiu Sasu – jurist si economist, consultant in afaceri
Ajutorul de deces in contextul legii pensiilor si a contractului colectiv de munca aplicabil
Oana Tudorache – Senior Consultant, Departamentul Servicii de contabilitate si consultanta fiscala, PricewaterhouseCoopers Romania
Rodica Dobre – Senior Consultant, Departamentul Servicii de contabilitate si consultanta fiscala, PricewaterhouseCoopers Romania

Procedura fiscala
Curtea Europeana a Drepturilor Omului: un ajutor important in materie fiscala
Robert Attard – Director, Tax, Ernst & Young
Miruna Enache – Consultant fiscal, Director in Cadrul Departamentului Taxe, Ernst & Young

Consideratii privind abuzul de drept fiscal prin simulatie
Ioana Costea – asist.univ.dr., Univ. Al.I Cuza, Fac. De Drept
Solutia fiscala individuala anticipata. (I) Avantaje si dezavantaje
Nicoleta Solomon – editor coord., Curierul fiscal

Jurisprudenta fiscala
Jurisprudenta fiscala nationala
Dr. Emanuel Albu – Judecator la Sectia de contencios administrativ si fiscal a Inaltei Curti de Casatie si Justitie
Jurisprudenta fiscala a Curtii de Justitie Europene
Cosmin Flavius Costas – Avocat, Baroul Arad, asist.univ.drd., Univ. „Babes-Bolyai” din Cluj-Napoca, Fac. de Drept

Ghid fiscal

56 pag, 23,90 lei.
Cumpara revista de pe
www.beckshop.ro si beneficiezi de 15% reducere!
Pentru a cumpara revista click aici

Articole din aceeasi categorie:

 1. Cuprinsul Curierului fiscal nr. 4/2011
 2. Cuprinsul Curierului fiscal nr. 10/2010
 3. Cuprinsul Curierului fiscal nr. 5/2011

Cuprinsul Curierului fiscal nr. 5/2011

Editorial

Info Curier
Legislatia fiscal-contabila publicata in Monitorul Oficial al Romaniei in perioada 16 aprilie 2010 –  13 mai  2011
Agenda obligatiilor fiscale pe luna iunie
Ernst & Young
Informatii utile

Dialoguri
Cartea verde TVA (II)
Interviu cu Ciprian Paun – lect.univ.dr., Univ. Babes-Bolyai, Fac. De Stiinte Economice si Gestiunea Afcerilor, avocat in Baroul Cluj
Interviu cu Radu Buziernescu – conf.univ.dr., manager al SC Professional Consulting SRL Craiova
Interviu cu Madalin Niculeasa – avocat, doctor, SCP NNDKP
Interviu cu Ionut Ursache si Oana Niculescu – Dep. de consultanta in domeniul impozitelor indirecte, PricewaterhouseCoopers

Young IFA Network
Structura actualului vector fiscal o necesitate sau un moft?
Attila György – lect.univ.dr., ASE Bucuresti, Catedra de Finante

Impozite directe
Impozitarea activitatilor realizate de zilieri
Lucian Tatu – conf.univ.dr., Dep. de finante, ASE Bucuresti
Problematica impozitului pe profit in context international
Cosmin Serbanescu – conf.univ.dr., ASE Bucuresti, Catedra de Finante
Tratamentul contabil si juridic privind cheltuielile pentru acordarea de burse private
Maria Badoi – expert contabil

Impozite indirecte
Decizia Comisiei Fiscale Centrale nr. 2/2011 – conform vointei partilor, dupa cum urmeaza…
Luisiana Dobrinescu – avocat, Biris Goran SCPA
Contracte de constructii: prestare de servicii sau livrare de  bunuri?
Radu Rafiroiu – Tax adviser, Radu Rafiroiu Tax Office
Vanzatorul unui teren dobandit ca teren agricol si transformat ulterior in teren construibil este o persoana impozabila in scop de TVA in sensul dreptului fiscal european?
Ciprian Paun – lect.univ.dr., Univ. Babes-Bolyai, Fac. De Stiinte Economice si Gestiunea Afcerilor, avocat in Baroul Cluj

Dreptul afacerilor
Noua forma a contractului individual de munca
Mihnea Claudiu Drumea – lect.univ.dr., Univ. Ovidius Constanta, Fac. De Drept si Stiinte Administrative

Procedura fiscala
Cesiunea creantelor fiscale ale contribuabililor
Adriana Ion – consilier superior Agentia Nationala de Administrare Fiscala
Verificarea averilor persoanelor fizice – proceduri impotriva contribuabilului
Horatiu Sasu – jurist si economist, consultant in afaceri

Jurisprudenta fiscala
Jurisprudenta fiscala nationala
Dr. Emanuel Albu – Judecator la Sectia de contencios administrativ si fiscal a Inaltei Curti de Casatie si Justitie
Jurisprudenta fiscala a Curtii de Justitie Europene
Cosmin Flavius Costas – Avocat, membru al Baroului Arad, asistent universitar doctorand la Universitatea „Babes-Bolyai” din Cluj-Napoca, Facultatea de Drept

Ghid fiscal

56 pag, 23,90 lei.

Cumpara cartea de pe www.beckshop.ro si beneficiezi de 15% reducere!

Pentru a cumpara revista click aici

Articole din aceeasi categorie:

 1. Cuprinsul Curierului fiscal nr. 4/2011
 2. Cuprinsul Curierului fiscal nr. 1/2011
 3. Cuprinsul Curierului fiscal nr. 12/2010

Cuprinsul Curierului fiscal nr. 4/2011

Info Curier
Legislatia fiscal-contabila publicata in Monitorul Oficial al Romaniei in perioada 16 martie 2010 –  15 aprilie  2011
Agenda obligatiilor fiscale pe luna mai 
Ernst & Young
Informatii utile

Dialoguri
Cartea verde TVA (I)
Interviu cu Alexandru Tabacu – Tax Partner, Voicu & Filipescu Tax Advisers
Interviu cu Ciprian Paun – lector universitar doctor la Universitatea Babes-Bolyai, Facultatea de Stiinte Economice si Gestiunea Afacerilor, avocat in Baroul Cluj
Interviu cu Radu Buziernescu – Conferentiar universitar doctor, manager al S.C. Professional Consulting S.R.L., Craiova, membra a Camerei Consultantilor Fiscali din România
Interviu cu Madalin Niculeasa – Avocat, doctor, partener la SCP Nestor Nestor Diculescu Kingston Petersen

Young IFA Network
Capital allowances – o facilitate fiscala
Cosmin Serbanescu – conf.univ.dr., ASE Bucuresti, Catedra de Finante, membru al International Fiscal Association Romania

Impozite directe
Unele aspecte cu privire la directionarea unei sume reprezentand pana la 2% din impozitul anual
Mihai Bragaru – consilier juridic, Ministerul Finantelor Publice

Contabilitate
41 de modificari aplicate de Guvernul Romaniei la Legea Contabilitatii nr. 82/1991 incepand cu anul 2011
Maria Badoi – expert contabil

Dreptul afacerilor
Conditii de livrare – INCOTERMS 2010
Florin Manole – Manager, Departamentul de Taxe Indirect, PricewaterhouseCoopers
Rolul evaluatorilor de daune in arbitrajul international
Thierry Ballot, Director, Analiza Disputelor, PwC Romania
Ana Sebov, Manager, Departamentul Analiza Disputelor si Investigatii, PwC Romania

Procedura fiscala
Verificarea persoanelor fizice supuse impozitului pe venit. Procedura de aplicare a metodelor indirecte pentru stabilirea bazei impozabile ajustate
Dr. Ioana Maria Costea  – prep.univ.dr., Univ. Al. I. Cuza Iasi, Facultatea de Drept
Regulile privind verificarea persoanelor fizice: aproximative si discutabile. Concluzia: liber la abuzuri!.
Horatiu Sasu – Jurist si economist, consultant in afaceri

Jurisprudenta fiscala
Jurisprudenta fiscala nationala
Dr. Emanuel Albu – Judecator la Sectia de contencios administrativ si fiscal a Inaltei Curti de Casatie si Justitie
Jurisprudenta fiscala a Curtii de Justitie Europene
Cosmin Flavius Costas – Avocat, membru al Baroului Arad, asistent universitar doctorand la Univ. „Babes-Bolyai” din Cluj-Napoca, Facultatea de Drept

Ghid fiscal

56 pag, 23,90 lei.

Cumpara cartea de pe www.beckshop.ro si beneficiezi de 15% reducere!

Pentru a cumpara revista click aici

Articole din aceeasi categorie:

 1. Cuprinsul Curierului fiscal nr. 2/2011
 2. Cuprinsul Curierului fiscal nr. 1/2011
 3. Cuprinsul Curierului fiscal nr. 9/2010

Cuprinsul Curierului fiscal nr. 3/2011

Editorial

Info Curier
Legislatia fiscal-contabila publicata in Monitorul Oficial al Romaniei in perioada 17 februarie 2010 –  15 martie  2011
Agenda obligatiilor fiscale pe luna aprilie
Ernst & Young
Informatii utile

Dialoguri
O problema controversata – obiectul actiunii in contencios administrativ
Interviu cu Madalin Niculeasa

Young IFA Network
Care este costul neachitarii în termen a obligatiilor fiscale ca sursa alternativa de finantare?
Nicoleta Vintila – lect.univ.dr., ASE Bucuresti, Catedra de Finante, membru al IFA Romania
 
Impozite directe
Fiscalitatea avantajelor de natura salariala
Radu Rafiroiu – Tax adviser, Radu Rafiroiu Tax Office
Particularitati privind acordarea creditului fiscal extern pentru veniturile din salarii obtinute de persoanele fizice
Dr. Mihai Antonescu – Director executiv adjunct, DGFP Dolj
Reorganizari – probleme fiscale
Andrada Ples – consultant fiscal, Biris Goran Consulting SRL

Impozite indirecte
Modificarile intervenite în formele de manifestare ale fraudei de tip „carusel”
Dr. Dragos Patroi – specialist al Directiei Nationale Anticoruptie, membru al Camerei Consultantilor Fiscali
Regimul accizelor în cazul pierderilor de produse accizabile intervenite pe durata deplasarii în regim suspensiv
Narcis Gavan – Manager, Departamentul de consultanta în domeniul impozitelor indirecte

Contabilitate
Tratamentul contabil si fiscal aplicabil bunurilor supuse executarii silite care sunt livrate prin organele de executare silita
Maria Badoi – expert contabil

Dreptul afacerilor
Plata pensiilor administrate privat
Andra Stanescu – Senior Consultant, Servicii de resurse umane, PricewaterhouseCoopers Romania
Contractul de asociere în participatiune versus contractul de închiriere
Cristian Marinescu – inspector în cadrul Directiei Generale Coordonare Inspectie Fiscala din cadrul ANAF
Impunerea unei discipline fiscale interne de statele membre UE – imperativ al adoptarii monedei euro
Raluca-Alexandra Erghelegiu

Procedura fiscala
O decizie recenta, prea putin popularizata
Horatiu Sasu – Jurist si economist, consultant în afaceri

Jurisprudenta fiscala
Jurisprudenta fiscala nationala
Dr. Emanuel Albu – Judecator la Sectia de contencios administrativ si fiscal a Inaltei Curti de Casatie si Justitie
Jurisprudenta fiscala a Curtii de Justitie Europene
Cosmin Flavius Costas – Avocat, membru al Baroului Arad, asistent universitar doctorand la Universitatea „Babes-Bolyai” din Cluj-Napoca, Facultatea de Drept

Ghid fiscal

56 pag, 23,90 lei.

Cumpara cartea de pe www.beckshop.ro si beneficiezi de 15% reducere!

Pentru a cumpara revista click aici

 

Articole din aceeasi categorie:

 1. Cuprinsul Curierului fiscal nr. 12/2010
 2. Cuprinsul Curierului fiscal nr. 11/2010
 3. Cuprinsul Curierului fiscal nr. 2/2011

Cuprinsul Curierului fiscal nr. 2/2011

Editorial

Info Curier
Legislatia fiscal-contabila publicata in Monitorul Oficial al Romaniei in perioada 17 ianuarie 2010 –  17 februarie 2011
Agenda obligatiilor fiscalepe lunile februarie si martie
Ernst & Young
Informatii utile

Dialoguri
Controverse actuale in fiscalitate…
Interviu cu Dragos Patroi si Gabriel Biris

Young IFA Network
Discriminari in impunerea veniturilor nerezidentilor in Uniunea Europeana
Adina Cristina György – doctor in finante, inspector de concurenta la Consiliul Concurentei
Attila György – lect.univ.dr., ASE Bucuresti, Catedra de Finante, membru al YIN Romania

Impozite directe
Cum stam cu recalificarile activitatilor (in)dependente?
Luisiana Dobrinescu – Avocat, Biris Goran SCPA
Avantajele utilizarii amortizarii accelerate
Carmen Mazilu – Tax adviser, Radu Rafiroiu Tax Office

Impozite indirecte
Plata taxei pe valoarea adaugata pentru activitatile de cercetare desfasurate de unitatile sanitare
Liviu Titus Paveliu – masterand, Facultatea de Drept, Universitatea din Bucuresti      
Transferul de active – intre avantaje si dificultati practice
Razvan Graure – Manager Taxe si impozite indirecte, PricewaterhouseCoopers Romania
 
Contabilitate
Noile tratamente contabile aplicabile cu 1 ianuarie 2011. Inregistrari contabile
Maria Badoi – expert contabil, specialist reglementari contabile, Comisia de Supraveghere a sistemului de Pensii Private

Dreptul afacerilor
Implicatii fiscale pentru diverse modalitati de obtinere de lichiditati pe termen scurt
Andrei Tercu – Senior Consultant, Tax Advisory Services Mazars
Impozitarea progresiva versus cota unica
Doru Uta– administrator, SC Hansa Impex ’94 SRL   
Scapare a legiuitorului  sau a contribuabilului?
Horatiu Sasu

Jurisprudenta fiscala
Jurisprudenta fiscala nationala
Dr. Emanuel Albu – Judecator la Sectia de contencios administrativ si fiscal a Inaltei Curti de Casatie si Justitie
Jurisprudenta fiscala a Curtii de Justitie Europene
Cosmin Flavius Costas – Avocat, membru al Baroului Arad, asistent universitar doctorand la Universitatea „Babes-Bolyai” din Cluj-Napoca, Facultatea de Drept

Ghid fiscal

56 pagini, pret 23,90 lei. La achizitionarea de pe site-ul www.beck.ro beneficiati de 15% reducere. Pret final 20,32 lei!!

Pentru a cumpara revista click aici

Articole din aceeasi categorie:

 1. Cuprinsul Curierului fiscal nr. 1/2011
 2. Cuprinsul Curierului fiscal nr. 12/2010
 3. Cuprinsul Curierului fiscal nr. 10/2010