Art. 901 – Dobandirea cu buna-credinta a unui drept tabular – din lucrarea Noul Cod Civil. Comentariu pe articole

Din lucrarea “Noul Cod Civil. Comentariu pe articole” prezentam comentariul pentru Art 901 – Dobândirea cu bună-credinţă a unui drept tabular – coordonatori si autori ai cartii: Flavius-Antoniu Baias, Eugen Chelaru, Rodica Constantinovici, Ioan Macovei.(Localizare in Noul Cod Civil: Cartea a III-a – Despre bunuri, Titlul VII – Cartea funciara, Capitolul II. – Înscrierea drepturilor tabulare, Art. 901. – Dobândirea cu bună-credinţă a unui drept tabular)

  1. Art. 1633 – Fideiusiunea – din lucrarea Noul Cod Civil. Comentariu pe articole
  2. Art. 2520 – Termenul de prescriptie de un an. Cazuri – din lucrarea Noul Cod Civil. Comentariu pe articole
  3. Art. 1150 – Exceptiile de la obligatia de raport – din lucrarea Noul Cod Civil. Comentariu pe articole