Curierul Judiciar nr. 12/2011

Va anuntam aparitia numarului de Decembrie al Revistei Curierul Judiciar.
Nr. pagini: 60 (621-680)

 1. A aparut Curierul Judiciar nr. 12/2011
 2. Curierul Judiciar nr. 11/2011
 3. Curierul Judiciar nr. 4/2011

Curierul Judiciar nr. 11/2011

Va anuntam aparitia numarului de Noiembrie al Revistei Curierul Judiciar.
Nr. pagini: 60 (561-620)

 1. A aparut Curierul Judiciar nr. 11/2011
 2. Curierul Judiciar nr. 1/2011
 3. Curierul Judiciar nr. 6/2011

Curierul Judiciar nr. 6/2011

CUPRINSUL Revistei (format PDF)

Editorial

Dana Apostol Tofan, Domnica Focsaneanu si Catalina Suta: Un cadru legislativ mai coerent pentru o administratie publica mai eficienta Proiectul Codului administrativ al Romaniei

Dialoguri

In dialog cu Stefan Deaconu: Despre proiectul de revizuire a Constitutiei

Curier legislativ 21 mai – 30 iunie 2011

 • Dreptul AFACERILOR

Jurisprudenta comentata

Judecatoria Craiova, Sectia comerciala, Sentinta nr. 18616/2008
Nota de Prof. univ. dr. Ion Turculeanu, Lector univ. dr. Andreea-Livia Troanta-Rebeles-Turculeanu

Este gresita solutia admiterii in parte a actiunii in ceea ce priveste constatarea nulitatii absolute partiale a hotararii AG cu privire la alegerea si validarea presedintelui, in sensul constatarii nulitatii absolute a procesului-verbal al Comisiei de Numarare si Validare a Voturilor, deoarece forma scrisa a procesului-verbal este ceruta ad probationem, iar nu ad validitatem. In aceste conditii sanctiunea consta in imposibilitatea dovedirii actului cu alt mijloc de proba.

Articole

Titlu: Cateva motive pentru a considera ca Rasdaq este o piata reglementata
Autor: Consilier juridic Danut Porumb

Concentrandu-ne exclusiv pe regimul de functionare a pietei Rasdaq, atat de disputat in prezent, ne gasim in situatia imposibilitatii identificarii unor argumente precise in raport de care am putea califica vreun moment piata Rasdaq ca fiind altceva decat o piata reglementata.

 • Drept PRIVAT

Jurisprudenta comentata

Aplicarea dispozitiilor Conventiei de la Haga privind aspectele civile ale rapirilor internationale de copii. Jurisprudenta recenta
Nota de Avocat Veronica Dobozi

Lipsa unor criterii legiferate a fortat instantele la crearea propriilor elemente pentru solutionarea cauzelor avand ca obiect cererile de inapoiere a copiilor deplasati sau retinuti ilicit intr-un stat contractant al Conventiei de la Haga. Din pacate, divergenta de opinii, uneori intre judecatorii aceleiasi sectii a unei instante in privinta elementelor definitorii ale aspectelor procedurii speciale derulate in temeiul tratatului international analizat, ingreuneaza posibilitatea de previziune a solutiilor juridice de catre justitiabili, cu consecinta nasterii unei suspiciuni asupra impartialitatii sau competentei sistemului judiciar si nu traseaza limitele comportamentului dezirabil care este cerut justitiabilului pentru a nu incalca astfel de norme de drept, cu consecinta crearii unei stari de nesiguranta cetateanului supus legii.

Articole

Titlu: Propunere de lege ferenda privind normele conflictuale asupra desfacerii casatoriei din Noul Cod civil roman
Autor: Lector univ. dr. Cosmin Dariescu

Adoptarea Regulamentului Consiliului (EU) nr. 1259/2010 implementand cooperarea extinsa in materia legii aplicabile divortului si separatiei legale intr-o forma diferita decat cea avuta in vedere la redactarea Noului Cod civil roman impune revizuirea art. 2559 alin. (3), art. 2597, 2599 si 2600, in sensul prevederilor comunitare si introducerea unui articol care sa preia norma conflictuala din art. 6 al Regulamentului. Aceasta modificare a normelor conflictuale privind desfacerea casatoriei este justificata pe de-o parte de nevoia de simplitate si eficienta a sistemului legal romanesc si pe de alta parte de insasi metoda de legiferare a redactorilor Noului Cod civil roman.

 • Drept PUBLIC

Jurisprudenta comentata

Curtea de Apel Cluj, Sectia comerciala, de contencios administrativ si fiscal, Decizia nr. 420/2010
Nota de Lector univ. dr. Ovidiu Podaru

Dreptul reclamantului de a se bucura de toate atributele care le confera dreptul de proprietate conform normelor legale pertinente (art. 480 C.civ.) este serios afectat de atitudinea autoritatilor administratiei publice implicate in gestiunea proiectelor de infrastructura rutiera care au incidenta majora pentru zona in care se afla amplasat terenul, deoarece exploatarea acestuia conform cu vointa directionara a reclamantului inspre a construi un sanatoriu este serios afectata prin instituirea interdictiei de construire, care afecteaza astfel dreptul de dispozitie materiala si juridica asupra terenului, atribute inerente dreptului recunoscut de lege.

Articole

Titlu: Imunitatea parlamentara in jurisprudenta Curtii Constitutionale
Autor: Drd. Valeriu Florin Gilia

In doctrina s-a considerat ca beneficiul imunitatii parlamentare, nefiind un privilegiu acordat de Constitutie unei persoane, nu poate fi extins dincolo de cadrul si conditiile prevazute expres si restrictiv de Legea fundamentala. Imunitatea parlamentara intr-un regim parlamentar democratic si pluralist este indisolubil legata de institutia mandatului reprezentativ. Ea reprezinta o garantie constitutionala a mandatului reprezentativ, deci a optiunii electoratului prin votul caruia acest mandat a fost incredintatplicarea cadrului legal existent, care contine dispozitii flexibile in materie, autoritatile trebuie sa joace un rol sporit in dispunerea unor masuri de natura celor considerate adecvate de instanta europeana. Bineinteles, aceste masuri trebuie analizate in raport cu circumstantele concrete ale fiecarei cauze, dar intelegerea si cooperarea dintre persoanele care participa la indeplinirea lor constituie un factor extrem de important ce trebuie avut in vedere in astfel de situatii.

 • Drept PENAL

Jurisprudenta comentata

Tribunalul Bucuresti, Sectia penala, Sentinta nr. 846/2010
Nota de Procuror dr. Anca Jurma

In conformitate cu art. 191 C.pen., „Persoanele juridice, cu exceptia statului, a autoritatilor publice si a institutiilor publice care desfasoara o activitate ce nu poate face obiectul domeniului privat, raspund penal pentru infractiunile savarsite in realizarea obiectului de activitate sau in interesul ori in numele persoanei juridice, daca fapta a fost savarsita cu forma de vinovatie prevazuta de legea penala. Raspunderea penala a persoanei juridice nu exclude raspunderea penala a persoanei fizice care a contribuit, in orice mod, la savarsirea aceleiasi infractiuni”. Codul penal prevede si tipurile de sanctiuni care pot fi aplicate persoanei juridice condamnate pentru savarsirea unei infractiuni. De asemenea, normele dupa care o persoana juridica poate participa in procesul penal in calitate de inculpat sunt prevazute in Codul de procedura penala, in Capitolul 11 al Titlului IV. Normele de procedura penala prevad, printre altele, si masurile preventive care pot fi luate impotriva unei persoane juridice in procesul penal.

Articole

Titlu: Calitatea de „functionar”, ca subiect activ al infractiunilor de coruptie, in legislatia internationala si nationala
Autor: Procuror Georgina Bodoroncea

Prin Noul Cod penal s-a incercat, in ceea ce priveste definirea calitatii subiectului activ al infractiunilor de coruptie pasiva, o armonizare a dispozitiilor legii generale cu cea speciala in ceea ce priveste aria de cuprindere a notiunii de „functionar”, astfel incat sa se evite suprapunerile si dificultatile de interpretare, iar sensul notiunii sa fie dat in cele mai multe cazuri de dispozitiile normei generale, Codul penal.

Sinteze de jurisprudenta – aprilie 2011

Curtea Constitutionala

Curtea Europeana a Drepturilor Omului

Curtea de Justitie a Uniunii Europene

Instante Penale Internationale

In cadrul rubricii IADUER, conf. univ. dr. Mihai Sandru si judecator Dragos Calin prezinta procedura de urmat de instanta dupa primirea raspunsului Curtii de Justitie la intrebarile preliminare. Materialul reprezinta doar prima parte a acestui articol. In numarul urmator va fi prezentata o analiza a unora dintre hotararile nationale pronuntate dupa ce Curtea de Justitie a raspuns prin hotarare preliminara/ ordonanta motivata.

ELSA Bucuresti prezinta optiunile pe care le au absolventii dupa terminarea facultatii de drept, tinand cont de cele mai frecvent invocate de catre studenti: avocatura, magistratura, urmarea unui master in strainatate sau chiar o schimbare totala de directie.

Alte articole pe aceeasi tema:

 1. A aparut Curierul Judiciar nr. 6/2011
 2. Curierul Judiciar nr. 5/2010
 3. Tribunalului Bucuresti, Sectia penala, Sentinta nr. 846/2010

Curierul Judiciar nr. 5/2011

CUPRINSUL Revistei (format PDF)

Editoral

Verginia Vedinas: Poate primul-ministru sa fie si ministru interimar?

Dialoguri

In dialog cu Gheorghe Florea: Despre prezentul si viitorul avocaturii din Romania

Curier legislativ 18 aprilie – 20 mai 2011

Romania in fata CEDO

Akbar c. Romania
cu nota de Alina Ivan

 • Dreptul AFACERILOR

Jurisprudenta comentata

Curtea de Apel Timisoara, Sectia comerciala, Decizia nr. 480/2011
Nota de Judecator Anca Buta

Articolul 79 din Legea nr. 85/2006 se ocupa de regimul juridic al unora dintre actele frauduloase incheiate de catre debitor in ultimii 3 ani – „suspecti” – ce au premers deschiderii procedurii insolventei. Legea a prevazut norme procedurale specifice situatiei speciale in care se afla debitorul, termene deosebite in interiorul carora se poate actiona, o competenta materiala speciala, conditii de exercitare a actiunii care tinde sa readuca la masa credala bunuri inlaturate fraudulos din procedura, privind calitatea procesuala activa si pasiva.

Articole

Titlu: Particularitatile actului constitutiv al societatilor cooperative. Aspecte teoretice si practice
Autor: Drd. Brandusa-Gabriela-Mona Angheni

Constituirea societatilor cooperative este dominata de principiul libertatii (autonomiei) de vointa, asa cum rezulta din exprimarea legiuitorului in art. 7 coroborat cu art. 3 lit. a) din Legea nr. 1/2005: „Societatea cooperativa este o asociatie autonoma de persoane fizice si/sau juridice dupa caz, constituita pe baza consimtamantului liber exprimat de acestea in conformitate cu principiul asocierii voluntare si deschise, potrivit caruia societatile cooperative sunt organizatii voluntare care se constituie pe baza liberului consimtamant si sunt deschise tuturor persoanelor capabile sa utilizeze serviciile lor si care sunt de acord sa isi asume responsabilitatea calitatii de membru cooperator…”.

 • Drept PRIVAT

Jurisprudenta comentata

Tribunalul Vaslui, Sectia civila, Decizia nr. 8/2010
Nota de Conf. univ. dr. Milena Tomescu

In ceea ce priveste reincredintarea, analiza modificarii conditiilor care au stat la baza deciziei incredintarii trebuie realizata pornind de la circumstantele cu privire la minor si nu exclusiv de la examinarea conditiilor oferite in sine de parinti, care trebuie raportate la efectele pe care le produc asupra dezvoltarii copilului, tinand cont de circumstantele fiecarei cauze, in baza unui proces decizional care sa asigure garantarea drepturilor tuturor celor implicati si in primul rand interesul superior al copilului.

Articole

Titlu: Dispozitii speciale aplicabile prestatiilor de boala, maternitate si invaliditate din perspectiva Regulamentelor CE 883/2004, 987/2009 si 988/2009
Autor: Conf. univ. dr. Claudia Ana Moarcas Costea

Dreptul european fixeaza regulile si principiile care garanteaza dreptul la libera circulatie a persoanelor in cadrul Uniunii si dispozitii speciale, care sa corespunda caracteristicilor proprii legislatiilor nationale, pentru a se facilita aplicarea regulilor de coordonare in materia securitatii sociale.

 • Drept PUBLIC

Articole si Jurisprudenta comentata

Titlu: Regimul juridic al inmatricularilor auto in Romania
Autor: Dr. Aurelia Cotutiu

Analiza legislatiei si a jurisprudentei in materia inregistrarii in Romania a autovehiculelor inmatriculate in statele membre ale Uniunii, cumparate si inmatriculate tara, pana la aceasta data, demonstreaza imposibilitatea institutiilor implicate de a intelege, cunoaste si aplica noua ordine juridica a Uniunii, situatie ce expune statul la suportarea unor costuri inimaginabile, pentru care nu raspunde nimeni.

 • Drept PENAL

Jurisprudenta comentata

Curtea de Apel Targu Mures, Sectia penala, Decizia nr. 70/2011
Nota de Procuror Cristian-Valentin Stefan

In conformitate cu art. 48 din O.U.G. nr. 195/2002, conducatorul de vehicul trebuie sa respecte regimul legal de viteza si sa o adapteze in functie de conditiile de drum, astfel incat sa poata efectua orice manevra in conditii de siguranta. Infractiunea de ucidere din culpa prevazuta de art. 178 C.pen. este mai grava daca se savarseste ca urmare a nerespectarii dispozitiilor legale ori a masurilor de prevedere pentru exercitiul unei profesii sau meserii ori pentru efectuarea unei anume activitati.

Articole

Titlu: Interceptarile si inregistrarile audio sau video efectuate asupra raportului avocat-client in procesul penal
Autor: Judecator Mihai Tudoran

Daca sunt intrunite conditiile generale de autorizare a interceptarii corespondentelor, nu poate avea loc totusi nici macar interceptarea (si implicit inregistrarea) oricarei convorbiri purtate – de catre orice persoana, nu numai de catre avocatul respectiv – pe linia telefonica a cabinetului de avocatura sau chiar si a domiciliului avocatului, fara instiintarea prealabila a decanului baroului din care avocatul respectiv face parte, sub sanctiunea nulitatii operatiunii respective. Cu alte cuvinte, telefonul cabinetului de avocatura, dar si al domiciliului avocatului nu poate fi supravegheat mai inainte ca decanul baroului sa fie informat despre operatiunea ce va urma sa se efectueze.

Sinteze de jurisprudenta – martie 2011

Curtea Europeana a Drepturilor Omului

Curtea de Justitie a Uniunii Europene

Instante Penale Internationale

In cadrul rubricii IADUER, realizata de Mihai Banu si conf. univ. dr. Mihai Sandru, este analizata trimiterea preliminara intr-o cauza penala, imaginea justitiabilului si imaginea justitiei, cu privire speciala asupra cauzei Nilas si altii, C-248/11

ELSA Bucuresti prezinta cele doua scoli de vara internationale organizate de asociatie, reunite in proiectul Let’s Make Law Better This Summer!, scoli ce se vor axa pe aprofundarea cunostintelor teoretice si practice ale tinerilor cu privire la domeniul dreptului umanitar si cel al dreptului financiar-bancar.

Alte articole pe aceeasi tema:

 1. A aparut Curierul Judiciar nr. 5/2011

Curierul Judiciar nr. 4/2011

CUPRINSUL Revistei (format PDF)

Editoral

Tudorel Toader: Controverse privind desemnarea judecatorilor constitutionali

Curier legislativ 16 martie – 17 aprilie 2011

Romania in fata CEDO

Cornelia Popa c. Romania
cu nota de Radu Chirita

 • Dreptul AFACERILOR

Jurisprudenta comentata

Tribunalul Brasov, Sectia comerciala, Sentinta nr. 140/2010
Nota de Drd. Dragos Calin

Hotararea AGEA de aprobare a retragerii de la tranzactionare, ca de altfel si hotararea adoptata in conditiile art. 134 din Legea nr. 31/1990, prin efectul legii contine o oferta de rascumparare a propriilor actiuni, adresata actionarilor care nu au votat in favoarea acestei hotarari. Depunerea cererii de retragere de catre actionarul indreptatit, marcheaza atat momentul incheierii unui raport juridic in baza caruia societatea isi rascumpara propriile actiuni, cat si transformarea calitatii de actionar in creditor al respectivei societati, creanta fiind egala cu valoarea pachetului de actiuni – obiect al cererii de retragere.

Articole

1. Titlu: Contractul ca instrument de manipulare
Autor
: Prof. univ. dr. Gheorghe Piperea

Contractul, ca si legea si sistemul judiciar, in ansamblu, poate fi manipulat. Contractul poate fi instrumentul abuzului, poate da o aparenta de legalitate intereselor meschine, fraudei, profitului ilicit etc. si poate „cimenta” inegalitatile sociale si economice.
Inegalitatile nu sunt interzise in sine, pentru ca nu sunt rele in sine. Oamenii nu sunt egali, pentru ca sunt diferiti. Oameni au dreptul sa fie diferiti. Hazardul ne pune in mana carti de joc diferite. Nu este ilicit sau contrar regulilor jocului faptul de a juca dur sau manipulatoriu, fara sa ai, de fapt, carti bune in mana (in limbaj de poker, aceasta tehnica se numeste „cacialma”), ci faptul de a trisa.

2. Titlu: Infractiunea de manipulare a pietei de capital prin tranzactionare
Autor
: Avocat Asociat Angela Chiriches, Jurist Danut Porumb

Conceptul actual de piata de capital prezinta interes atat pentru investitorii sofisticati, cat si pentru micii investitori care, deopotriva, animati de interesul obtinerii unui castig, aleg sa-si directioneze disponibilitatile financiare catre aceasta piata, elementul mobilizator fundamental fiind dat de increderea manifestata fata de instrumentele financiare. Însa aceasta incredere nu se poate pastra decat cu efortul sanctionarii faptelor de manipulare a pietei de capital, conform prevederilor legii penale.

 • Drept PRIVAT

Jurisprudenta comentata

Curtea de Apel Bucuresti, Sectia a VI-a comerciala, Decizia nr. 521/2010
Nota
de Lector univ. dr. Adriana Almasan si Judecator Cosmin Mihaianu

In masura in care instanta de recurs a stabilit ca a intervenit intreruperea cursului prescriptiei prin recunoasterea dreptului, facuta in conditiile art. 16 alin. (1) lit. a) din Decretul nr. 167/1958, instanta care rejudeca pricina nu poate da preeminenta rezultatelor expertizei, in concurs cu marturisirea, a carei putere probatorie a fost deja evaluata in decizia de casare.

Articole

1. Titlu: Coordonarea sistemelor de securitate sociala din perspectiva Conventiei europene de securitate sociala elaborata de Consiliului Europei
Autor
: Conf. univ. dr. Claudia Ana Moarcas Costea

Migratia, in contextul securitatii sociale, trebuie inteleasa intr-un sens foarte larg: ea ii include pe acei oameni care hotarasc sa paraseasca un stat si sa se mute definitiv in altul. Se refera de asemenea la cei care locuiesc intr-un stat, dar muncesc in altul, revenind in statul de resedinta zilnic, saptamanal, lunar sau doar o data pe an. Ii mai cuprinde pe cei care locuiesc intr-o tara (X), muncesc in alta (Y) si desfasoara activitati independente intr-o a treia tara (Z). Cei care sunt trimisi de angajatorii lor sa lucreze temporar in alta tara sunt si ei considerati migranti din punct de vedere al securitatii sociale. De fapt, in acest context, „migratia” include orice situatie in care o persoana trece granita. Chiar turistii si cei care isi petrec vacantele in strainatate pot fi considerati migranti din perspectiva securitatii sociale.

2. Titlu: Medierea ca modalitate de solutionare a litigiilor
Autor: Avocat Andreea Dumitrescu

Odata ce procedura medierii este „oficializata” de Legea nr. 192/2006 si noile reglementari civile si penale, cea mai buna metoda de a incetateni acest demers ca un mijloc eficient prin care se pot solutiona unele diferende de ordin juridic, il reprezinta educarea publicului larg in acest sens, caruia trebuie sa ii fie puse la dispozitie cat mai multe informatii asupra avantajelor dar si a dezavantajelor caii amiabile.

 • Drept PUBLIC

Jurisprudenta comentata

Curtea Constitutionala, Decizia nr. 53/2011 (M.Of. nr. 90/03.02.2011)
Nota de Drd. Bogdan Dima

Ca urmare a sesizarii de neconstitutionalitate formulate impotriva Hotararii Plenului Senatului nr. 43/22.12.2010 privind validarea magistratilor alesi ca membri ai Consiliului Superior al Magistraturii, Curtea Constitutionala a admis sesizarea si a constatat ca respectiva hotarare este neconstitutionala. In opinia Curtii, faptul ca trei dintre magistratii alesi ca membri ai CSM au obtinut al doilea mandat a incalcat dispozitiile exprese ale art. 51 alin. (1) din Legea nr. 317/2004 privind Consiliul Superior al Magistraturii, republicata. Ca urmare a acestei constatari, hotararea de validare a membrilor alesi ai CSM a fost declarata neconstitutionala pentru ca incalca art. 1 alin. (5) din Constitutia Romaniei.

Articole

Titlu: Rolul autoritatilor in garantarea dreptului la relatii personale dintre parinti si copii dupa divort
Autor: Conf. univ. dr. Milena Tomescu

In aplicarea cadrului legal existent, care contine dispozitii flexibile in materie, autoritatile trebuie sa joace un rol sporit in dispunerea unor masuri de natura celor considerate adecvate de instanta europeana. Bineinteles, aceste masuri trebuie analizate in raport cu circumstantele concrete ale fiecarei cauze, dar intelegerea si cooperarea dintre persoanele care participa la indeplinirea lor constituie un factor extrem de important ce trebuie avut in vedere in astfel de situatii.

 • Drept PENAL

Jurisprudenta comentata

Curtea de Apel Pitesti, Sectia penala si pentru cauze cu minori si de familie, Decizia nr. 838/2010
Nota
de Judecator dr. Marius Andreescu

Prin decizia penala nr. 838/21.12.2010 s-a dispus respingerea ca nefondate a recursurilor declarate de inculpatii I.G. si I.A. impotriva deciziei penale nr. 185/10.11.2010 pronuntata de Tribunalul Valcea. In esenta s-a retinut ca inculpatii au fost trimisi in judecata si condamnati de prima instanta, Judecatoria Ramnicu Valcea, prin sentinta penala nr. 264/31.03.2010 pentru savarsirea infractiunii prevazuta de art. 208 alin. (1) C.pen., raportat la art. 209 alin. (1) lit. a)-e) C.pen., cu aplicarea art. 37 lit. b) C.pen. si a dispozitiilor art. 74 alin. (1) lit. c) si art. 76 alin. (1) lit. c) C.pen. Impotriva acestei sentinte, in termen legal au declarat apel inculpatii. Apelantii critica sentinta sub aspectul individualizarii judiciare a pedepselor, acestia motivand ca instanta nu a dat eficienta cuvenita elementelor de circumstantiere personala, cu deosebire atitudinea sincera in fata autoritatilor penale si solicita in consecinta reducerea cuantumului pedepselor aplicate.

Articole

Titlu: Consideratii privind intreruperea a cursului prescriptiei executarii pedepsei in cazul emiterii mandatului european de arestare
Autor: Judecator Mihaela Patraus

Daca in ceea ce priveste extradarea, cererea de extradare in vederea executarii unei pedepsei definitive intrerupe cursul prescriptiei executarii pedepsei, conform art. 35 alin. (2) din Legea nr. 302/2004, modificata, nu aceeasi este situatia in cazul emiterii mandatului de executare si, evident, a mandatului european de arestare, care nu intrerup cursul prescriptiei executarii pedepsei.

Sinteze de jurisprudenta – februarie 2011

Curtea Constitutionala

Curtea Europeana a Drepturilor Omului

Curtea de Justitie a Uniunii Europene

Instante Penale InternationaleO a doua rubrica nou introdusa prin acest numar este IADUER, acronim pentru proiectul realizat de Centrul de Studii de Drept European al Institutului de Cercetari Juridice al Academiei Romane si Asociatia Forumul Judecatorilor. Rubrica cuprinde spete care ridica probleme de interpretare si aplicare a dreptului Uniunii Europene de catre instantele din Romania si este realizata de conf. univ. dr. Mihai Şandru. In acest numar, este analizat actul de procedura national prin care se dispune sesizarea CJUE cu o trimitere preliminara, cu privire speciala asupra cauzei Nisipeanu, C-263/10

ELSA Bucuresti: Voluntariatul. Cheia pentru succes: „Nu sustine nimeni ca implicarea, comunicarea, proiectele extrascolare sunt cheia spre rezolvarea tuturor problemelor, insa sunt un punct de inceput spre o societate mai buna”.

Alte articole pe aceeasi tema:

 1. A aparut Curierul Judiciar nr. 4/2011
 2. Curierul Judiciar nr. 2/2011
 3. A aparut Curierul Judiciar nr. 2/2011

Curierul Judiciar nr. 3/2011

CUPRINSUL Revistei (format PDF)

Editoral

Stefan Deaconu: Dreptul de a ne revizui Constitutia

Curier legislativ 14 februarie – 15 martie 2011

Romania in fata CEDO

Colegiul Consilierilor Juridici Arges c. Romania
cu nota de Radu Chirita

 • Dreptul AFACERILOR

Jurisprudenta comentata

Curtea de Apel Timisoara, Sectia comerciala, Decizia nr. 830/2010
Nota
de Judecator dr. Csaba Bela Nasz

Unul sau mai multi experti, persoane fizice ori juridice, actionand pe seama fiecareia dintre societatile care participa la fuziune sau divizare, dar independent de acestea, vor fi desemnati de catre judecatorul-delegat pentru a examina proiectul de fuziune sau de divizare si a intocmi un raport scris catre actionari. La cererea comuna a societatilor care participa la fuziune sau la divizare, judecatorul-delegat desemneaza unul sau mai multi experti actionand pentru toate societatile implicate, dar independent de acestea.
Chiar daca desemnarea specialistilor se face de pe lista expertilor autorizati, in situatia in care societatile participante la fuziune sau la divizare inteleg sa solicite impreuna numirea unui anumit expert, care sa actioneze pentru toate societatile implicate, dar in mod obligatoriu independent de acestea, organul care face desemnarea trebuie sa tina seama de aceasta cerere comuna, numai in lipsa unei astfel de cereri directorul oficiului registrului comertului de pe langa tribunal putand desemna unul sau mai multi experti pentru fiecare dintre societatile implicate.

Articole

Titlu: Principiul libertatii de circulatie a capitalurilor. Limitarea dreptului de detinere la 1% din capitalul social al S.I.F.-urilor
Autor: Consilier juridic drd. Dragos Calin

Chiar daca au un mod original de constituire, S.I.F.-urile sunt in prezent societati comerciale cu capital integral privat, care au o vointa sociala proprie si care trebuie sa functioneze ca orice societate privata, sens in care dirijismul excesiv, nejustificat, identificat in definirea obiectului de activitate, domeniile de investitii limitate, precum si regimul discriminator al S.I.F. in privinta participatiilor la capitalul social descurajeaza investitorii atat in efectuarea de investitii, cat si in implicarea in societate.

 • Drept PRIVAT

Jurisprudenta comentata

Tribunalul Arges, Sectia civila, Decizia nr. 1858/2010
Nota
de Judecator Viorel Terzea

Opinie majoritara: Actiunea negatorie este actiunea prin care reclamantul titular al dreptului de proprietate contesta (neaga) paratului ca ar avea un drept de uzufruct, un drept de superficie, un drept de uz, un drept de abitatie sau drept de servitute asupra unui bun proprietatea sa si, in consecinta, sa inceteze exercitarea sa nelegitima. In cazul in care paratul pretinde existenta unui drept de servitute, care a luat nastere in baza unei conventii incheiate cu autorul reclamantului, pentru ca o asemenea servitute sa fie opozabila reclamantului, trebuia sa fie indeplinite formalitatile de publicitate imobiliara la data dobandirii dreptului de proprietate de catre reclamant.
Opinie minoritara: Dobanditorul unui teren, afectat de o servitute de trecere conventionala, constituita de autorul acestuia este obligat sa respecte servitutea de trecere, in conformitate cu art. 1349 C.civ.

Articole

Titlu: Protectia sociala a salariatilor migranti la nivel international
Autor
: Conf. univ. dr. Claudia Ana Moarcas Costea

Politica tarilor de origine in promovarea migratiei fortei de munca, chiar si calificate, cu mentinerea in flux controlabil, se justifica ca un mijloc de reducere a ratei somajului si marire a salariilor personalului calificat, atragerea de investitii, capital strain si imbunatatirea cunostintelor teoretice si practice prin adaptarea la standardele si cerintele din tara de destinatie.

 • Drept PUBLIC

Jurisprudenta comentata

Tribunalul Calarasi, Sectia civila, Sentintele civile nr. 223 si 227/2011
Nota
de Drd. Dumitru Daniel Serban

Orice persoana care se considera vatamata intr-un drept ori intr-un interes legitim printr-un act al autoritatii contractante, prin incalcarea dispozitiilor legale in materia achizitiilor publice, poate solicita, prin contestatie, anularea actului, obligarea autoritatii contractante de a emite un act, recunoasterea dreptului pretins sau a interesului legitim pe cale administrativ-jurisdictionala, in conditiile O.U.G. nr. 34/2006.

Articole

Titlu: Cateva consideratii pe marginea sanctiunii contraventionale a desfiintarii lucrarilor si aducerii terenului in starea initiala
Autor
: Asist. univ. drd. Madalina-Elena Mihailescu

Problema legalitatii constructiilor in Romania, precum si sanctiunea contraventionala a desfiintarii lucrarilor si aducerii terenului in starea initiala lasa deschisa oportunitatea unor discutii variate mai ales in contextul aparitiei spre exemplu a controversatei O.U.G. nr. 41/2010 si chiar in contextul unor propuneri de lege ferenda care fac referire la eliminarea obtinerii in prealabil a clasicelor autorizatii de constructie si edificarea imobilelor doar pe baza unor proiecte-tip obtinute de la Ministerul Dezvoltarii Regionale si Turismului, ceea ce ar lasa fara obiect Legea nr. 50/1991.
Toate aceste probleme nou aparute arata inca o data cat de necesara este in Romania aparitia unui Cod al constructiilor. Proiecte de legi in acest sens exista de mai multa vreme, dar, din nefericire, se pare ca acestea nu au trecut insa de aprobarea Parlamentului astfel incat sa se creeze si la noi un set de norme foarte bine cizelate, insumate intr-un „cod” al urbanismului si/sau constructiilor, asa cum exista, de exemplu, in Franta.

 • Drept PENAL

Jurisprudenta comentata

Judecatoria Strehaia, Sentinta nr. 241/2010
Nota
de Lector univ. dr. Anamaria Groza, Lector univ. dr. Vali Stefania Ileana Nita

In stadiul actual al legislatiei noastre penale, aplicarea pedepsei complementare a interzicerii unor drepturi ridica o serie de probleme in cazurile suspendarii conditionate si suspendarii sub supraveghere a executarii pedepsei inchisorii. Facand aplicarea pedepsei complementare in aceste conditii, instantele vor constata ca sunt incalcate implicit norme privind reabilitarea. Noul Cod penal remediaza problema de drept semnalata. Potrivit art. 68 alin. (1) lit. b) din Noul C.pen., executarea pedepsei interzicerii exercitarii unor drepturi incepe de la ramanerea definitiva a hotararii de condamnare prin care s-a dispus suspendarea executarii pedepsei sub supraveghere.

Articole

Titlu: Consideratii referitoare la modificarile legislative aduse in materie penala si procesual penala prin Legea nr. 202/2010 privind unele masuri pentru accelerarea solutionarii proceselor
Autor: Asist. univ. dr. Andrei Zarafiu

Articolul doreste sa raspunda la o serie de intrebari legate de dispozitiile tranzitorii si finale prevazute de Legea nr. 202/2010:
1. Sunt definitive sentintele pronuntate dupa intrarea in vigoare a Legii nr. 202/2010 in cauze avand ca obiect plangeri adresate judecatorului in temeiul art. 2781 C.proc.pen., dar in care investirea s-a produs sub vechea reglementare?
2. Care este regimul juridic al cailor de atac pentru sentintele pronuntate de catre judecatorii, dupa intrarea in vigoare a Legii nr. 202/2010, in cauze cu actiunea penala pornita din oficiu, dar in care sesizarea s-a produs sub vechea reglementare?
3. In procedura de recunoastere a vinovatiei, individualizarea pedepselor se face numai prin raportare la dispozitiile art. 3201 alin. (7) C.proc.pen. sau procesul de individualizare poate continua prin retinerea si a altor circumstante sau cauze de atenuare generale ori speciale?.

Sinteze de jurisprudenta – ianuarie 2011

Curtea Constitutionala

Curtea Europeana a Drepturilor Omului

Instante Penale Internationale

ELSA Bucuresti prezinta in articolul De ce alegem dreptul? motivele care mentin interesul studentilor de a continua studiile de drept si de a continua profesarea unei meserii legate de domeniul juridic.

Alte articole pe aceeasi tema:

 1. A aparut Curierul Judiciar nr. 3/2011
 2. Curierul Judiciar nr. 1/2011

Curierul Judiciar nr. 1/2011

CUPRINSUL Revistei (format PDF)

Editoral

Valerian Cioclei: Despre modificarile aduse Codului penal prin Legea nr. 202/2010

Curier legislativ decembrie 2010 – ianuarie 2011

Romania in fata CEDO

Vergu c. Romania
cu nota de Radu Chirita

 • Dreptul AFACERILOR

Jurisprudenta comentata

I.C.C.J., Sectia comerciala, Decizia nr. 2486/2010
Nota
de Drd. Dragos Calin

Dreptul actionarului minoritar de a intenta o actiune in raspundere in numele si pe seama societatii, chiar si impotriva actionarului majoritar, face pate din mijloacele legale de protectie a actionarilor minoritari impotriva deturnarii interesului social si a functionarii societatii in scopul satisfacerii intereselor majoritare.

Articole

Titlu: Desfasurarea de activitati economice in mod independent. Comparatie intre formele de organizare reglementate de O.U.G. nr. 44/2008
Autor
: Lector univ. dr. Andreea-Teodora Stanescu

Chiar daca sunt in mare parte asemanatoare, cele trei forme de organizare ce pot fi alese in vederea desfasurarii de activitati economice in mod independent (persoana fizica autorizata, intreprinderea individuala si intreprinderea familiala) prezinta si diferente semnificative sub aspecte importante, precum: varsta de la care o persoana poate sa acceada la desfasurarea de activitati economice in mod independent, dobandirea calitatii de comerciant, posibilitatea de a folosi forta de munca salariata, aplicarea procedurii insolventei etc.

 • Drept PRIVAT

Jurisprudenta comentata

I.C.C.J., Sectia civila si de proprietate intelectuala, Decizia nr. 4442/2009
Nota
de Lector univ. dr. Manuela Tabaras, Asis. univ. drd. Madalina Constantin

Desi Curtea Europeana a Drepturilor Omului, in cauza Lupas si altii c. Romania, a statuat ca, prin respingerea actiunii in revendicare ca inadmisibila pe motiv ca aceasta nu a fost promovata de catre toti coproprietarii imobilului, s-a incalcat art. 6 din Conventie care garanteaza dreptul persoanelor interesate de a accede la o instanta de judecata, aceasta decizie nu trebuie interpretata in extenso in sensul ca s-ar aplica tuturor situatiilor in care actiunea in revendicare nu este promovata de toti proprietarii coindivizarii.
Altfel spus, din interpretarea jurisprudentei CEDO in materie, prin regula unanimitatii consacrata in jurisprudenta interna se urmareste protejarea tuturor coproprietarilor in materie, insa aceasta regula necesita a fi adaptata la specificul fiecarei spete, iar in situatii exceptionale, in care exista dificultati evidente cu privire la identificarea unora dintre coproprietari sau cand unul dintre coproprietari refuza a se alatura actiunii promovate de catre ceilalti, poate fi primita o astfel de actiune in revendicare, prin derogare de la regula unanimitatii.

Articole

Titlu: Liberalitatile reziduale in reglementarea art. 1001-1005 din Noul Cod civil
Autor
: Asist. univ. dr. Juanita Goicovici

Reglementarea expresa si relativ detaliata, in cuprinsul art. 1001-1005 Noul C.civ., a liberalitatilor reziduale, ca si precizarea legala explicita relativa la limitele atributului de dispozitie apartinand primului gratificat reprezinta unul din aspectele pozitive ale noii reglementari. Dincolo de eventualele discutii, unele putandu-se dovedi chiar prolifice, asupra pertinentei (ori, dimpotriva, asupra caracterului inadecvat al) inlaturarii in Noul Cod civil a prohibitiei substitutiilor fideicomisare – fara ca legiuitorul sa se fi ocupat, concomitent, de stabilirea cazurilor in care, intre anumite borne, aceasta si-ar putea justifica liceitatea (de pilda, in materia liberalitatilor facute descendentilor de prim grad, cu o substitutie in privinta descendentilor de gradul II) – consacrarea legala a limitelor liberalitatilor reziduale ramane, totusi, salutara.

 • Drept PUBLIC

Jurisprudenta comentata

Curtea Constitutionala, Decizia nr. 1431/2010 si Decizia nr. 1525/2010
Nota
de Prof. univ. dr. Dana Apostol Tofan

Curtea Constitutionala a constatat cu majoritate de voturi ca angajarea raspunderii de catre Guvern in fata Camerei Deputatilor si a Senatului, in temeiul art. 114 alin. (1) din Constitutie, asupra proiectului Legii educatiei nationale este neconstitutionala si a declansat un conflict juridic de natura constitutionala intre Guvern si Parlament, intrucat proiectul de lege se afla in proces de legiferare la Senat, in calitate de Camera decizionala.
Curtea Constitutionala a constatat cu majoritate de voturi ca exista un conflict juridic de natura constitutionala intre Guvern si Parlament, generat de refuzul Parlamentului de a dezbate motiunea de cenzura depusa de opozitia parlamentara, dezbatere care, odata declansata, tinand seama de prevederile Constitutiei, nu poate fi oprita.

Articole

Titlu: Constitutionalitatea recursului in interesul legii si a deciziilor pronuntate
Autor
: Lector univ. dr., Judecator Marius Andreescu

De lege ferenda, in perspectiva unei revizuiri a Constitutiei, sustinem propunerea sa se prevada competenta Curtii Constitutionale de a exercita controlul de constitutionalitate asupra deciziilor pronuntate de Inalta Curte de Casatie si Justitie in procedura recursului in interesul legii si asupra actelor juridice exceptate de la controlul judecatoresc.
Subiectii de drept care ar putea sesiza instanta constitutionala intr-o astfel de procedura pot fi: procurorul general al Parchetului de pe langa Inalta Curte de Casatie si Justitie, Avocatul Poporului si instantele judecatoresti.

 • Drept PENAL

Jurisprudenta comentata

Tribunalul Mures, Sectia penala, Decizia nr. 410/2008
Nota
de Procuror Cristian-Valentin Ştefan

1. Plangerea formulata in temeiul art. 2781 C.proc.pen. poate avea ca obiect, pe de o parte, numai acte ale procurorului de neurmarire sau de netrimitere in judecata si, pe de alta parte, numai acele acte de neurmarire sau de netrimitere in judecata neinfirmate in cadrul controlului ierarhic specific activitatii procurorului si neverificate (mentinute sau desfiintate) anterior printr-o hotarare judecatoreasca definitiva.
2. A motiva o hotarare judecatoreasca inseamna a arata argumentele pentru care de la o stare de fapt data, aplicand un anumit text de lege, se ajunge la o anumita solutie. A motiva presupune asadar a demonstra, prin utilizarea unei minime logici, juridice si formale, de ce, plecand de la niste date concrete existente, se ajunge, prin aplicarea unei norme juridice, la acea solutie.
Simpla afirmare a unei concluzii, fara indicarea datelor concrete (situatia de fapt) ce o fundamenteaza si fara indicarea in ce mod au fost stabilite acele date (pe baza pieselor dosarului), nu inseamna a motiva.
Motivarea corespunzatoare a unei hotarari judecatoresti permite ca solutia pronuntata sa se grefeze pe argumente de ordin obiectiv, si nu pe considerente de natura subiectiva, discretionara, ca partile implicate intr-o procedura judiciara sa isi formeze convingerea cu privire la legalitatea si temeinicia solutiei respective si ca instantele superioare sa realizeze unui control judiciar eficient.
3. Minuta hotararii judecatoresti pronuntate in procedura prevazuta de art. 2781 C.proc.pen. trebuie sa cuprinda, alaturi de dispozitia de admitere a plangerii, dispozitia de desfiintare a actului atacat si cea de trimitere a cauzei la procuror in vederea inceperii sau redeschiderii urmaririi penale.

Articole

Titlu: Consideratii referitoare la modificarile legislative aduse in materie penala si procesual penala prin Legea nr. 202/2010 privind unele masuri pentru accelerarea solutionarii proceselor
Autor
: Judecator drd. Mihail Udroiu

Orice persoana care a fost condamnata in lipsa are dreptul de a formula o cerere intemeiata pe dispozitiile art. 5221 C.proc.pen. si art. 6 din Conventia europeana pentru a obtine rejudecarea cauzei sale. Ulterior, instanta sesizata trebuie sa dezbata admisibilitatea cererii de redeschidere a procedurii, analizand daca petentul condamnat a fost judecat in lipsa si nu a renuntat, voluntar si in mod neechivoc, la dreptul de a fi prezent in instanta si de a se apara.

Sinteze de jurisprudenta – noiembrie 2010

Curtea Constitutionala

Curtea Europeana a Drepturilor Omului

Curtea de Justitie a Uniunii Europene

Instante Penale Internationale

Elsa Bucuresti lanseaza o invitatie la o conferinta cu tema fiscalitatea, ce isi propune sa prezinte o viziune globala si pragmatica a acestui fenomen, care sa acopere macar partial, lacunele existente.

Alte articole pe aceeasi tema:

 1. A aparut Curierul Judiciar nr. 1/2011