Contestarea actelor administrativ fiscale

In Monitorul Oficial nr. 236 din 24 aprilie 2013 a fost publicat Ordinul nr. 450/2013 al ministrului Finantelor Publice si al Agentiei Nationale de Administrare Fiscala privind aprobarea Instructiunilor pentru aplicarea titlului IX din Ordonanta Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de procedura fiscala.

Contestarea actelor administrativ fiscale

In Monitorul Oficial nr. 236 din 24 aprilie 2013 a fost publicat Ordinul nr. 450/2013 al ministrului Finantelor Publice si al Agentiei Nationale de Administrare Fiscala privind aprobarea Instructiunilor pentru aplicarea titlului IX din Ordonanta Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de procedura fiscala.

Nasterea unei datorii vamale ca urmare a introducerii ilegale de marfuri – Notiunea „debitor”

Persoana care, fara sa contribuie in mod direct la introducerea marfurilor, a participat la aceasta in calitate de intermediar pentru incheierea contractelor de vanzare care au ca obiect marfurile respective trebuie considerata ca debitoare a datoriei vamale nascute din introducerea ilegala a marfurilor pe teritoriul vamal al Uniunii Europene.
Articole din aceeasi categorie:

 1. „Regulamentul (CEE) nr. 2913/92 de instituire a Codului vamal comunitar – Articolele 78 si 203 – Regulamentul (CEE) nr. 2454/93 – Articolul 865 – Regimul de perfectionare activa – Cod tarifar incorect – Nasterea unei datorii vamale – Revizuirea declaratiei vamale”
 2. „Codul vamal comunitar – Datorie vamala – Valoarea taxelor – Articolele 217 si 221 – Resurse proprii ale Comunitatilor – Regulamentul (CE, Euratom) nr. 1150/2000 – Articolul 6 − Cerinta unei inscrieri in evidenta contabila a valorii taxelor anterior comunicarii acesteia catre debitor – Notiunea de valoare «legal datorata»”
 3. „Codul vamal comunitar – Regulamentul de aplicare a Codului vamal – Articolul 555 alineatul (1) litera (c) si articolul 558 alineatul (1) – Vehicul intrat pe teritoriul vamal sub regimul de admitere temporara cu scutire totala de taxe la import – Vehicul utilizat pentru traficul intern – Utilizare neautorizata – Nasterea datoriei vamale – Autoritatile nationale competente sa perceapa taxele vamale”

„Codul vamal comunitar – Regulamentul de aplicare a Codului vamal – Articolul 555 alineatul (1) litera (c) si articolul 558 alineatul (1) – Vehicul intrat pe teritoriul vamal sub regimul de admitere temporara cu scutire totala de taxe la import – Vehicul utilizat pentru traficul intern – Utilizare neautorizata – Nasterea datoriei vamale – Autoritatile nationale competente sa perceapa taxele vamale”

Articolul 555 alineatul (1) si articolul 558 alineatul (1) litera (c) din Regulamentul (CEE) nr. 2454/93 al Comisiei din 2 iulie 1993 de stabilire a unor dispozitii de aplicare a Regulamentului (CEE) nr. 2913/92 al Consiliului de instituire a Codului vamal comunitar, astfel cum a fost modificat prin Regulamentul (CE) nr. 993/2001 al Comisiei din 4 mai 2001, trebuie interpretate in sensul ca utilizarea neautorizata a unui vehicul importat in Uniunea Europeana sub regimul de scutire totala de taxe vamale si utilizat in traficul intern trebuie considerata ca avand loc in momentul trecerii frontierei statului membru in care vehiculul circula cu incalcarea dispozitiilor nationale in domeniul transportului, adica in lipsa autorizatiei de a descarca acordate de statul membru de descarcare, autoritatile acestui stat fiind competente sa perceapa respectivele taxe.
Articole din aceeasi categorie:

 1. „Codul vamal – Taxe vamale – Datorie vamala la import – Dobanzi pentru intarziere – Perioada de incasare a dobanzilor pentru intarziere – Dobanzi compensatorii” HOTARAREA CURTII (Camera a cincea) 31 martie 2011
 2. „Regulamentul (CEE) nr. 2913/92 de instituire a Codului vamal comunitar – Articolele 78 si 203 – Regulamentul (CEE) nr. 2454/93 – Articolul 865 – Regimul de perfectionare activa – Cod tarifar incorect – Nasterea unei datorii vamale – Revizuirea declaratiei vamale”
 3. „Regulamentul (CEE) nr. 2913/92 – Codul vamal comunitar – Articolul 12 alineatele (2) si (5), articolul 217 alineatul (1) si articolul 243 – Regulamentul (CEE) nr. 2454/93 – Dispozitii de aplicare a Regulamentului (CEE) nr. 2913/92 – Articolele 10 si 11 – Clasificarea marfurilor – Informatii tarifare obligatorii – Invocarea de catre un alt operator decat titularul pentru aceeasi marfa – Instructiuni ale administratiei nationale a vamilor – Incredere legitima” HOTARAREA CURTII (Camera a sasea) 7 aprilie 2011

„Codul vamal – Taxe vamale – Datorie vamala la import – Dobanzi pentru intarziere – Perioada de incasare a dobanzilor pentru intarziere – Dobanzi compensatorii” HOTARAREA CURTII (Camera a cincea) 31 martie 2011

In cauza C‑546/09, avand ca obiect o cerere de pronuntare a unei hotarari preliminare formulata in temeiul articolului 267 TFUE de Varhoven administrativen sad (Bulgaria), prin decizia din 20 octombrie 2009

 1. „Trimitere preliminara – Regulamentul (CEE) nr. 2658/87 – Tariful vamal comun – Taxe vamale – Scutire – Substante farmaceutice – Componenta – Restrictii” HOTARAREA CURTII (Camera a cincea) 17 februarie 2011
 2. „Codul vamal comunitar – Articolele 213, 233 si 239 – Obligatia de solidaritate intre mai multi debitori pentru aceeasi datorie vamala – Remiterea taxelor la import – Stingerea datoriei vamale – Posibilitatea unui codebitor solidar de a invoca remiterea acordata unui alt codebitor − Absenta”
 3. „Codul vamal comunitar – Datorie vamala – Valoarea taxelor – Articolele 217 si 221 – Resurse proprii ale Comunitatilor – Regulamentul (CE, Euratom) nr. 1150/2000 – Articolul 6 − Cerinta unei inscrieri in evidenta contabila a valorii taxelor anterior comunicarii acesteia catre debitor – Notiunea de valoare «legal datorata»”

„Codul vamal comunitar – Articolele 213, 233 si 239 – Obligatia de solidaritate intre mai multi debitori pentru aceeasi datorie vamala – Remiterea taxelor la import – Stingerea datoriei vamale – Posibilitatea unui codebitor solidar de a invoca remiterea acordata unui alt codebitor − Absenta”

In cauza C‑78/10, avand ca obiect o cerere de pronuntare a unei hotarari preliminare formulata in temeiul articolului 267 TFUE de cour d’appel de Rouen (Franta), prin decizia din 28 ianuarie 2010.

 1. „Codul vamal comunitar – Datorie vamala – Valoarea taxelor – Articolele 217 si 221 – Resurse proprii ale Comunitatilor – Regulamentul (CE, Euratom) nr. 1150/2000 – Articolul 6 − Cerinta unei inscrieri in evidenta contabila a valorii taxelor anterior comunicarii acesteia catre debitor – Notiunea de valoare «legal datorata»”
 2. Aplicarea deciziilor emise de autoritatile vamale se suspenda obligatoriu, cand exista temerea unui prejudiciu irecuperabil
 3. Normele tehnice de utilizare a Sistemului roman de procesare automata a declaratiei vamale la import

„Codul vamal comunitar – Datorie vamala – Valoarea taxelor – Articolele 217 si 221 – Resurse proprii ale Comunitatilor – Regulamentul (CE, Euratom) nr. 1150/2000 – Articolul 6 − Cerinta unei inscrieri in evidenta contabila a valorii taxelor anterior comunicarii acesteia catre debitor – Notiunea de valoare «legal datorata»”

In cauza C‑264/08, avand ca obiect o cerere de pronuntare a unei hotarari preliminare formulata in temeiul articolului 234 CE de Hof van Cassatie (Belgia), prin decizia din 22 mai 2008, primita de Curte la 19 iunie 2008, in procedura Belgische Staat impotriva Direct Parcel Distribution Belgium NV.

 1. Neindeplinirea obligatiilor de catre un stat membru – A sasea directiva TVA – Articolul 2 punctul 1 si articolul 4 alineatele (1) si (2) – Notiunea «activitati economice» – Birouri publice de asistenta juridica – Servicii de asistenta juridica furnizate in cadrul unei proceduri judiciare in schimbul unei contributii partiale platite de beneficiar – Notiunea «legatura directa» intre serviciul furnizat si contravaloarea primita”
 2. „A sasea directiva TVA – Articolul 17 alineatul (2) – Drept de deducere – Costuri aferente unor servicii de consultanta obtinute in cadrul unei proceduri de arbitraj referitoare la determinarea cuantumului unei creante facand parte din patrimoniul intreprinderii, dar nascuta anterior inregistrarii titularului ca platitor de TVA” HOTARAREA CURTII DE JUSTITIE A COMUNITATII EUROPENE (Camera a patra) 8 februarie 2007
 3. „A sasea directiva TVA – Articolele 2, 4, articolul 13 sectiunea B litera (d) punctul 5 si articolul 17 – Directiva 2006/112/CE – Articolele 2, 9, articolul 135 alineatul (1) litera (f) și articolul 168 – Cesiunea de catre o societate mama a unei filiale si a participatiei sale intr o societate controlata – Domeniul de aplicare al TVA ului – Scutire – Prestari de servicii achizitionate in cadrul unor operatiuni de cesiune de actiuni – Deductibilitatea TVA ului”