Viciile ascunse si viciile aparente in contractul de antrepriza de constructii

Proiectantul, specialistul verificator de proiecte atestat, fabricantii si furnizorii de materiale si produse pentru constructii, executantul, responsabilul tehnic cu executia atestat, dirigintele de specialitate, expertul tehnic atestat raspund potrivit obligatiilor ce le revin pentru viciile ascunse ale constructiei, ivite intr-un interval de 10 ani de la receptia lucrarii.

  1. Deosebiri intre contractul de antrepriza si alte contracte civile

CC: Sanctiunea decaderii nu este opozabila instantei de judecata

Curtea Constitutionala arata ca instituirea sanctiunii decaderii instantelor judecatoresti investite cu solutionarea actiunii impotriva hotararilor de Guvern prin care sunt delimitate colegiile uninominale reprezinta o sanctiune incompatibila cu rolul si statutul instantelor, nefiind opozabila acestora.

  1. CC a motivat hotararea data in privinta Legii comasarii alegerilor
  2. Noi reglementari privind statutul personalului de specialitate din instantele judecatoresti
  3. Legea 129/2011 aduce modificari procedurii de alegere a primarilor
  4. Legea privind alegerea primarilor dintr-un singur tur a fost promulgata